VÄLKOMMEN TILL MEDLEMSPOTALEN

Är du släktforskare som bor i Jönköping med omnejd eller har anor ifrån trakten är detta föreningen för dig!

Till släktforskardagarna i Borås lanserar föreningen en helt ny hemsida med en medlemsportal för föreningens medlemmar. Syftet med den nya medlemsportalen är för att möta upp föreningsmedlemmarnas önskemål om att få tillgång till materialet, online. I fas 1 i medlemsportalen har föreningen lagt ut materialet från CD-skivan version 6:145:2018 samt några nya socknar som har tillkommit under det senaste året. I nuläget finns det 1.9 miljoner poster i det sökbara materialet. Föreningen har även lagt ut några medlemstidningar, Rotposten. Allt eftersom nya medlemstidningar kommer ut till medlemmarna kommer dessa att läggas ut frekvent på medlemsportalen.

Är du medlem och önskar fortsättningsvis få medlemstidningen digitalt eller att du vill läsa den på medlemsportalen, så meddela detta till medlemsansvarig jbgf.medlem@telia.com.

Fas 2 beräknas ske den 1 januari 2020. Vilket material som kommer att läggas ut kommer att presenteras senast den 1 december.

Log in på Medlemsportalen