ÅRSMÖTE 2020

Kallelse

           

 Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

  inbjuder till Föreningsstämma

 torsdagen den 20 februari kl 18.30

 

Program: “Från gravvalvsvarligt till dödskul”, föredrag av Lennart Palm, Lerum

Efter föredraget serveras kaffe, smörgås och kaka

Därefter följer föreningsstämman med sedvanliga stämmoförhandlingar

Lokal: Allianskyrkan, Östra Storgatan 56, Jönköping

För dem som så önskar serveras det kaffe, smörgås och kaka för 60 kr/person

Anmälan till aktiviteter@jbgf.se senast torsdagen den 13 februari.

OBS! Anmälan ska göras oavsett om du önskar fika eller inte, men gör tydligt om du INTE vill ha kaffe eller te eftersom det beställs, samt specialkost.

OBS! Motioner till stämman ska senast den 31 december 2019 lämnas till styrelsen.

Varmt välkommen!

Styrelsen

Kallelse finns digitalt för nedladdning se: JBGF ÅRSMÖTE 2020

Övriga handlingar som: Verksamhetsrapport, Balansrapport, Resultatrapport, Revisionsberättelse, och Budgetförslag för 2020 kommer.