SLÄKTFORSKNINGENS DAG 2020

Släktforskningens dag 2020 lördagen den 18 januari kl 13.00 – 17.00 med temat: Officerare och soldater – deras liv och bostäder.

Den som släktforskar dyker ofta på en släkting som varit indelt soldat. Från 1600-talet fram till 1901 bestod den svenska krigsmakten till största delen av soldater som bodde i sitt soldattorp och livnärde sig på ett litet jordbruk. En gång om året gav de sig iväg för att öva med de andra soldaterna i sitt kompani. Som indelt soldat fick man alltid vara redo att dra ut i krig om så krävdes och man visste att risken att inte komma hem igen var stor. Källorna till våra militära anfäder är många och spännande men att hitta släktingar som gett sig ut i världen som soldat är inte det lättaste.

Indelningsverket avskaffades 1901, men den siste indelte soldaten tjänstgjorde fortfarande 1969 – som 90-åring. 

Soldattorpen var byggda i stort sett enligt samma ritning. När det kom till officersbostäderna var det snarare principen “ju högre grad desto större hus” som gällde.

Ta tillfället i akt och fördjupa er i de militära förfädernas liv och bostäder på Släktforskningens dag. Nedan hittar du lite lästips för inspiration.

Öppet Hus – Utställning böcker om soldater – Släktforskning – Fika m m

Lokal: Föreningens lokal på Lillgatan 20