SLÄKTFORSKNINGENS DAG

Tyvärr är vi tvungna att skjuta upp denna dag!
På grund av rådande omständigheter ser vi inte någon annan lösning.
Vi hoppas kunna återkomma med nytt datum längre fram!

På släktforskningens dag den 15 januari är temat ”släktplatser”, det vill säga gårdar, orter och andra släktrelaterade platser. I föreningshuset kommer Joakim Svahn att föreläsa klockan 15:00 om gårdsforskning. Han kommer bland annat gå igenom olika källor för hur man hittar information om gårdar som exempelvis husförhörslängder, lantmäteriet, riksarkivet och brandförsäkringsverket. Ingen anmälan behövs. Välkommen!