TEMATRÄFFAR

Tematräffar är till för dig som släktforskar och/eller har ett historiskt intresse. Tematräffarna sker två gånger per termin där olika ämnen kring släktforskning berörs för att fånga olika intressen.

HÖSTEN 2019

Tematräff 1 ”Som skuggor i krigen”

När: Torsdag 26 september klockan 19.00-21.00 

Lokal: Gårdslokalen “55:an”, med ingång från Lasarettsgatan 7-11 553 17 Jönköping.

Föreläsare: Cenneth Wedin, pensionerad överstelöjtnanten i Flygvapnet. När man kan kombinera sin släktforskning med ett ämne man är intresserad av kan forskningen bli mer givande. Cenneth Wedin har i en över 450 sidor tjock volym skildrat tre släktingars livsöden och framför allt deras deltagande i tre krig: Kriget mellan Sverige och Finland 1808-09, första världskriget samt slutligen det finska vinterkriget 1939-40.

Pris: 60 kronor för medlem och 100 kronor för icke medlem.

Fika ingår, vänligen meddela eventuella allergier.

Anmälan: till aktiviteter@jbgf.se senast 15 september

Tematräff 2 ”De första svenskarna i Delaware”

 

   När: Tisdag 5 november klockan 19.00-21.00

Lokal: Gårdslokalen “55:an”, med ingång från Lasarettsgatan 7-11 553 17 Jönköping.

Föreläsare: Joakim Svahn

Pris: 60 kronor för medlem och 100 kronor för icke medlem

Fika ingår, vänligen meddela eventuella allergier

Anmälan: till aktiviteter@jbgf.se senast 20 oktober