Gårdsforskning

Gårdar och byar är en mycket viktig del av vår samhällsutveckling och historia. Dessa har legat på samma plats under lång tid. Att forska om gårdar och byar är en del av både hembygds- och släktforskning. Källmaterialet är omfattande och börjar redan på 1500-talet.

Kursens syfte är att belysa gården ur följande perspektiv:

 • Brukarlängd

 • Gårdens utveckling över tid med skiften och delningar

 • Levnadsförhållanden

I kursen tas bl.a. följande källor upp för att bygga upp bilden av gården

 • Folkbokföring (husförhörslängder, folkräkningar m.m.)

 • Skattehandlingar (mantalslängder, landskapshandlingar, Älvsborgs lösen m.m.)

 • Bouppteckningar, boskapslängder

 • Brandförsäkringar

 • Lantmäteriet

 • Fastighetstransaktioner

 • Jordbruksdeklarationer

 • Kompletterande information innefattande Digital museum

Kursen kommer att utgå från praktikfall med gårdar i Jönköpingsområdet.

OmfattningHeldag
När13 april 2024, 10:00-16:00
PlatsFolkuniversitetet, Skolgatan 25B, Jönköping
Sista anmälningsdag4 april 2024
Pris500 kr för medlem och 700 kr för icke medlem. Kaffe och lunch ingår.

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening har sedan 1977 anordnat kurser i Jönköping för både medlemmar och icke medlemmar. Inför 2023 har föreningen ingått samarbete med Folkuniversitetet. 

Föreningens medlemmar erhåller ett reducerat pris på kursavgiften.