KOMMANDE FÖRELÄSNING

Christopher O`Regan gästa för första gången Jönköping

Fotot kommer från Christopher O`Regans hemsida

Christopher O’Regan kommer att berätta om 1700-talets Sverige, sitt favoritämne.

Föredrag lördagen den 5/10 kl 14.00 i Equmeniakyrkan, Huskvarna. Besöksadressen till Equmeniakyrkan är: Drottninggatan 16

OBS!:

I och med det stora intresset av denna föreläsning, kommer Christopher att genomföra ytterligare en föreläsning samma dag klockan 16:00 !

 

Anmälanörs till Magnus Blixt på mailadress jmgblixt@comhem.se (helst) eller mobilnr  076 – 130 9114