Mönsterrulla 1735 för Jönköpings gevärsfaktori

"Rulla oppå Hans Kongle Mailte Handtwerckare under Jönköpings Facorie vid hållen Besichtning d: 3 Novemb:r A:o 1735."

förvars i orginal i Krigsarkivet (Krigskollegii artilleridepartements inkommande handlingar). Orginalrullan är inbunden i ett med färgerna blått, gult och rött marmorerat enkelt pappband och omfattar 88 sidor på folioblad (205 x 320 mm) med på varannat blad staden Amsterdam pappersstämel (silversköld med mörk stolpe belagd med tre andreaskors, krönt av kunglig krona och med två lejon som sköldhållare), på vartannat blad vattenstämpeln "P W B". Vänstersidorna upptaga 3 styck 3 cm breda kolumner för resp. hantverkares hemvist: stad (vartill Jönköping och Huskvarna hänföras) resp. härad och socken, samt en 11 cm bred kolumn för hantverkarnas arbetsfack, titel och namn. Högersidorna upptaga 6 styck, omkring 1 cm breda kolumner för resp. nummer (för envar ifylld med en etta), födelseår, födelselandskap, samt antagningsår till mästare, gesäll eller "lärogåsse", samt en 10 cm bred kolumn med annotationer om närvaro, frånvaroorsak, antagning, befordran, kassation eller annan avgång. Orginalrullan avslutas med ett statistiskt sammandrag, upptagande 769 anställda, och är underskriven "Datum Husqvarnen d:n 20 November A:o 1735 ./. Niels Ehrenpreus. "

Efterföljande rulla är en avskrift av nämnda orginalrulla där dock stavningen modeniserats (utom ifråga om egennamn), den obehövliga nummerkolumnen uteslutits samt hemvist och annotationskolumnerna sammanslagits. Vidare ha mästarnas släktnamn understrukits och de under den verksamma gesällerna och lärlingarnas namn något indragits, varigenom man får en överskådligare bild av resp. verkstäders personalorganisation.

1735 års rulla visar den avmattningsperiod, som inträtt efter den genom kriget skapade högkonjunktur, som visas i 1720 års rulla.

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L m.m.

"Betiente"

(Tjänstemän)

Gevaldiger Johans Rundberg Avgången i st efterföljd av nedansående
Gevaldiger Jonas Åhberg Antagen 1735 2/6.
Byggmästare Jöns Esk Huskvarna.
Byggmästare Olof Håkansson Barnarp.
Tågaren Nils Persson 1702 Tågbruket i Rogberga.
Tågaren Johan Eriksson 1671 Tågbruket i Huskvarna, gammal, håller beredareverkstad.

