DOMSTOL

Ny avskrivare för domstolsprotokoll

Domstolsprotokollen från 1600- och 1700-talen är fyllda med gedigna och intressanta redogörelser för vad som hände på gårdar, i gränstvister, på kyrkbacken (det var exempelvis väldigt spännande att läsa om alla turer kring kyrkbullret efter högpredikan i Månsarps kyrka år 1645 – läs mer i protokollet från Åsa den 25 juli 1645[1]) och om stulna djur. Högt och lågt – allt som kunde tvistas om fick också lösas i domstol.

Men detta domboksmaterial är mödosamt att ta sig igenom bara för att hoppas på att just mina släktingar skall finnas med. Därför vore ett register guld värt, där man som registrerare bidrar med de viktigaste sakerna ur flera domstolsprotokoll (datum, personnamn och ort är absolut viktigast). Med några genomläsningar kan vi som förening få tillgång till ett ännu bättre material för vårt närområde.

Vi söker nu medarbetare som vill hjälpa till med skriva av domböcker, kanske Mo eller Vista härad? Jag tror att arbetet kan bli bättre om du börjar gräva där du står. Då får du själv förhoppningsvis direkt nytta av din insats, samtidigt som du bidrar till att öka föreningens sökbara register.

Anmäl ditt intresse till Peter Rydén