Projekt

  • Avskrivare till kyrkodatabasen
  • Avfotografering av lokala arkiv

Avfotograferare av lokala arkiv

Vill du hjälpa till och bidra med underlag till medlemsportalen? Styrelsen har beslutat att påbörja ett nytt projekt  – att fotografera av handlingar som finns på arkiv i Jönköping.

I nuläget ligger projektet i en planeringsfas där vi ska se över vad som kan vara av intresse för dig som är släktforskare. Föreningen står för utrustningen men att projektet behöver ske under arkivens öppetider.

Hör av dig om du vill veta mera till Pia Lindgren

Avskrivare till kyrkodatabasen

Vill du hjälpa till och bidra med underlag till kyrkodatabasen? Alla nya avskrivare får en Sverigelott med chans att vinna 25 miljoner. 

Sedan 1980-talet har Jönköpings släktforskare skrivit av kyrkoböckerna i Jönköpings län, födda, vigda och döda. Framöver kommer vi att fortsätta skriva av födda och vigda böckerna. 

Gillar du att läsa gammal stil eller vill du lära dig att läsa gammal stil är avskrivning något för dig. I och med att kyrkoböckerna idag finns digitalt så kan du sitta var och när du vill vid avskrivning. 

Har du frågor eller är nyfiken så anmäl ditt intresse till Pia Lindgren

Helena Larsson

Helena har varit avskrivare i föreningen i 3 år. Anledningen till att Helena började skriva av kyrkoböcker var för att hon ville hjälpa andra släktforskare. Genom att vara avskrivare så övar hon sig i att läsa gammal stil och hon lär sig mera om olika släkten när det gäller namn, yrken och levnadsöden. Just nu skriver Helena av Eksjö landsförsamling. 

Yvonne Flyborg

Yvonne har varit avskrivare i 7 år. Hon berättar att när hon började släktforska på sin farmors sida så upptäckte hon vilken hjälp hon kunde få genom jbgfs kyrkodatabas. För Yvonne var detta ingången till hennes egen forskning. Yvonne berättar att hon ville bidra till att andra skulle hitta sina anor och komma igång med sin forskning. Yvonne skriver just nu av kyrkoböckerna för Reftele.