Pistol- och flintlåsmeder

Beskjutare och ålderman Jöns Nordberg Död, ersatt med Björkman och Giötter, se nedan.
Ålderman Mr. Nils Biörckman 1678 Småland 1708 Jönköping.
L. Gustaf Arfvidsson 1711 Småland (1735) 1719 Jönköping, Gesäll 1735 27/10.
L. Hans Biörkman 1735 Jönköping, Lärling 1735 3/11.
Beskjutare Mr. Magnus Giötter 1690 Småland 1713 Jönköping, Beskjutare 1735 2/6.
G. Jonas Jonsson 1712 Västergötland 1735 1727 Jönköping.
L. Gustaf Persson 1715 Småland 1730 Jönköping.
L. Anders Andersson 1716 Småland 1730 Jönköping.
L. Olof Olofsson 1716 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Sven Bergs änka
G. Jöns Svensson Ruberg 1701 Småland 1732 Jönköping.
L. Magnus Berg 1714 Småland (1735) 1727 Jönköping, Gesäll 1735 27/10.
Mr. Håkan Starckman 1679 Småland 1702 Jönköping, gammal, oduglig.
G. Lars Ekelund 1673 Småland 1717 Jönköping, utomlands.
Mr. Thore Löfgren 1676 Småland 1713 Jönköping, gammal, men passabel.
Mr. Olof Lundgren 1691 Småland 1713 Jönköping, frånvarande, kasserad.
Mr. Paul Pauhoffer 1677 Ungern 1706 Jönköping, gammal, gör intet arbete.
G. Sven Vinberg 1699 Småland 1718 Jönköping, utomlands.
Mr. Lennart Stenbergs änka Jönköping, Verkstaden förstörd.
Mr. Per Ekmans änka Barnarp.
G. Jonas Jonsson 1710 Småland 1731 Barnarp. Håller änkans verkstad.
L. Per Nilsson 1719 Småland 1732 Barnarp.
Mr. Johan Bleckberg 1686 Småland 1709 Järstorp. Död 1751.
G. Lars Blekberg 1711 Småland 1731 Järstorp.
L. Giöran Olofsson Lundgren 1729 Småland 1735 Järstorp. Antagen 1735 3/11.
Mr. Abel Starckman 1688 Småland 1709 Jönköping, passabel.
Mr. Jon Stenberg 1689 Småland 1711 Jönköping. Död 1733 5/5.
Mr. Esbjörn Lillja 1683 Västergötland 1711 Jönköping.
L. Jöns Persson 1716 Västergötland 1731 Jönköping.
Mr. Per Gran 1694 Västergötland 1712 Bankeryd.
Mr. Joseph Ahlgren 1666 Småland 1712 Jönköping, passabel.
G. Olof Matsson 1699 Småland 1719 Jönköping. Kommenderad till Vedevåg.
L. Lars Ahlgren 1716 Småland 1731 Jönköping.
Mr. Lars Malmgren 1680 Småland 1712 Jönköping. Passabel.
Mr. Anders Löfgren 1691 Småland 1712 Bankeryd.
Mr. Jon Engvalld 1671 Småland 1712 Jönköping.
L Jacob Svensson Västergötland 1733 Jönköping.
Mr. Sven Rundberg 1682 Småland 1712 Jönköping. Passabel.
G. Johan Andersson 1699 Småland 1719 Jönköping. Kommenderad till Vedevåg.
L. Johan Ericksson 1713 Småland 1729 Jönköping. Rustkammardräng 1735 16/6.
Mr. Johan Wetterström 1688 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Sven Åhlander 1689 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Bengt Mård 1685 Småland 1712 Jönköping.
G. Lars Mårtensson 1711 Småland 1732 (1728) Jönköping. Pistolsmed vid Östgöta kavalleriet.
G. Anders Månsson 1713 Småland 1734 (1730) Jönköping. Gesäll 1734 27/1.
L. Sven Persson 1714 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Jonas Beckman 1689 Småland 1712 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Olof Berggren 1688 Närke 1714 Jönköping.
L. Håkan Andersson 1716 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Jöns Landberg 1686 1714 Sandhem, oduglig, kasseras.
Mr. Sven Åhberg 1690 Småland 1714 Jönköping.
G. Lars Larsson 1710 Småland 1734 1731 Jönköping. Gesäll 1734 1/5.
Mr. Nils Lindberg 1684 Småland 1714 Sandhem, Vartofta.
Mr. Per Wijberg 1689 Småland 1714 Sandhem, Vartofta. Död.
Mr. Per Fogellberg 1690 Småland 1714 Bankeryd.
G. Jonas Persson 1716 Småland 1735 (1730) Bankeryd. Gesäll 1735 27/10.
Mr. Anders Helsing 1689 Småland 1714 Jönköping. Passabel.
Mr. Lars Frenberg 1689 Småland 1714 Jönköping.
G. Sven Jönsson 1714 Småland 1734 Jönköping.
L. Anders Larsson Frenberg 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Petter Ödman 1683 Småland 1714 Jönköping.
L. Per Matsson 1716 Småland 1730 Jönköping.
Mr. Niels Tolander 1689
1686
Småland
Västergötland
1714 Bottnaryd, oduglig, kasseras.
Mr. Anders Wettergren 1689 Småland 1715 Jönköping.
G. Anders Andersson Rånge 1715 Västergötland 1735 (1731) Jönköping. Gesäll 1735 27/10.
L. Per Svensson Örnberg 1715 Småland 1731 Jönköping.
L. Jonas Olofsson 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Jon Boman 1690 Småland 1715 Jönköping. Passabel.
Mr. Per Mallmberg 1688 Småland 1715 Jönköping.
L. Hans Johansson 1719 Småland 1731 Jönköping.
Mr. Per Bergman 1691 Småland 1715 Jönköping.
L. Nils (Erik) Jonsson 1718 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Gabriel Lundgren 1692 Småland 1715 Jönköping.
L. Sven Ekebom 1715 Småland 1731 Jönköping. Rymd till Göteborg.
Mr. Jonas Åhlander 1691 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Erik Lindh 1692 Småland 1715 Jönköping.
G. Jonas Engström 1712 Västergötland ? Jönköping.
L. Per Christiansson 1719 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Anders Moberg 1689 Småland 1718 Jönköping.
G. Jonas Ågren 1714 Småland 1734 (1731) Jönköping.
Mr. Lars Wahlberg 1693 Småland 1717 Jönköping.
L. Per Håkansson 1704 Småland 1717 Jönköping. Oduglig, kasseras.
Mr. Jonas Wessman 1680 Småland 1718 Jönköping. Död.
Mr. Nils Ljungberg 1687 Västergötland 1718 Härja, Vartofta, oduglig, kasseras.
Mr. Bengt Malmberg 1692 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Lars Sjövall 1690 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Per Siölander 1689 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Floren 1689 Småland 1718 Habo, Vartofta.
Mr. Anders Ekeroth 1689 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Lars Ekwall 1684 Västergötland 1718 Jönköping.
L. Per Andersson 1716 Västergötland 1732
Mr. Niels Landgren 1689 Västergötland 1718 Sandhem, Vartofta. Oduglig,
Mr Anders Beckman 1696 Västergötland 1719 Daretorp, Vartofta. God arbetare.
Mr. Olof Pihl 1698
1688
Västergötland 1719 Habo, Vartofta härad.
L. Johan Olofsson 1721 Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad. Antagen 1735 3/11.
Mr. Sven Sjölander 1684 Västergötland 1719 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jöns Moberg 1697 Småland 1714 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Löfgren 1695 Västergötland 1719 Habo, Vartofta härad. Passabel.
