ÅRSMÖTE 2020

Jönköpingsbygdens Genealogiska förening kommande årsmöte kommer att hållas:

Torsdagen den 20 februari 2020  klockan 18:30.

Vem blir föredragshållaren? Förra året gästades föreningen av Fredrik Mejster som pratade om programmet “Allt för Sverige” med ansökning, uttag och till sist TV-inspelningen. 

Föreningen kommer att lägga ut kallelse med dagordning i julnumret av Rotposten/medlemstidningen.

Övriga handlingar som: Verksamhetsrapport, Balansrapport, Resultatrapport, Revisionsberättelse, och Budgetförslag för 2020 kommer att läggas ut här.