EFTERLYSNING

Christina Ström håller på att forska på den svenska utvandringen till Tyskland. Det har dokumenterats mycket om den stora utvandringen till Amerika men alla hade inte råd att åka dit. Ett billigare alternativ var att åka till Tyskland. Naturligtvis låg ju Danmark och Norge bättre till språkmässigt. Många valde också dessa länder men Tyskland var ett land som vi såg upp till. Särskilt under 1800-talet påverkades Sverige både språk- och kulturmässigt av Tyskland vilket ledde till att mellan år 1861-1910 utvandrade 26 000 svenskar dit.

Christina skulle nu vilja kartlägga dessa människors öde. Var tog de vägen? Vad jobbade de med? Kom de tillbaka eller gifte de sig och blev kvar? Hon vet att arbetsförmedlare från Lübeck var i Sverige för att ragga arbetskraft så Lübeck har varit en viktig knutpunkt och att många utvandrare kom dit först. Hon har även kontakt med arkiv i Lübeck och Hamburg för att se om det finns några dokument bevarade om dessa svenskar

Finns det någon/några medlemmar i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening som kanske har släktingar som har utvandrat till Tyskland?

Kontaktuppgifter

Christina Ström

Etnolog

E-post: mimersbrunn@telia.com