KOMMANDE FÖRELÄSNING

Christopher O`Regan gästa för första gången Jönköping Christopher O’Regan kommer att berätta om 1700-talets Sverige, sitt favoritämne. Föredrag lördagen den 5/10 kl 14.00 i Equmeniakyrkan,Read More