Välkommen till Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Är du släktforskare som bor i Jönköping med omnejd eller har anor ifrån trakten är detta föreningen för dig!

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserad av släktforskning.

Ändamålet med JBGF är att;

– anordna kurser

– arrangera möten

– arrangera tematräffar

– samordna studiebesök

– ge ut en medlemstidning

– marknadsföra föreningen online

– samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning.

SLÄKTFORSKARHJÄLP

 

 

Föreningens nya medlemsportal

Syftet med den nya medlemsportalen är att erbjuda föreningsmedlemmarna mer för sitt medlemskap, förutom de reducerade priser som redan erbjuds idag på aktiviteter i föreningens regi. 

I nuläget finns det 1.9 miljoner poster i det sökbara materialet. Samtidigt har ett 40-tal medlemstidningar för Rotposten lagts ut. De börjar från 2000 till dags datum.  Aktuell församlingslista hittar du här: socknar-2019b

Medlemstidningen kommer ut fyra gånger/år och dessa kommer frekvent att läggas ut när de är klara för tryckning. Är du medlem och önskar fortsättningsvis få medlemstidningen digitalt eller att du vill läsa den på medlemsportalen, så meddela detta till medlemsansvarig.

Fas 2 beräknas ske i januari 2020. Här presenteras det material som kommer att finnas tillgängligt under januari 2020, se pdf material 2020