Mr. Anders Lindgren 1694 Småland 1721 Acklinga, Vartofta härad.
Mr. Jon Fogellberg 1697 Västergötland 1721 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Ekman 1697 Västergötland 1721 Sandhem, Vartofta härad. God arbetare.
Mr. Johan Lundgren 1697 Småland 1721 Ljungarum, Tveta härad.
L. Johan Andersson 1718 Småland 1732 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Staffan Ekeroth 1705
1693
Småland 1721 Bankeryd, Tveta härad.
L. Jon Knutsson 1716 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Johan Rosengren 1698 Småland 1722 Jönköping.
L. Jonas Persson 1716 Småland 1719 Jönköping. Oduglig, given till krigstjänst.
L. Jonas Hansson 1720 Västergötland 1735 Jönköping. Antagen 1735 27/10.
Mr. Lars Strandberg Västergötland 1722 Jönköping. Död 1735 29/10.
Mr. Petter Ekerberg 1700 Västergötland 1725 Jönköping.
L. Matts Svensson Ryberg 1719 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Johan Sandahl 1700 Västergötland 1725 Jönköping.
L. Johan Svensson 1719 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Anders Kielman 1697 Småland 1726 Unnaryd, Mo härad, oduglig, kasseras.
Mr. Simion Svanberg 1697 Västergötland 1726 Jönköping, passabel.
Mr. Johan Frenberg 1700 Västergötland 1722 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Håkan Lundstedt 1698 Västergötland 1726 Blidsberg, Redvägs härad, god arbetare.
Mr. Lars Kielström 1696 Småland 1722 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Anders Fogelberg 1694 Västergötland 1726 Jönköping.
L. Petter Olofsson 1718 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Anders Toberius 1726 Jönköping. Död 1732 18/12.
Mr. Richard Bock 1704 Småland 1726 Jönköping.
L. Sven Svensson 1710 Småland 1722 Jönköping. Huggit sig i handen, oduglig.
Mr. Lars Ahlander 1696 Småland 1726 Ljungsarp, Linds härad.
Mr. Lars Strengberg 1700 Småland 1728 Jönköping.
L. Anders Håkansson 1716 Västergötland 1732 Jönköping.
Mr. Jacob Wahlberg 1698 Småland 1728 Sandhem, Vartofta. Oduglig, kasseras.
Mr. Petter Hellberg 1701 Småland 1728 Sandseryd, Tveta härad.
L. Gabriel Jönsson 1718 1732 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Anders Wetterström 1700 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Lars Ekelund 1700 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Joseph Siölander 1699 Småland 1728 Järstorp, Tveta härad. Oduglig, kasserad.
Mr. Matts Baas 1704 Småland 1728 Jönköping.
Mr. Anders Wettersten 1729 Jönköping. Död.
L. Olof Nillsson 1714 Småland 1729 Jönköping, till Mr. Per Lindgren 1735 3/11.
Mr. Pehr Lindgren 1702 Småland 1729 Jönköping.
Mr, Olof Liunggren 1701 Småland 1730 Jönköping.
Mr. Hans Fägerdahl 1730 Jönköping. Död 1733 3/11.
Mr. Måns Lillja 1700 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
L. Anders Lillja 1715 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad. Antagen 1735 27/10.
Mr. Sven Strandberg 1686 Småland 1732 Jönköping, sjuk.
L. Enock Linnarsson 1716 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 3/11.
Mr. Anders Segelberg 1695 Närke 1729 Husquarnen.
L. Lars Andersson 1723 Småland 1735 Husquarnen. Antagen 1735 3/11.
Mr. Lars Gran 1689 Småland 1707 Bankeryd, Tveta härad.
L. Anders Larsson 1717 Småland 1731
Mr. Jon Svanberg 1689 Västergötland 1718 Sandhem, Vartofta härad. Frånvarande, sjuk.
L. Måns Andersson 1720 Västergötland 1735 Sandhem, Vartofta härad. Antagen 1735 3/11.
Mr. Zachris Larsson 1686 Småland 1700 Jönköping.
Mr. Isac Roth 1696 Småland 1710 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Johan Dumbström 1689 Småland 1724 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Lindberg 1689 Småland 1710 Sandhem, Vartofta härad.
L. Per Andersson 1715 Småland 1732 Sandhem, Vartofta härad.
Mr. Anders Millberg 1689 Västergötland. 1712 Acklinga, Vartofta härad. Oduglig, kasseras.
L. Petter Myhlberg 1713 Västergötland. 1730 Acklinga, Vartofta härad.
Mr. Johan Fahlgren Acklinga, Vartofta härad. Död.
Mr. Bengt Ljunggren 1703 Småland 1729 Bankeryd, bajonettsmed, kommit till Göteborg.
Mr. Lars Ruukman 1688 Småland 1712 Habo, Vartofta härad.
Mr. Daniel Ruukman 1690 Småland 1712 Habo, Vartofta härad.
Mr. Sven Lijdberg 1689 Västergötland. 1712 Daretorp, Vartofta härad. Passabel.
L. Jacob Svensson (Lidberg) 1713 Västergötland. Hos Mr. Jon Engvalld, Jönköping.
Mr. Anders Ekman 1690 Småland 1712 Brandstorp, Vartofta. Passabel.
Mr. Gustaf Lind 1689 Småland 1712 Brandstorp, Vartofta. Oduglig, kasseras.
Mr. Anders Rånge 1687 Västergötland. 1715 Brandstorp, Vartofta.
L. Lars Rånge 1726 Västergötland. 1735 Brandstorp, Vartofta. Antagen 1735 3 /11.
Mr. Per Ackling 1692 Västergötland. 1712 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Olof Hansson 1685 Västergötland. 1715 Velinge, Vartofta härad.
Mr. Gunnar Milberg 1699 Västergötland. 1716 Daretorp, Vartofta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Lars Nyman 1695 Småland 1723 Bankeryd, Tveta härad.
L. Arfvid Gustafsson 1718 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad. Antagen 1735 3/11.
L. Anders Larsson 1720 Småland 1735 Bankeryd, Tveta härad. Antagen 1735 3/11.
Mr. Anders Nyander 1702 Småland 1722 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Esbjörn Lindström 1696 Småland 1722 Jönköping, oduglig, kasseras.
Mr. Jon Wehling 1697 Västergötland. 1726 Daretorp, Vartofta härad. Passabel.
Mr. Anders Kiellsten 1699 Småland 1726 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Lönberg 1702 Västergötland. 1728 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Lars Stadig 1695 Västergötland. 1729 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Johan Gran 1705 Småland 1728 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Sandgren 1700 Västergötland. 1728 Vättak, Vartofta härad.
Mr. Jöns Rånge Vättak, Vartofta härad. Död.
Mr. Bengt Lillja 1692 Västergötland. 1732 Jönköping.

