STYRELSEN

Styrelsen

Foto: Inge Fransson, Lena Hjorth, Joakim Jilderfält, Magnus Blixt, Pia Lindgren, Peter Isoz, Elisabeth Eklund och Ingegärd Eknor. Saknas på bild gör Joakim Svahn.

Ordförande och ansvarig utgivare av Rotposten

Pia Lindgren

Vice ordförande, Biblioteksansvarig, Rotposten

Magnus Blixt
Mobil: 0761-30 91 14

Kassör & Medlemsansvarig

Inge Fransson

Sekreterare & Temaansvarig

Ingegärd Eknor 

Vice Sekreterare, Trivselansvarig & Lördag/Onsdagsvärd

Lena Hjorth 

Mobil: 0705-13 69 44

Datoransvarig/JBGF-skivan

Peter Isoz

Mobil: 0708-86 94 20

Kursansvarig

Joakim Jilderfält
Mobil: 0709-80 75 12

Lokalansvarig & Avskrivarna

Elisabeth Eklund
Mobil: 0761-88 68 15

Webmaster & Temaansvarig

Joakim Svahn
Mobil: 0703-27 43 18

Sammankallande för Valberedningen är Inger Norrlin Mobil: 0705-58 38 10