Tematräffar/Resor

Jönköpingsbygdens släktforskarförening anordnar tematräffar för föreningens medlemmar men även icke medlemmar. Föreningens medlemmar erhåller ett reducerat pris på träffen.

INBJUDAN TILL LÄNSTRÄFF FÖR SLÄKTFORSKARE DEN 31 AUG 2024 I SKILLINGARYD

VI TRÄFFAS VID MUSEET PÅ SKILLINGARYDS LÄGRET KL.10.30

PROGRAM

10.30 Samling och fika

11.00 Visning på museét

12.00 Information från soldatregistret

”Hur gick en mönstring till”

13.00 Lunch

14.00 Guidad tur på området cirka 1 km

16.00 Avslutning

Kostnad cirka 225:- Per person inklusive mat och visning

Lägervandring

Skillingaryds Läger, där den militära verksamheten påbörjades under 1680-talet, är sedan 1993 Statligt byggnadsminne. Det är landets bäst bevarade gamla militära övningsplats, som vårdas pietetsfullt av Fortifikationsverket. Miliseum anordnar uppskattade vandringar i denna riksunika
miljö, där rikliga tillfällen ges för att tillgodogöra sig såväl platsens historia som dess nutida
användning.eo.