Stockmakare:

Ålderman Mr. Jöran Ljungberg 1656 Småland 1692 Jönköping, gammal, orkeslös.
Mr. Petter Lundh 1689 Småland 1709 Jönköping. Död, änkan underhåller verkstaden.
G. Jonas Persson Lund 1715 Småland 1735 (1731) Jönköping. Gesäll 1735 1/5.
Huvudålderman Mr. Jonas Hultman 1684 Småland 1710 Jönköping.
G. Lars Persson 1702 Småland 1732 (1727) Jönköping. Gesäll 1732.
L. Lars Månsson 1714 Småland 1730 Jönköping. Oduglig, kasseras.
Mr. Petter Andersson Ruut 1692 Småland 1713 Jönköping.
L. Anders Andersson 1714 Småland 1732 Jönköping.
Mr. Jöns Ahlgren 1699 Småland 1722 Jönköping.
Mr. Petter Jöransson Ruut 1698 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Sven Dahlman 1688 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Jöns Rundquist 1688 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Sven Widman 1693 Småland 1713 Jönköping.
L. Jonas Ericksson 1717 Småland 1731 Jönköping. Frånvarande, säges oduglig, bör visas.
Mr. Arfvid Åhsman 1683 Småland 1713 Jönköping.
L. Sven Jönsson 1715 Småland 1732 Jönköping. Frånvarande, bör framskaffas.
Mr. Daniel Hesselgren 1684 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Ambiörn Blom 1684 Småland 1718 Jönköping. Passabel.
Mr. Jonas Hörning 1693 Småland 1716 Jönköping.
L. Lars Hörning 1719 Småland 1735 Jönköping. Antagen 1735 6/11.
Mr. Håkan Beckman 1690 Västergötland 1716 Jönköping.
L. Jonas Jonsson 1715 Västergötland 1731 Jönköping.
Mr. Niels Lundvall 1697 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Johan Lindberg 1684 Småland 1713 Jönköping. Död 1735 2/1, änkan, har verkstaden.
Mr. Matts Ekeqvist 1690 Småland 1720 Jönköping.
Mr. Lars Lundh 1699 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Niels Beckman 1692 Småland 1726 Jönköping.
L. Hans Jönsson 1715 Småland 1731 Jönköping.
Mr. Petter Ljungberg 1695 Småland 1720 Jönköping. Död 1733 14/4.
Mr. Lars Dyberg 1695 Småland 1726 Jönköping.
Mr. Anders Floman 1697 Småland 1729 Jönköping. Död 1740 21/3.
Mr. Niels Hagelström 1704 Småland 1728 Jönköping. Oduglig, kasseras.
Mr. Lars Lundberg 1701 Småland 1730 Jönköping.
Mr. Petter Hyllegren 1701 Småland 1730 Jönköping.
Mr. Arfvid Marberg 1701 Småland 1731 Gnosjö. Förut varit bajonettsmed, men här införd, emedan han antagits till tråddragare för stockmakarämbetet.
L. Bengt Månsson 1707 Småland 1735 Gnosjö, Västbo härad.
Summa styck 26 2 8
I summan äro även de nyligen avlidna mästarna medräknade, eftersom deras änkor alltjämt drevo sin makes verkstad. Samtliga de egentliga stockmakarna: 25 mästare, 2 gesäller och 7 lärlingar, inalles 34 styck äro bosatta i Jönköping. Endast stockmakarämbetets tråddrage, fd. bajonettsmeden, och hans lärling summa 2 styck äro bosatta utom staden (i Gnosjö).

