ÖPPETIDER

Föreningslokalen Ränterigränd 1 B,  lördagar mellan klockan 14.00-17.00

Lördag 11-12 september    Pia Lindgren och Åsa Lindh med flera
Släktforskarhelg

Lördag 25 september         Invigningsfest       

Lördag 9 oktober                Helena Larsson och Elisabeth Eklund

Lördag 23 oktober              Inger Norrlin och Lena Hjorth

Lördag 6 november            Stängt  Alla Helgons Dag

Lördag 13 november         Pia Lindgren, Arkivhuset och Magnus Blixt
Arkivens dag Tema             Inger Norrlin  och Elisabeth Eklund
”Röster i arkiven”

Lördag 20 november         Hasse Sahlberg och Joakim Svahn

Lördag 4 december            Magnus Blixt och Joakim Svahn

Lördag 18 december          Lena Hjorth och Eila Selin