Välkommen till Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Information

Är du/ni släktforskare som bor i Jönköping med omnejd, eller har anfäder/anmödrar ifrån området är detta en släktforskarförening för dig/er!

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserad av släktforskning.

Ändamålet med JBGF är att; anordna kurser, arrangera möten och tematräffar, samordna studiebesök, ge ut en medlemstidning, marknadsföra föreningen online och att samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning.

På föreningens hemsida hittar du/ni allt som du/ni behöver veta om föreningen, medlemskap, kurser, släktforskarhjälp, program, försäljning och vår medlemsportal.

Föreningen kommer att lägga ett program för hösten 2020. Förhoppningsvis kan programmet genomföras som planerat men utifrån rådande situation kan det bli förändringar.

Välkommen som ny medlem i föreningen. 

Medlemsportalen

I augusti 2019 lanserades föreningens nya MP – medlemsportalen. Syftet med medlemsportalen är att erbjuda medlemmarna mera för sitt medlemskap, förutom de reducerade priser som redan erbjuds för aktiviteter i föreningens regi. 

Inledningsvis lades föreningens medlemstidning – Rotposten ut samt databasen på medlemsportalen.  Rotposten ges ut fyra gånger/år. När den är klar läggs den ut på medlemsportalen. Styrelsen har beslutat att alla nya medlemmar i föreningen fortsättningsvis får läsa tidningen digitalt och kommer således att få en inloggning vid ansökan om medlemskap. 

Databasen är ett projekt som föreningen har haft i flera år. Projektet genomförs av frivilliga avskrivare som skriver av kyrkoböcker från födda, vigda och döda i Jönköpings län. Idag omfattas databasen av 1.9 miljoner poster.

Följande material finns på medlemsportalen Sockenlista JBGF och Innehåll övriga medlemsportalen. Nästa uppdatering av databasen kommer att göras i augusti månad. 

För att ta del av materialet på medlemsportalen behövs ett medlemskap i föreningen, se vidare under medlemskap. 

                                                                                                  

Nästa nummer av Rotposten kommer ut i mitten av augusti.