PROGRAM

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening arbetar aktivt för att möta upp de behov som finns i Jönköping för våra medlemmar. Föreningen erbjuder medlemmar och icke medlemmar (till en högre kostnad) kurser i släktforskning, arrangerar tematräffar, resor, föreläsningar etcetera. Har du tips om föreläsare så hör gärna av dig till Joakim Svahn eller Ingegärd Eknor.

Förutom detta har medlemmar tillgång till föreningslokalen med datorer och ett referensbibliotek. Vill du som släktforskare ha kompetent släktforskarhjälp så finns föreningen på biblioteken i Jönköping och Huskvarna. Se vidare under släktforskarhjälp.