SKRIVARKURS

Skriv för din släkt!

När: lördagen den 12 november 13:00-16:30

Plats: Digitalt 

Pris: För medlem i JBGF 400 kronor och icke medlem 600 kronor.

Kursledare: Eva Johansson

Kursinnehåll: Genomgång om hur man skriver en släktberättelse, både sådant som är generellt vid allt skrivande men även mer specifikt för släktforskaren som vill skriva en släktberättelse om sin egen släkt.

Moment som tas upp är:

  • komma igång med skrivandet

    ● disposition

    ● att skapa en berättelse

    ● skrivandets hantverk

    ● göra en släktbok

Eva Johansson arbetar sedan i början av 1980-talet som journalist. Hon började som släkt-forskare 2010 och är också fackboksförfattare och uppdragsforskare. Eva har skrivit och gett ut en skrivhandbok för släktforskare som heter Skriv för din släkt! som innehåller tips och råd för den som vill skriva sin släkt-historia. Hon har även skrivit handboken, Släktforska om sjöfolk som är utgiven av Sveriges Släktforskarförbund och hon skriver regelbundet i tidningen Släkthistoriskt Forum och i Rötterbloggen.

Boktips:
Handboken Skriv för din släkt! www.skrivfordinslakt.se

ANMÄLAN