VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSPORTALEN

Välkommen till Jönköpingsbygdens Föreningsportal, Medlemsportalen

Som medlem har du tillgång till att söka i föreningens medlemsportal.

Under kyrkboksregister hittar du det material som finns på föreningens CD-skiva version 6:145:2018 samt ytterligare nytillkomna socknar under det senaste året. I nuläget finns det 1.9 miljoner poster i det sökbara materialet. Följande socknar 2019b finns förnärvarande i medlemsportalen.

Under medlemstidningen Rotposten hittar du idag över 40 medlemstidningar med startår 2000 men det är inte alla tidningar under denna period. Medlemstidningen kommer ut fyra gånger/år och dessa kommer frekvent att läggas ut när de är klara för tryckning.

ROTPOSTEN NR 3 UTLAGD 2019-09-22