STYRELSEN

JBGF Styrelse för 2020

Peter Isoz, Magnus Blixt, Elisabeth Eklund, Eila Selin, Pia Lindgren, Lena Hjorth, Joakim Svahn och Inge Fransson.

Ordförande och ansvarig utgivare av Rotposten

Pia Lindgren

Vice ordförande, Temaansvarig, Trivselgruppen, lördags/ onsdagsvärdar samt samordnare av Rotposten

Lena Hjorth  Mobil: 0705-13 69 44

Sekreterare 

Eila Selin Mobil: 070- 559 08 12

Kassör & Medlemsansvarig

Inge Fransson

Lokalansvarig & Avskrivarna

Elisabeth Eklund  Mobil: 0761-88 68 15

Datoransvarig och ansvarig för databasen

Peter Isoz  Mobil: 0708-86 94 20

Webmaster

Joakim Svahn Mobil: 0703-27 43 18

Temaansvarig och biblioteksansvarig

Magnus Blixt  Mobil: 0761-30 91 14

 

Sammankallande för Valberedningen är Inger Norrlin Mobil: 0705-58 38 10