Information för avskrivare

Föreningens mål är att tillhandahålla avskrifter av alla socknar i Jönköpings län och intilliggande gränssocknar. Befintligt materialet är omfattande men det finns fortfarande luckor att fylla. Avskrivarna, som genom åren gjort en helt fantastisk insats, tillhör föreningens allra viktigaste medarbetare. Vill du bli avskrivare skicka ett mail till ordforande@jbgf.se

På denna sida ges länkar till anvisningar för avskrift vid användande av ny registreringsmall. Anvisningar för tidigare mall finns HÄR

Här ges allmänna anvisningar inkluderande de uppgifter som är gemensamma oavsett om det rör sig om avskrift av födda, vigda eller döda.

Här ges specifika anvisningar för avskrift av födda.

Här ges specifika anvisningar för avskrift av vigda.

Här ges specifika anvisningar för avskrift av döda.

Här ges information om föreningens nya mall för avskrift. Mallen innehåller flikar för födda, döda och vigda.