TEMATRÄFFAR

Tematräffar är till för dig som släktforskar och/eller har ett historiskt intresse. Tematräffarna sker två gånger per termin där olika ämnen kring släktforskning berörs för att fånga olika intressen.

 

Tematräff på Arkivhuset

NÄR: Torsdag 2/4 kl 18.00-20.00

Tematräffen torsdagen den 2/4 på Folkrörelsearkivet är inställd.

Anna Sundin från Folkrörelsearkivet berättar om vad släktforskare kan hitta i deras arkiv.

Anmälan senast 26 mars till aktiviteter@jbgf.se

Vid ett mindre antal anmälda blir samlingen i deras lokaler 1 trappa upp. OBS! I lokalen kan det på ett par ställen vara lite svårt att komma fram.

Vid mer än 15 anmälda blir samlingen i forskarlokalen. Därefter guidning i Folkrörelsearkivets lokaler.    

Lokal: Arkivhuset vid Jönköpings Bibliotek

 

Tematräff kring Gårdsforskning

NÄR: oktober/november  Återkommer med tid och plats

Anna – Lena Hultman  från Hössna berättar om gårdsforskning 

Anmälan kan ske på aktiviteter@jbgf.se

Vid anmälan via e-post –  lämna information kring vilken tematräff du anmäler dig till