STYRELSEN

Nya Styrelsen för 2020

Från vänster: Peter Isoz, Magnus Blixt, Elisabeth Eklund, Eila Selin, Pia Lindgren, Lena Hjorth, Joakim Svahn och Inge Fransson.

Ordförande och ansvarig utgivare av Rotposten

Pia Lindgren

Vice ordförande, Temaansvarig, Trivselgruppen, lördags/ onsdagsvärdar samt samordnare av Rotposten

Lena Hjorth  Mobil: 0705-13 69 44

Sekreterare 

Eila Selin Mobil: 070- 559 08 12

Kassör & Medlemsansvarig

Inge Fransson

Lokalansvarig & Avskrivarna

Elisabeth Eklund  Mobil: 0761-88 68 15

Datoransvarig och ansvarig för databasen

Peter Isoz  Mobil: 0708-86 94 20

Webmaster

Joakim Svahn Mobil: 0703-27 43 18

Temaansvarig och biblioteksansvarig

Magnus Blixt  Mobil: 0761-30 91 14

 

Sammankallande för Valberedningen är Inger Norrlin Mobil: 0705-58 38 10