ÅRSMÖTESHANDLINGAR

Kallelse till Årsmöte kan komma att ändras på grund av rådande pandemi.
Information kommer att finnas på vår hemsida jbgf.se.

Förslag till dagordning för föreningsstämman torsdagen den 18 februari 2021.

1. Val av ledning för föreningsstämman
A) ordförande                     B) sekreterare
C) två rösträknare tillika protokolljusterare
2. Prövning av om föreningsstämman kallats i behörig ordning
3. Fastställande av dagordning
4. Verksamhetsberättelse
5. Ekonomisk redovisning
6. Revisionsberättelse
7. Ansvarsfrihet för styrelsen
8. Beslut om antal ledamöter i styrelsen 2021
9. Val av funktionärer
A) ordförande 1 år                    B) ledamot (3st) 2 år vardera
C) ledamot (1 st ) 1 år               D) fyllnadsval (1st) 1 år
E) revisor (2st) 1 år vardera    F) revisorsersättare (1st) 1 år
G) valberedning fram till föreningsstämma 2021
10. Budget för år 2021
11. Årsavgift för 2021
12. Inkomna motioner
13. Årets Släktforskare – Vandringspris
14. Övriga ärende
15. Avslutning

ÅRSMÖTERSHANDLINGAR (Nedladdnings bar)

Dagordning och Kallelse

Årets släktforskare

Styrelsen har beslutat att inrätta ett vandringspris – årets släktforskare. Detta vandringspris kommer årligen att delas ut till en medlem som på något sätt har gjort något för föreningen som kommit andra till gagn. Vill du nominera någon medlem så skicka namn och motivering till Pia Lindgren om varför just du anser att denna person skall få föreningens vandringspris. Vi vill ha detta senast den 1 februari. I samband med att övriga handlingar läggs ut på föreningens medlemsportal kommer de nominerade att presenteras. Röstning av vem som skall bli årets släktforskare sker på årsmötet samt utdelning av pris