Välkommen till Jönköpingbygdens Genealogiska Förening

Är du släktforskare som bor i Jönköping med omnejd eller har anor ifrån trakten är detta föreningen för dig!

Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening (JBGF) är en religiöst och partipolitisk obunden ideell förening med uppgift att förena och stödja dem som är intresserad av släktforskning.

Ändamålet med JBGF är att;

– anordna kurser

– arrangera möten

– arrangera tematräffar

– samordna studiebesök

– ge ut en medlemstidning

– marknadsföra föreningen online

– samverka med arkivvårdande organ, bibliotek samt föreningar med genealogisk eller kulturhistorisk inriktning.

 

Föreningens nya medlemsportal

Till släktforskardagarna i Borås lanserade JBGF en helt ny hemsida med en medlemsportal för föreningens medlemmar. Syftet med den nya medlemsportalen är att erbjuda föreningsmedlemmarna mer för sitt medlemskap, förutom de reducerade priser som redan erbjuds idag på aktiviteter i föreningens regi. 

Fas 1. Föreningen har lagt ut materialet från CD-skivan version 6:145:2018 samt ytterligare nytillkomna socknar under det senaste året. I nuläget finns det 1.9 miljoner poster i det sökbara materialet. Samtidigt har ett 40-tal medlemstidningar för Rotposten lagts ut. De börjar från 2000 till dags datum men det är inte alla tidningar under denna perioden. Medlemstidningen kommer ut fyra gånger/år och dessa kommer frekvent att läggas ut när de är klara för tryckning. Är du medlem och önskar fortsättningsvis få medlemstidningen digitalt eller att du vill läsa den på medlemsportalen, så meddela detta till medlemsansvarig.

Fas 2 beräknas ske i januari 2020. Vilket material som kommer att läggas ut kommer att presenteras senast den 1 december.

 

Foton kommer från Christopher O`Regans hemstida
Välkommen till Arkivens dag 9 november 2019