MEDLEMSSKAP

Som medlem i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening får medlemmen mycket för pengarna; 

– Tillgång till föreningens medlemsportal, online. Här hittar medlemen bland annat en sökbar databas som innehåller avskrivna kyrkoböcker från födda, vigda och döda i Jönköpings län. Här finner medlemmen föreningens medlemstidning och mycket annat material som med regelbundenhet kommer att läggas ut. För att få tillgång till medlemsportalen behövs ett medlemskap i föreningen. Vid nytt medlemsår måste medlemsavgiften vara betald senast 31 december föregående år. Vid obetald medlemsavgift utgår medlemmen 1 april.

Följande material finns på medlemsportalen Församlingslista JBGF och Innehåll övriga medlemsportalen 

– Tillgång till föreningens tidningsrum/bibliotek och datasal under föreningens öppettider. I tidningsrummet finns tidskrifter från andra delar av landet. I biblioteket finns ett stort utbud av hembygdsböcker att botanisera i. I datasalen finns nio datorer där föreningen har samlat ett flertal databaser från andra släktforskar-föreningar. Här finns även Arkiv Digital och Digitala Forskarsalen samt även andra sökbara databaser. 

– Medlemstidningen “Rotposten” som kommer ut med fyra nummer per år. I tidningen får medlemmar läsa artiklar från andra släktforskare, kommande program i föreningen, rapportering från olika aktiviteter, boktips och annat som händer och sker runt släktforskning.  Ni medlemmar som önskar medlemstidningen digitalt kan kontakta medlemsansvarig.

– Reducerade priser på föreningens kurser, DNA-Cafén, temakvällar (är oftast på “55:an” Ingång från Lasarettsgatan 7-11 i Jönköping), resor etcetera, allt med anknytning till släktforskning. För mer information se under kurser och program. 

– Mentorskap till medlemmar, för mer information kontakta Elisabeth Eklund.

 

 

 

JBGF:s medlemmar har en olycksfallsförsäkring och en egendoms-försäkring hos Dina Försäkringar. 

Olycksfallförsäkringen gäller när förbundets medlemsföreningar har sina sammankomster enligt verksamheten, oavsett plats. Den gäller för alla anställda (eller motsvarande engagerade) och förtroendevalda i föreningen samt medlemmarna i föreningen vid skada som inträffat under organiserad föreningsverksamhet. Ett aktivt deltagande krävs, vilket gör att resor till och från sammankomsterna exkluderas.

Egendomsförsäkringen är en “företagsförsäkring” för förbundets medlemsföreningar. Ett grundskydd för lös egendom (inventarier/maskinerier/varor) upp till 25 000 kr gäller för alla medlemsföreningar.

Vid försäkringsärende kontakta Dina Försäkringar Mälardalen på telefon: 0771-818283 och uppge förbundets organisations-nummer: 802012-8297.