KONTAKT

Besöks- och postadress:                       Lillgatan 20, 554 51 Jönköping

Mobiltelefon:                                           0730 – 72 99 43 (endast under öppetid)

Busshållplats:                                          Kilallén, Jönköping. (Citybuss 1 och 2)

Föreningens mailadresser;    

Kontakt med ordföranden jbgf@telia.com                                       

Vid frågor om medlemsportalen jbgf.medlem@telia.com                      

Ändring av kontaktuppgifter  jbgf.medlem@telia.com    

Avsluta medlemskap jbgf.medlem@telia.com    

Kontakt angående föreningens kursutbud kurser@jbgf.se

Kontakt med webmastern jbgf.webmaster@telia.com

Anmälan till tematräffar/resor aktiviteter@jbgf.se

Kontakt med Rotposten jbgf.rotposten@telia.com

Korrigeringar av det avskrivna materialet jbgf.kyrkbok@telia.com

Vill du som gammal medlem fortsättningsvis få Rotposten digitalt eller läsa den på medlemsportalen hör av dig på jbgf.medlem@telia.com