Muskötbeslagare och bajonettsmeder:

Mr. Jon Törning (beslag) 1704 Småland 1731 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Berg (beslag) 1670 Småland 1690 Bankeryd, Tveta härad. Död.
L. Arvid Berg Småland 1735 ? Bankeryd, Tveta härad. Antagen på sin mors verkstad.
Mr. Niels Berg (beslag) 1674 Småland 1702 Bankeryd, Tveta härad. Frånvarande, kasseras.
L. Jon Nielsson 1714 Småland 1727 Bankeryd, Tveta härad. Frånvarande.
Mr. Sven Åsten (beslag) 1693 Småland 1714 Bankeryd, Tveta härad. Får avsked.
Mr. Jon Blomster 1699 Småland 1722 Bankeryd, Tveta härad. Kommenderad till Göteborg.
Mr. Per Smed (beslag) 1681 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad. Får avsked.
Mr. Jon Ekman (bajonett) 1687 Småland 1707 Ljungarum, Tveta härad. God arbetare.
L. Johan Mattsson 1716 Småland 1732 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Lars Jönsson Sjöberg (bajonett) 1700 Småland 1735 Järstorp. Mr. 1735 10/11.
G. Jöns Bengtsson 1700 Småland 1722 Järstorp. Kasseras.
Mr. Jöns Bergek (beslag) 1690 Småland 1718 Jönköping.
L. Petter Nillsson 1716 Småland 1732 Jönköping. Bör lära pistolmakar ämb.
Mr. Arfvid Rågren (beslag) 1687 Småland 1709 Jönköping.
L. Johan Arfvidsson 1717 Småland 1731 Jönköping. Bör lära pistolmakar ämb.
Mr. Gustaf Ryberg (beslag) 1690 Småland 1711 Jönköping. Oduglig, kasseras.
Mr. Anders Gulberg 1705 Småland 1722 Härja, Vartofta härad.
Mr. Anders Bengtsson 1715 Västergötland 1735 (1730) Härja, Vartofta härad. Mr. 1735 10/11.
Mr. Carl Ahlman (bajonett) 1710 Småland 1731 Härja, Vartofta härad. Kasseras.
Mr. Anders Ljungroth (beslag) 1690 Småland 1714 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Anders Ljunge (beslag) 1693 Småland 1713 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Nills Ljunge (beslag) 1701 Småland 1727 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Thelning (bajonett) 1692 Västergötland 1712 Kappell, Kåkinds härad.
Mr. Lars Rundgren (bajonett) 1676 Småland 1699 Kappell, Kåkinds härad. Vällare, frånvarande.
Mr. Anders Backman (bajonett) 1695 Småland 1715 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Anders Persson 1701 Småland 1732 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Håkan Tunberg 1704 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
L. Jöns Johansson Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad. Antagen 1735 10/11.
Mr. Erik Kling (bajonett) Småland ? Stengårdshult, Mo härad.
L. Jöns Eriksson Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad. Antagen 1735 10/11.
Mr. Jöns Granberg (bajonett) 1691 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Håkan Lundh (beslag) 1698 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Kållberg (bajonett) 1697 Småland 1716 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Gustaf Håkansson Ekegren (bajonett) 1698 Småland 1716 Järstorp, Tveta härad.
Mr. Anders Falck (bajonett) 1695 Småland 1716 Hakarp, Tveta härad.
L. Petter Falck 1716 Småland 1735 Hakarp, Tveta härad. Antagen 1735
Mr. Håkan Beckström 1704 Småland 1726 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Per Trygg (bajonett) 1696 Småland 1711 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
L. Anders Persson 1712 Småland 1729 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, blivit ryttare.
Mr. Jöns Kållberg (bajonett) 1699 Småland 1717 Bankeryd, Tveta härad.
L. Arfvid Kållberg 1711 Småland 1727 Bankeryd, Tveta härad. Får eget besl. arbete 1735 10/11.
Mr. Sven Siövall (beslag) 1690 Småland 1718 Bankeryd, Tveta härad.
Mr. Per Kiellbeck (beslag) 1697 Småland 1718 Bankeryd, Tveta härad. Död.
Mr. Per Hollmberg (bajonett) 1690 Småland 1718 Huskvarna.
Mr. Bengt Kullberg (bajonett) 1698 Västergötland 1719 Huskvarna. Får avsked.
Mr. Arvid Marberg (bajonett) 1701 Småland (1731) Huskvarna. Tråddragare h. stockmakare.
Mr. Måns Åsten (bajonett) 1704 Småland 1727 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Giöran Glanberg 1705 Småland 1728 Huskvarna.
L. Niels Månsson Småland 1735 Huskvarna. Antagen 1735 10/11.
Mr. Abraham Wettersten 1698 Västergötland 1729 Huskvarna. Kasseras.
Mr. Jöns Fogelgren 1700 Småland 1730 Ljungarum, Tveta härad.
Mr. Olof Hagman ? Ljungarum, Tveta härad. Kommenderad till Göteborg.
Mr. Erik Ljungsten 1703 Småland 1731 Jönköping.
Mr. Anders Sandberg 1701 Västergötland 1729 Sandseryd, Tveta härad.
Mr. Per Hellström 1702 Västergötland 1730 Daretorp, Vartofta härad.
Mr. Jöns Hindman 1700 Västergötland 1727 Ljungarum, Tveta härad.
Summa styck 44 1 11
Av de före 1721 antagna mästarna vora åtminstone följande bajonettsmeder enligt uppgifter i 1720 års rulla, här upptagna i ovannämnda ordning: Jon Ekman, (Lars Jönsson), Carl Ahlman, Sven Thelning, Lars Rundgren, Anders Backman, Erik Kling, Jöns Granberg, Gustaf Kållberg, Gustaf Ekegren, Anders Falck, Per Trygg, Jöns Kållberg, Per Holmberg, Bengt Kullberg, och Arvid Marberg, nu tråddragare.

