Välkommen till Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

JBGF är en förening som vänder sig till dig som är släktforskare.

JBGF grundades 1977 i Jönköping och har sedan dess varit en aktiv del i det kulturella inslaget i Jönköping genom att bland annat samarbete med arkivhuset, hembygdsföreningar och lokala författare. Sedan föreningen grundades har vi arrangerat släktforskarkurser, temakvällar, föreläsningar och släktforskarresor. Föreningen deltar på släktforskarmässor och har även i samarbete med andra föreningar i länet arrangerat släktforskarmässa.

Under åren har föreningen haft flera släktforskarprojekt för att möte upp våra medlemmars önskemål och även för att utveckla föreningen framåt. De projekt som vi idag har är sockensidor (församlingssidor –  som precis har lanserats), Fader okänd inom  DNA forskning, Domboksprojekt och avskrivare av kyrkoböcker. Projektet med att skriva av kyrkoböcker startade redan i början på 1980-talet och fortgår fortfarande. Det material som skrivs av sammanställs och läggs in i vår kyrkodatabas i medlemsportalen. Idag innehåller databasen över 175 församlingar från Jönköpings län och även intilliggande församlingar i Halland, Kalmar, Älvsborg och Östergötland län. Föreningen erbjuder även släktforskarhjälp och mentorskap. Välkommen till oss!

MEDLEMSPORTAL

I vår medlemsportal hitter du som släktforskare mycket användbart material i ditt fortsatta sökande efter dina släktingar. Vår målsättning är att lägga ut material som kan vara av värde för dig som släktforskare, både inom Jönköpings län och övriga Sverige. Föreningen arbetar aktivt med att göra medlemsportalen så bred och innehållsrik som möjligt. 

Detta innebär att vi förutom regelbundet uppdaterar kyrkodatabasen och även lägger ut annat material som kan vara av intresse för dig som släktforskare.

Som medlem i JBGF får du fri tillgång till Medlemsportalen

Tidigare uppdatering av medlemsportalen 

Kyrkodatabasen för födda är uppdaterad med följande socknar; Anderstorp, Björkö, Bredaryd, Gislaved, Hultsjö, Hylletofta, Säby och Vetlanda.

Emigration

-Norwegians in New York 1825 – 1925

Faktori                                                                 

Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna. Av landsantikvarien Egil Lönnberg 1936.         

– Pistolmakarämbetet vid Jönköpings gevärsfaktori. Flera protokoll, attest, avskrifter och gesäll från 1600-1700 talet.

Förteckningar                                                 

Under domstol                                                  

– Kalender för Kungliga Göta Hovrätt och Kungliga Hovrätten för Västra Sverige, för åren 1953-1960. 

Under tidningar/artikel                             

Dagny 1910. Dagny var en tidskrift som mellan åren 1886 och 1913 gavs ut av Föreningen Dagny i Stockholm genom Fredrika-Bremer-förbundet.

Under Socknar     

– Huskvarna – Bråneryd av Fil.Dr.P.G. Vejde.                           

– Tillskiftande av kung Albert för fastigheterna Humblarum i Sanda socken, Rogberga i Rogberga socken och Magnustorp i Månsarps socken samt skogen Tvärskog i Åkerbo härad. Avskrifter av Ernst Nygren. Texten, tillskiftande finns även under Rogberga, Månsarp och Hakarps socknar.

– Gränna stadsförsamling, Minnen över avlidna personer –  Axel Edvard Bolling

– Gränna landsförsamling, Röttle pappersbruk på Per Brahes tid, av Sven Almqvist

– Jönköping Kristina/östra, Minnen över avlidna personer, Hanna Friberg, Henrik Valfred Karnell, Bror Kugelberg och Gustaf Josef Lundin.

Under Polis

– Muteupproret, En berättelse av Ingemar Rosengren om ett misslyckat polisingripande som ägde rum i Mute by i Rolfstorp i Halland 1854. 

Utlagt på Medlemsportalen 202208-202212

Medlemskap i JBGF

Som förening strävar vi efter att vara en aktiv förening där du som medlem ska få mycket i ditt medlemskap hos oss; 

  • Fri tillgång till hela medlemsportalen
  • Medlemstidningen Rotposten
  • Reducerade priser på föreningens program såsom kurser, tematräffar, resor 
  • Släktforskarhjälp
  • Mentorskap
  • Tillgång till föreningens tidningsrum/bibliotek och datasal under föreningens öppettider.
  • Rabatterade produkter och prenumerationer hos Sveriges Släktforskarförbund.

Qr – Kod för enskilt medlemskap 200 kr/år

Qr – Kod för familjemedlemskap 265 kr/år

Registrera dig för nyhetsbrev här!

 

Kontaktformulär till föreningen

    Bli medlem i vår Facebook grupp