ÖPPETIDER

Föreningslokalen Ränterigränd 1 B,  lördagar mellan klockan 14.00-17.00

Lördag 9 oktober   

Lördag 23 oktober   

Lördag 6 november 

Lördag 13 november   

            

Lördag 20 november  

Lördag 4 december   

Lördag 18 december         

Helena Larsson och Elisabeth Eklund

Inger Norrlin och Lena Hjorth

Stängt  Alla Helgons Dag

Pia Lindgren, Magnus Blixt, Inger Norrlin  och Elisabeth Eklund Arkivens dag – tema ”Röster i arkiven” JBGF medverkar även även på arkivhuset.

Hasse Sahlberg och Joakim Svahn

Magnus Blixt och Joakim Svahn   

Lena Hjorth och Eila Selin