EMIGRATION

Här presenterar JBGF olika textsamlingar från vårt bibliotek kring emigration. 

Nord Amerika

  Böcker

Svenskar och Svenskbygder i Förenta Staterna av Professor Helge Nelson – 1925

En sammanställning av Evan M Croft and Grace H Croft med namnet SON OF THE WIKINGS

Svenskarne i Illinois : historiska anteckningar/samlade och utgifna af Eric Johnson och C.F. Peterson – 1880

Svenskarne i Texas i ord och bild: 1838-1918: ett historiskt-biografiskt arbete/samladt och utgivet af Ernest Severin; redigeradt och utarbetadt af Alf L. Scott, T. J. Westerberg; granskadt och översedt af J. M. Ojerholm (bildkvalitén dålig)

Svenskarne i Worcester, 1868-1898. Strödda anteckningar, historiker och biografier om Svenskarne, deras lif och verksamhet i staden Worcester, Massachusetts under de senaste 30 åren, af Hjalmar Nilsson och Erick Knutson.

Svenskarne i New York  af V. Bergner, Förläggare Waldemar J Adams & Co, 573 Lexington Avenue, NEW YORK,  N.Y.  utgifven av Waldemar J. Aams & Co. New York – 1918 Copyright

Vilhelm Berger-Amerikanska ortnamn af svenskt ursprung -1915

250-årsdagen av den första svenska bosättningen i Amerika; Tvåhundrafemtioårsdagen av den första svenska bosättningen i Amerika; Souvenir; 14 september -1888, Minneapolis, Minnesota. 

Augustana College: Name index to books on Swedes in California.

Jubeleumsalbum till minne af Svenska Ev. Luth. församlingen i New Windsor, Illinois; femtioårsfest den 23-25 ​​Maj 1919 med kort historik öfver forsamlingen och dess föreningar.

Kalifornien och dess svenska befolkning Skarstedt, Ernst, 1857-1929,  -1910.

Washington och dess svenska befolkning, Ernst Skarstedt – 1908

Washington och dess svenska befolkning, Biografiska avdelning. 

Svenskarne i St. Croix-dalen, Minnesota samlade af R. G-R. och utgifna af “Minnesota stats tidning”.

Svenskarna i New Britain; historiska anteckningar, Klingberg, John Erik, 1867-1946. Publicerad New Britain, Connecticut – 1911.

  Genealogiska Tidskrifter

Australien

Ett Akademiskt arbete från UNIVERSITY OF SOUTHERN QUEENSLAND “Vi er alle Australiere”:
The migrant newspaper Norden and its promotion of pan-Scandinavian unity within Australia, 1896-1940