EMIGRATION

Här finner du olika textsamlingar från föreningens bibliotek kring emigration såsom böcker och tidsskrifter.  

Söktips på sidan: Om du exempelvis väljer “Hela Australien” under fliken Innehåll, kommer du per automatik direkt till detta avsnitt på denna sida. 

INNEHÅLL

Nord America

Australien

Västindien

Nord Amerika, Samlade böcker med svenskar

Hela Nord America

En sammanställning av Evan M Croft and Grace H Croft med namnet SON OF THE WIKINGS

Svenskar och Svenskbygder i Förenta Staterna av Professor Helge Nelson – 1925

Vilhelm Berger-Amerikanska ortnamn af svenskt ursprung -1915

Californien

Augustana College: Name index to books on Swedes in California.

Kalifornien och dess svenska befolkning Skarstedt, Ernst, 1857-1929,  -1910.

Illinois

Jubileumsalbum till minne af Svenska Ev. Luth. församlingen i New Windsor, Illinois; femtioårsfest den 23-25 ​​Maj 1919. Kort historik öfver församlingen och dess föreningar.

Svenskarne i Illinois: historiska anteckningar/samlade och utgifna af Eric Johnson och C.F. Peterson – 1880

A history of the Swedish Engineers’ Society of Chicago 1908-1948. Utgivningsår: 1948

A history of the Swedes of Illinois. Författare: Olson, Ernst William. Utgivningsår: 1908. Del 1A och Del 1B f.o.m. sid 412

A history of the Swedes of Illinois. Författare: Olson, Ernst William. Utgivningsår: 1908. Del 2

De svenska inslagen i Illinois: The swedish element in Illinios. av Ernst W. Olson. Swedish-American Biograhical Association Chicago år 1917.

Det svenska inslaget: The Swedish Element In Rockford. Industrial, Religious and Social Activities of Men and Women of Swedish Descen. Av O.M. Nelsson 1940

Iowa

Chapters on Scandinavian immigration to Iowa. Författare: Flom, George Tobias. Utgivningsår: 1906

Massachussetts

Svenskarne i Worcester, 1868-1898. Strödda anteckningar, historiker och biografier om Svenskarne, deras lif och verksamhet i staden Worcester, Massachusetts under de senaste 30 åren, af Hjalmar Nilsson och Erick Knutson.

Svensk kalender i Boston 1881  Författare: Wretlind, Eric

Minnesota 

250-årsdagen av den första svenska bosättningen i Amerika; Tvåhundrafemtioårsdagen av den första svenska bosättningen i Amerika; Souvenir; 14 september -1888, Minneapolis, Minnesota. 

Svenskarne i St. Croix-dalen, Minnesota samlade af R. G-R. och utgifna af “Minnesota stats tidning”. 

History of the Swedish-Americans of Minnesota Del 1 Författare: Strand, Algot E Utgivningsår: 1910

History of the Swedish-Americans of Minnesota Del 2 Författare: Strand, Algot E Utgivningsår: 1910

History of the Swedish-Americans of Minnesota del 3 Författare: Strand, Algot E Utgivningsår: 1910

New Britain

Svenskarna i New Britain; historiska anteckningar, Klingberg, John Erik, 1867-1946. Publicerad New Britain, Connecticut – 1911.

New York

Svenskarne i New York  af V. Bergner, Förläggare Waldemar J Adams & Co, 573 Lexington Avenue, NEW YORK,  N.Y.  utgifven av Waldemar J. Aams & Co. New York – 1918 Copyright

Scandinavian immigrants in New York. Undertitel: with appendices on Scandinavians in Mexico and South America, 1532-1640, Scandinavians in Canada, 1619-1620, Some Scandinavians in New York in the eighteenth century, German. immigrants in New York, 1630-1674. Författare: Evjen, John Oluf. Utgivningsår: 1916

Texas

Svenskarne i Texas i ord och bild: 1838-1918: ett historiskt-biografiskt arbete/samladt och utgivet af Ernest Severin; redigeradt och utarbetadt af Alf L. Scott, T. J. Westerberg; granskadt och översedt af J. M. Ojerholm (bildkvalitén dålig)

Washington

Washington och dess svenska befolkning, Ernst Skarstedt – 1908

Washington och dess svenska befolkning, Biografiska avdelning. 

Scandinavians on the Pacific. Författare: Stine, Thomas Ostenson. Utgivningsår: 1900

Nya Sverige (latin: Nova Svecia)

Ett forskningsarbete kring Svenskarna i Nya Sverige, en folkräkning  sammansatt av Peter Stebbins Craig, J.D. för år 1871 och 1693.  Published by the Genealogical Society of Pennsylvania

  Nord Amerika, Genealogiska Tidskrifter från 1981-2002

Australien, Nyhetstidningen Norden

Ett Akademiskt arbete från UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND “Vi er alle Australiere”:
The migrant newspaper Norden and its promotion of pan-Scandinavian unity within Australia, 1896-1940

Västindien 

St: Barthelemy under svenskt välde. Författare: Högström, Erik Olof Emanuel. Utgivningsår: 1888