TEMATRÄFFAR

Tematräffar är till för dig som släktforskar och/eller har ett historiskt intresse. Tematräffarna sker två gånger per termin där olika ämnen kring släktforskning berörs för att fånga olika intressen.

HÖSTEN 2019

första svenskarna i Delaware”

 

   När: Tisdag 5 november klockan 19.00-21.00

Lokal: Gårdslokalen “55:an”, med ingång från Lasarettsgatan 7-11 553 17 Jönköping.

Föreläsare: Joakim Svahn

Pris: 60 kronor för medlem och 100 kronor för icke medlem

Fika ingår, vänligen meddela eventuella allergier

Anmälan: till aktiviteter@jbgf.se senast 20 oktober