FÖRENINGEN

Mellersta Götalands Genealogiska förening grundades 1977 i Jönköping. Föreningen har sitt säte i Jönköpings kommun. Redan samma år kunde de som var intresserade av släktforskning gå den första grundkursen som genomfördes i föreningens regi. Dock hade föreningen ingen egen lokal så ett samarbete startades upp med Vuxenskolan och kursen hölls i deras lokal. Sju år senare byter föreningen namn och förslagen ligger mellan Södra Vätterbygdens Genealogiska Förening och Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening. Det sistnämnda namnet vann och i folkmun kallas föreningen, JBGF.

Föreningens första ordförande var Kaj Gunnar Nilsson som sedan var ordförande mellan 1977-1981 samt 1983-1998. Det var först i september 1992 som föreningen fick sin första föreningslokal. Denna låg i källarplanet där dåvarande ordförande bodde. Vid invigningen av den nya föreningslokalen uppskattade den lokala pressen att så många som 30-40 000 släktforskare fanns i Sverige, varav 300 var medlemmar i JBGF. Anledningen till att släktforskning hade fått ett så stort intresse i Sverige var för att svensk television hade visat Alex Haley´s filmatisering av boken ”Rötter” på tv.

Den nya föreningslokalen blev en samlingspunkt för föreningens medlemmar. Under ordförande och hans närmsta medarbetare byggdes ett arkiv upp med släktforskarböcker och andra handlingar. Under åren har även andra släktforskare donerat sin forskning till föreningen. 

Sedan 1985 har föreningen kommit ut med en medlemstidning, Rotposten. I redaktionen för rotposten sitter ordförande och ansvarig utgivare Pia Lindgren, layoutansvarig Cecilia Stråth, medarbetarna Magnus Blixt, Ingegärd Eknor och Bosse Holst. Bosse Holst, Inger Norrlin och Ingrid Andersson ingår även i skrivargruppen för Rotposten.

Rotposten kommer regelbundet att läggas ut digitalt på föreningens medlemsportal. För att komma åt medlemstidningen krävs ett medlemskap i JBGF samt en medlemsinloggning. Vill du som gammal medlem inte ha Rotposten i brevlådan, meddela detta till medlemsansvarig.

Medlemsantalet i föreningen i augusti 2019 är 500 medlemmar.

Besöks- och postadress: Lillgatan 20, 554 51 Jönköping

Mobiltelefon: 0730 – 72 99 43 (bemannad endast under öppetid)

Plusgirokonto: 917159-6 eller Swish: 123 370 53 08

IBAN nummer: SE64 9500 0099 6026 0917 1596

Organisationsnummer: 82 60 02-03 37

Föreningens E-post: jbgf@telia.com

 

Vill du engagera dig i föreningen?

Vill du som ny eller gammal medlem engagera dig i föreningsarbetet så är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen alternativt till jbgf@telia.com