Välkommen till Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Är du/ni släktforskare som bor i Jönköping med omnejd, eller har anfäder/anmödrar ifrån trakten är detta en släktforskarförening för dig/er!

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserad av släktforskning.

Ändamålet med JBGF är att;

– Anordna kurser

– Arrangera möten

– Arrangera tematräffar

– Samordna studiebesök

– Ge ut en medlemstidning

– Marknadsföra föreningen online

– Samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning.


Medlemsportal

Syftet med föreningens medlemsportal är att erbjuda våra medlemmar mer för sitt medlemskap, förutom de reducerade priser som redan erbjuds för aktiviteter i föreningens regi. 

På medlemsportalen hittar du/ni en sökbar databas samt Rotposten. Den sökbara databasen är avskrivna kyrkoböcker från födda, vigda och döda i Jönköpings län.  Innehållet omfattas av 1.9 miljoner poster.

Tillgängligheten till den sökbara databasen grundar sig i att medlemsavgiften är betald. Vid nytt medlemsår måste medlemsavgiften vara betald senast 31 december föregående år.

Aktuell församlingslista socknar-2019b

I nuläget ligger det ute ett 40-tal medlems-tidningar, Rotposten. De börjar från år 2000 till 2019. Rotposten kommer ut fyra gånger/år och dessa kommer frekvent att läggas ut när de är klara för tryckning. Är du medlem och önskar fortsättningsvis få medlemstidningen digitalt eller att du vill läsa den på medlemsportalen, så meddela detta till medlemsansvarig.

Fas 2 beräknas ske i januari 2020. Följande material kommer att läggas ut material 2020