DNA- PROJEKT FADER OKÄND

PROJEKT FADER OKÄND

JBGF kommer nästa år 2020, att lansera ett nytt projekt i föreningens regi. Föreningen kommer med hjälp av DNA-forskning att försöka hjälpa en person att hitta sin okände fader. Observera att det alltså inte är en okänd fader långt bak i tiden utan en fader till en nu levande person.

En projektgrupp bestående av Christian Almberg, Åsa Lindh och Magnus Blixt kommer att ansvara för projektet. Vid ett lyckat resultat är målet med projektet att presentera detta i föreningens medlemstidning och även på hemsidan.

Är du personen föreningen söker eller känner du någon som vill delta? Föreningen ser helst att den sökande har sina kända rötter, på sin moderssida i Jönköpings län.

Har du några frågor om projektet eller vill göra en ansökan så hör av dig till Christian Almberg.