Musköt-, karbin- och pistol- pipsmeder.

Vällare:

Mr. Per Moberg 1664 Småland 1694 Barnarp. Gammal, orkeslös, får avsked
Mr. Anders Målberg 1697 Småland 1722 Barnarp.
Mr. Anders Moberg 1669 Småland 1694 Barnarp.
L. Per Andersson 1714 Småland 1730 Barnarp. Gör prov av 8-kantig pipa.
Mr. Erik Löfman 1684 Småland 1704 Barnarp.
Mr. Jonas Löfman 1710 Småland 1732 Barnarp.
Mr. Mårten Persson 1682 Småland 1706 Barnarp. Gammal, orkeslös, får avsked.
Mr. Jöns Liten 1687 Småland 1706 Barnarp. Får avsked.
Mr. Per Håkansson 1686 Småland 1707 Rogberga, Tveta härad.
G. Zachris Andersson Bolander 1713 Småland 1727 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Anders Läsenberg 1688 Småland 1709 Rogberga, Tveta härad. Död.
Mr. Sven Holländare 1701 Västergötland 1724 Rogberga, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Erik Zachrisson 1687 Småland 1707 Barnarp, Tveta härad.
L. Anders Eriksson 1718 Småland 1732 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Börje Persson Moberg 1701 Västergötland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Ålderman Mr. Anders Lijten 1690 Småland 1712 Barnarp, Tveta härad. Ålderman 1735 12/11. Skall flytta till Huskbvarna.
Mr. Erik Rundberg 1691 Småland 1713 Huskvarna.
L. Niels Jonsson 1713 Småland 1731 Huskvarna. Oduglig, kasseras.
Mr. Johan Ekeberg 1690 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Jon Hångman 1703 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad. Kasseras.
Mr. Håkan Persson 1689 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jon Giös 1691 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad. Död.
Mr. Måns Örnberg 1694 Småland 1715 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Öhberg 1697 Småland 1716 Barnarp, Tveta härad. Kasseras.
L. Niels Andersson 1717 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad. Får avsked, antagit gårdsbruk.
Mr. Måns Öhman 1692 Småland 1717 Malmbäck. Oduglig, kasseras.
G. Carl Andersson 1712 Småland 1732 Malmbäck. Bör arbeta hos Erik Rundberg.
Mr. Måns Gran 1695 Småland 1716 Barnarp, Tveta härad.
L. Måns Månsson 1721 Småland 1735 Barnarp, Tveta härad. Antagen 1735 12/11.
Mr. Anders Ljungberg 1697 Småland 1713 Barnarp, Tveta härad. Gör prov av en 8-kantig pipa.
Mr. Knut Spring 1698 Småland 1718 Barnarp, Tveta härad. Gör prov av en 8-kantig pipa.
Mr. Knut Jungman 1693 Småland 1716 Barnarp, Tveta härad. Död.
Mr. Matts Ryberg 1697 Småland 1716 Rogberga, Tveta härad.
L. Matts Svensson 1715 Småland 1731 Rogberga, Tveta härad. Hos Mr. Petter Ekerberg.
Mr. Sven Ekebom 1705 Småland 1722 Rogberga, Tveta härad.
L. Hans Larsson 1715 Småland 1731 Rogberga, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Anders Åhman 1705 Småland 1726 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Daniel Lönqvist 1699 Småland 1725 Rogberga, Tveta härad. Gör prov 8-kantig pipa.
L. Jon Persson 1715 Småland 1730 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Lars Ström 1703 Småland 1725 Barnarp, Tveta härad. Bör visa prov.
Mr. Per Mosiöö 1700 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Nils Moberg 1706 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Månsson 1662 Småland 1688 Hakarp, gammal, orkeslös, får avsked.
L. Jonas Nillsson 1713 Småland 1727 Hakarp. Hos Erik Björnesson
Mr. Jöns Hammarström 1695 Småland 1724 Hakarp.
L. Jöns Jonsson Småland 1735 Hakarp. Antagen 1735 12/11.
Mr. Per Danielsson 1702 Småland 1724 Hakarp.
Mr. Jon Stille 1702 Småland 1731 Hakarp.
G. Per Andersson Stille 1709 Småland 1730 Hakarp. Gjort prov, får egen bok.
Mr. Johan Larsson ? Hakarp. Kasserad.
G. Nils Jeansson 1703 Småland 1731 Hakarp. Får egen bok, skall flytta till Huskvarna.
Mr. Johan Runbeck 1687 Småland 1706 Barnarp, Tveta härad.
G. Jon Johansson 1709 Småland 1731 Barnarp, Tveta härad. Gör prov innan egen bok.
L. Anders Johansson 1718 Småland 1732 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Lars Sjöberg 1680 Småland 1707 Hakarp, Tveta härad.
L. Sven Larsson 1713 Småland 1729 Hakarp, Tveta härad. Beviljad avsked.
Mr. Matte Hall 1689 Småland 1709 Hakarp, Tveta härad. Rymd.
L. Christopher Månsson 1708 Småland 1730 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Anders Dalbom 1705 Småland 1722 Jönköping. Hammarsmed vid kniphammare.
L. Daniel Jönsson 1716 Småland 1730 Jönköping. Hammarsmed vid kniphammare.
Mr. Jon Börjesson 1684 Småland 1712 Barnarp, gör prov av 8-kantig pipa.
Mr. Sven Westberg 1681 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
G. Erik Svensson 1710 Småland 1731 Rogberga, Tveta härad. Gör prov innan egen bok.
Mr. Jöns Frisk 1695 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
G. Sven Jönsson 1717 Småland 1735 (1731) Rogberga, Tveta härad. Gesäll 1735 12/11.
Mr. Måns Hellman 1702 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Christopher Israelsson 1688 Småland 1714 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Klingberg 1699 Småland 1724 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Erick Larsson 1668 ?

