Välkommen till Jönköpingsbygdens Genealogiska Förening

JBGF är en förening som vänder sig till dig som är släktforskare.

JBGF grundades 1977 i Jönköping och har sedan dess varit en aktiv del i det kulturella inslaget i Jönköping genom att bland annat samarbete med arkivhuset, hembygdsföreningar och lokala författare. Sedan föreningen grundades har vi arrangerat släktforskarkurser, temakvällar, föreläsningar och släktforskarresor. Föreningen deltar på släktforskarmässor och har även i samarbete med andra föreningar i länet arrangerat släktforskarmässa.

Under åren har föreningen haft flera släktforskarprojekt för att möte upp våra medlemmars önskemål och även för att utveckla föreningen framåt. De projekt som vi idag har är sockensidor (församlingssidor –  som precis har lanserats), Fader okänd inom  DNA forskning, Domboksprojekt och avskrivare av kyrkoböcker. Projektet med att skriva av kyrkoböcker startade redan i början på 1980-talet och fortgår fortfarande. Det material som skrivs av sammanställs och läggs in i vår kyrkodatabas i medlemsportalen. Idag innehåller databasen över 175 församlingar från Jönköpings län och även intilliggande församlingar i Halland, Kalmar, Älvsborg och Östergötland län. Föreningen erbjuder även släktforskarhjälp och mentorskap. Välkommen till oss!

ÅRSMÖTE OCH ÅRSMÖTESHANDLINGAR 2023

Enligt föreningens stadgar skall föreningen kalla och presentera dagordning till föreningens årsmöte sex veckor innan och senast tre veckor presentera verksamhetsrapport, balansrapport, resultatrapport, revisionsberättelsen för 2022 samt budgetförslag och valberedningens förslag för 2023 inför kommande årsmöte. Enligt stadgarna får endast medlemmar delta på årsmötet därav ligger handlingarna under medlemsportalen. 

Årsmötet är torsdagen den 16 februari klockan 18:30.

Vi ses på Allianskyrkan på Östra Storgatan 56 Jönköping. Först lyssnar vi på Alf Lindblad från Lidköping som berättar om sin släkting Fredrika som dömdes för barnamord.

Efter föredraget bjuds det på kaffe, te, smörgås och kaka, meddela specialkost. Därefter följer föreningsstämman med sedvanliga stämmohandlingar. 

Anmäl dig här senaste den 9 februari 

MEDLEMSPORTAL

I vår medlemsportal hitter du som släktforskare mycket användbart material i ditt fortsatta sökande efter dina släktingar. Vår målsättning är att lägga ut material som kan vara av värde för dig som släktforskare, både inom Jönköpings län och övriga Sverige. Föreningen arbetar aktivt med att göra medlemsportalen så bred och innehållsrik som möjligt. 

Detta innebär att vi förutom regelbundet uppdaterar kyrkodatabasen och även lägger ut annat material som kan vara av intresse för dig som släktforskare.

Som medlem i JBGF får du fri tillgång till Medlemsportalen

Senaste Nytt i MEDLEMSPORTALEN

Emigration

– Norwegians in New York 1825 – 1925

Faktori

– Minnen från vapensmeders, pistol- och stockmakares skrån i Jönköping och Huskvarna. Av landsantikvarien Egil Lönnberg 1936. 

– Pistolmakarämbetet vid Jönköpings gevärsfaktori. Flera protokoll, attest, avskrifter och gesäll från 1600-1700 talet.  

Förteckningar

Under domstol

– Kalender för Kungliga Göta Hovrätt och Kungliga Hovrätten för Västra Sverige, för åren 1953-1960. 

 Under tidningar/artiklar

– Dagny 1910. Dagny var en tidskrift som mellan åren 1886 och 1913 gavs ut av Föreningen Dagny i Stockholm genom Fredrika-Bremer-förbundet.

Socknar 

– Huskvarna – Bråneryd av Fil.Dr.P.G. Vejde.

– Tillskiftande av kung Albert för fastigheterna Humblarum i Sanda socken, Rogberga i Rogberga socken och Magnustorp i Månsarps socken samt skogen Tvärskog i Åkerbo härad. Avskrifter av Ernst Nygren.Texten, tillskiftande finns även under Rogberga, Månsarp och Hakarps socknar.

 

Utlagt på MP 202208-202212

Medlemskap i JBGF

Som förening strävar vi efter att vara en aktiv förening där du som medlem ska få mycket i ditt medlemskap hos oss; 

  • Fri tillgång till hela medlemsportalen
  • Medlemstidningen Rotposten
  • Reducerade priser på föreningens program såsom kurser, tematräffar, resor 
  • Släktforskarhjälp
  • Mentorskap
  • Tillgång till föreningens tidningsrum/bibliotek och datasal under föreningens öppettider.
  • Rabatterade produkter och prenumerationer hos Sveriges Släktforskarförbund.

Qr – Kod för enskilt medlemskap 200 kr/år

Qr – Kod för familjemedlemskap 265 kr/år

Registrera dig för nyhetsbrev här!

Kontaktformär till föreningen

    Bli medlem i vår Facebook grupp