ENKÄT

I JBGF stadgar står det följande;

JBGF är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserade av släktforskning. I detta syfte skall föreningen bland annat: arrangera möten, tematräffar och studiebesök • ordna utbildningar • ge ut en medlemstidning • ha en webbplats på Internet • samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning. Styrelsen kan bjuda in allmänheten till speciella utåtriktade arrangemang.

 Styrelsen har beslutat att vi skall gå ut till våra medlemmar med en enkät. Syftet med enkäten är för att se om vi möter upp medlemmarnas önskemål och behov i föreningen. Enkäten skickas ut digitalt till de medlemmar som har uppgett en mailadress och kommer även att finnas med i Rotposten.

Du får givetvis vara anonym och då kan du skicka dina svar, brevledes till Lillgatan 20, 554 51 Jönköping. Det går även bra att skicka tillbaka dina synpunkter i ett vanligt mail eller använda det utskick som du har fått genom att skriva in dina synpunkter, spara dokumentet och skicka tillbaka den. Föreningen kommer att sedan göra en sammanställning efter de synpunkter som har kommit in. Några enskilda namn kommer inte att skrivas i sammanställningen.

Enkättiden är förlängd till och med den sista mars, frågorna finns  här, Enkät för Jönköpings bygdens Genealogiska förening