1694

Barnarp, Tveta härad. Kasserad.
L. Per Ericksson 1715 Småland 1730 Barnarp, Tveta härad. Skall till Anders Lijten.
Mr. Anders Olofsson 1675 Småland 1701 Barnarp, Tveta härad. Gammal, orkeslös.
L. Petter Andersson 1706 Småland 1726 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Matts Gunnarsson 1684 Småland 1712 Huskvarna. Gammal, avsigkommen, får avsked.
Mr. Erik Björnsson 1691 Småland 1713 Huskvarna.
G. Jonas Nillsson 1710 Småland 1735 Huskvarna. Gesäll 1735 12/11.
Mr. Lars Abrahamsson 1691 Småland 1714 Hakarp, kasseras.
Mr. Johan Löfman 1692 Småland 1713 Hakarp.
Mr. Nils Svensson 1706 Småland 1731 Hakarp. Död
Mr. Claes Stille 1698 Småland 1718 Rogberga, Tveta härad.
G. Nills Jonsson 1712 Småland 1732 Rogberga, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
G. Per Svensson 1712 Småland 1735 (1727) Rogberga, Tveta härad. Gesäll 1735 12/11.
Mr. Johan Bougeman 1695 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Bengt Appelgren 1697 Småland 1718 Rogberga, Tveta härad. Visar prov.
Mr. Daniel Fagerberg 1695 Småland 1720 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jon Andersson Mo 1701 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jonas Spånberg 1695 Småland 1722 Barnarp, Tveta härad.
L. Per Jonsson 1717 Småland 1732 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Per Israelsson 1702 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad. Visar prov.
Mr. Sven Myrberg 1702 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Jöns Pijl 1703 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad. Frånvarande, sjuk.
Mr. Anders Ericksson 1703 Småland 1727 Barnarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Christopher Hammardahl 1702 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Johan Norman 1702 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad. Frånvarande, sjuk.
Mr. Johan Hanberg 1701 Småland 1727 Huskvarna.
G. Lars Jonsson 1718 Småland 1735 (1732) Huskvarna. Gesäll 1735 12/11.
Mr. Per Spångberg 1698 Småland 1727 Barnarp, oduglig, kasseras.
Mr. Måns Leck 1704 Småland 1728 Barnarp. Död.
Mr. Erick Våhrman 1701 Småland 1729 Barnarp. Död.
L. Sven Persson 1716 Småland 1731 Barnarp. Fått skatteh. antagen till kolare.
Mr. Anders Zachrisson 1704 Småland 1729 Rogberga, sjuk.
Mr. Anders Nillsson 1705 Småland 1729 Barnarp, Tveta härad.
L. Anders Månsson 1735 Barnarp, Tveta härad. Antagen 1735 12/11.
Mr. Johan Åkerberg 1699 Småland 1730 Barnarp, Tveta härad.
Mr. Gustaf Hindrichsson 1705 Småland 1731 Barnarp, oduglig, kasseras.
L. Anders Hindrichsson 1701 Småland 1731 Barnarp, har ej lärt, kasseras.
Mr. Sven Jönsson Rundbeck 1701 Småland 1731 Barnarp, fick släktnamnet vid mönstringen.
Summa vällare i:
Barnarp 42 1 11 = 54
Hakarp 12 1 4 = 17
Huskvarna 6 3 1 = 10
Jönköping 1 1 = 2 Hammarsmeder vid Kniphammare.
Malmbäck 1 1 = 2
Rogberga 13 5 3 = 21
Totalsumma: 75 11 20 = 106

