STYRELSEN

JBGF Styrelse för 2020

Peter Isoz, Magnus Blixt, Elisabeth Eklund, Eila Selin, Pia Lindgren, Lena Hjorth, Joakim Svahn och Inge Fransson.

 

Ordförande och ansvarig utgivare av Rotposten – Pia Lindgren

Pia började släktforska när hon var 23 år gammal efter att ha funderat på det i åtta år. Hon började sedan engagera sig som lördagsvärd och arbetade med Rotposten i föreningen. Pia engagerar sig i föreningsarbetet för att hon vill lyfta fram föreningen och att se till att medlemmarna får mycket för sitt medlemskap. 

Pia har suttit som ordförande i tre år i styrelsen. 

Pia släktforskade fem år i kyrkoböckerna och gick sedan över till emigrantforskning. Hon forskar även en del inom DNA. Pia håller även kurser inom ancestry. 

 

Vice ordförande, Samordnare för Värdgruppen och Rotposten – Lena Hjorth, Mobil: 0705-13 69 44

Lena började släktforska när hon gick i pension mestadels för att ha ett tidsfördriv och en intressant hobby. Hon började sedan engagera sig som lördagsvärd i föreningen för hon tyckte att det var intressant att träffa likasinnade. Lena engagerar sig i föreningsarbetet för att få andra att bli intresserad av släktforskning.

Lena har snart suttit med två år i styrelsen. 

Lena har mestadels forskat i kyrkböckerna,  soldatforskning, emigrantforskning och DNA forskning.

 

Sekreterare – Eila Selin Mobil: 070- 559 08 12.

Eila blev intresserad av släktforskning när hon och sambon tog över ett gammalt 1700-tals torp på hans släktsida. Ett barn som bodde i huset emigrerade och då började hon emigrantforska. Eila engagerar sig i föreningsarbetet för att hon tycker att det är roligt att dela med sig av sin kunskap då hon har gått flera kurser i föreningen.  

Elia kom med som ny medarbetare i styrelsen detta året.

Eila forskar mestadels på DNA för att lösa sin sambos okända farfar. Hon är en av två som ansvarar för föreningens DNA-Café.

 

Kassör och Medlemsansvarig – Inge Fransson

Inge började släktforska för 20 år sedan när han kom över gammalt material från sina släktingar. Han engagerar sig i föreningsarbetet för att han tycker det är roligt och för att han han blev ombedd att hjälpa till. 

Inge har suttit med i styrelsen i sex år. 

Inge har forskat i kyrkoböcker, emigrantforskning och gårdsforskning. 

 

Lokal och Avskrivar ansvarig – Elisabeth Eklund  Mobil: 0761-88 68 15.

Elisabeth har släktforskat i 20 år för att hon började söka efter sin farfar. Anledningen till att hon engagerar sig i föreningsarbetet är för att hon läste släktforskarkurser på Universitetet och upptäckte att det var ett roligt ämne och att det var givande att vara kursledare.

Elisabeth har snart suttit med 15 år i styrelsen. 

Elisabeth har mestadels forskat i kyrkböckerna. Hon är duktig på att tyda gamla texter och ge tips och ideér till andra släktforskare. Elisabeth är även föreningens mentor. 

 

Dator och databas ansvarig – Peter Isoz  Mobil: 0708-86 94 20.

Peter började släktforska redan på 1970-talet för han blev nyfiken på sitt udda efternamn och ville hitta mera information. Han började engagera sig i föreningsarbetet efter att ha blivit tillfrågad om att hjälpa till. 

Peter har suttit med 11 år i styrelsen.

Peter har mestadels släktforskat  i Sverige, Mellaneuropa och i USA. Peter har kunskap om släktforskning i Stockholm och Sörmland. Han forskar en del på gravar och tycker om att läsa gamla tidningar. Peter är kursledare i scanning av bilder. 

 

Webbansvarig – Joakim Svahn Mobil: 0703-27 43 18.

Joakim började släktforska för snart 30 år sedan. Anledningen till att han började släktforska var för att ha något att göra på vardagarna efter att han hade blivit permitterad och när han inte sökte arbete så släktforskade han. Att släktforska är som balsam för själen säger Joakim. Anledningen till att han engagerar sig i föreningsarbetet är för att han släktforskar själv. 

Joakim har suttit med i styrelsen i fyra år. 

Joakim har släktforskat på sin släkt men är även en av dom som under flera år skrev av föreningens soldater och annat material till kyrkoboksregistret. Joakim skriver även av skeppslistor från amerikanska hamnar och han ansvarar för att kartlägga och lägga ut underlaget i medlemsportalen. Joakim är även kursledare i grundkurs för släktforskare. 

 

Tema och biblioteksansvarig – Magnus Blixt  Mobil: 0761-30 91 14

Magnus började släktforska för 30 år sedan. Han har forskat i många närliggande församlingar men även en del i Skaraborgs län, Kalmar län och Östergötland. Anledningen till att han engagerar sig i föreningsarbetet är för att dela med sig av sina erfarenheter, lära sig något nytt och att få hjälpa andra med deras släktforskning. 

Magnus har varit med 12 år i styrelsen.

Magnus har mestadels forskat i kyrkoböcker men även forskat på soldater och emigranter. 

Magnus är duktig på Gränna men även kringliggande församlingar. Han är kursledare i grundkurs för släktforskare. 

Sammankallande för Valberedningen är Inger Norrlin Mobil: 0705-58 38 10