EFTERLYSNING

Christina Ström håller på att forska på den svenska utvandringen till Tyskland. Det har dokumenterats mycket om den stora utvandringen till Amerika men alla hade inte råd att åka dit. Ett billigare alternativ var att åka till Tyskland. Naturligtvis låg ju Danmark och Norge bättre till språkmässigt. Många valde också dessa länder men Tyskland var ett land som vi såg upp till. Särskilt under 1800-talet påverkades Sverige både språk- och kulturmässigt av Tyskland vilket ledde till att mellan år 1861-1910 utvandrade 26 000 svenskar dit.

Christina skulle nu vilja kartlägga dessa människors öde. Var tog de vägen? Vad jobbade de med? Kom de tillbaka eller gifte de sig och blev kvar? Hon vet att arbetsförmedlare från Lübeck var i Sverige för att ragga arbetskraft så Lübeck har varit en viktig knutpunkt och att många utvandrare kom dit först. Hon har även kontakt med arkiv i Lübeck och Hamburg för att se om det finns några dokument bevarade om dessa svenskar

Finns det någon/några medlemmar i Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening som kanske har släktingar som har utvandrat till Tyskland?

Kontaktuppgifter

Christina Ström

Etnolog

E-post: mimersbrunn@telia.com

 

Jag har skrivit boken “Sveriges Bankväsen genom tiderna” och som jag omarbetade förra året. I mitt arbete med boken blev jag intresserad av post- och bankrån som skett i Sverige under 1800-talet.

Postrånet som skedde natten till den 23 augusti 1854 vid Stenlid i närheten av postgården i Sibbarp är intressant, uppgifter om rånmördarna Anders Andersson Frid och Jonas Falk har jag en del uppgifter om. Men den personen som jag söker uppgifter om är Frids hustru och som är Jonas Falks mor, Lena Nilsdotter, i vissa handlingar nämns hon som Frida Gustava Helena men kallades för Lena om jag inte har missuppfattat saken.

Lena var född den 1 juni 1795, Rödjan under Falla, dog 1869 i slag. Hennes far var Nils Abrahamsson som föddes den 23 november 1758, Svenshult, Habo. Modern var Elin Olofsdotter.

Har Ni några uppgifter om Lena Nilsdotter? Är det någon som har forskat om henne bland Era medlemmar? Vad hon arbetade med och vart hon flyttade under sitt liv? Hade hon syskon? Jag tycker att Lena Nilsdotter och hennes liv är intressant, hennes livsöde tycker jag har kommit i skymundan i  berättelserna som jag har läst om rånmördarna Frid och Falk.

Kontaktuppgifter

Inger Andersson

epost: inger.m.andersson@hotmail.com