Musköt-, karbin-, och pistol- pipsmeder:

Borrare och slipare:

Mr. Johan Nordsten 1703 Småland 1724 Huskvarna. Bör även lära bereda.
Mr. Per Skjerberg 1700 Östergötland 1730 Huskvarna.
Mr. Anders Rundström 1682 Småland 1710 Huskvarna.
L. Jonas Andersson 1713 Småland 1729 Huskvarna. Bör även lära beredare.
Mr. Petter Lindsten 1701 Småland 1716 Huskvarna. Infördes bland beredare.
Mr. Johan Jönsson 1670 Småland 1692 Rogberga, kasseras.
L. Jon Johansson 1712 Småland 1730 Rogberga, bör lära hos beredare P Krantz.
Mr. Zachris Zachrisson 1671 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Sven Öhrn 1695 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Jon Sjöberg 1691 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Joseph Persson 1688 Småland 1711 Huskvarna.
L. Sven Josephsson 1712 Småland 1731 Huskvarna. Bör lära hos P. Lindsten.
Mr. Matts Ekeberg 1691 Småland 1711 Huskvarna. Infördes bland beredare.
Mr. Jöns Svensson 1690 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Jonas Nillsson 1681 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Linnart Bengtsson 1696 Småland 1713 Huskvarna. Kasseras.
Mr. Olof Månsson 1676 Småland 1712 Huskvarna.
Mr. Johan Rundberg 1683 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Per Giöransson 1695 Småland 1712 Huskvarna.
Mr. Sven Giöransson 1690 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Sven Ryberg 1686 Småland 1715 Huskvarna.
Mr. Per Nyman 1685 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Håkan Ingemarsson 1683 Småland 1725 Huskvarna.
Mr. Jöns Rundberg 1708 Småland 1732 Huskvarna.
Summa borrare och slipare styck 21 3 = 24 styck, varav samtliga, utom 1 mästare och 1 lärling, bosatta i Huskvarna, de övriga i Rogberga.

Musköt-, karbin- och pistol- pipsmeder:

Beredare:

Mr. Jon Larsson 1686 Småland 1716 Huskvarna. Går ur rullan.
Mr. Sven Esk 1697 Småland 1722 Hakarp, Tveta härad.
L. Lars Svensson 1714 Småland 1729 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Sven Fogell 1688 Småland 1707 Hakarp, Tveta härad. Gammal, orkeslös, får avsked.
Mr. Anders Fogell 1706 Småland 1730 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Jöns Svart 1688 Småland 1707 Hakarp, Tveta härad. Frånvarande, går ur rullan.
Mr. Per Ambjörnsson 1683 Småland 1718 Huskvarna.
Mr. Håkan Skoug 1686 Småland 1700 Huskvarna.
Mr. Sven Trygg 1687 Småland 1704 Huskvarna. Död.
Mr. Jon Bergström 1686 Småland 1709 Hakarp, Tveta härad.
L. Sven Jonsson 1710 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Tore Persson 1687 Småland 1709 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Jonas Eskegren 1683 Småland 1709 Hakarp, Tveta härad. Bibehålls tills vidare.
L. Sven Jonsson 1710 Småland 1727 Hakarp, Tveta härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Jonas Benschiöld 1680 Småland 1709 Huskvarna.
Mr. Olof Löfgren 1680 Småland 1709 Huskvarna. Står t.v.
L. Anders Olofsson 1714 Småland 1730 Huskvarna. Fått skatteh., antagen till kolare.
Mr. Per Svanbeck 1683 Småland 1703 Huskvarna.
L. Måns Persson Svanbeck 1717 Småland 1733 Huskvarna.
Mr. Johan Lönegren 1699 Småland 1721 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Håkan Malm 1685 Småland 1713 Hakarp, Tveta härad. Frånvarande, går ur rullan.
Mr. Sven Runqvist 1684 Småland 1714 Rogberga, visar prov om han bibehålls.
Mr. Håkan Åkerman 1691 Småland 1715 Rogberga, Död.
Mr. Jöns Skallander 1685 Småland 1715 Huskvarna.
Mr. Anders Eenberg 1691 Småland 1716 Huskvarna. Oduglig, kasseras.
Mr. Erik Trygg 1694 Småland 1714 Barkeryd, Tveta härad.
Mr. Sven Sten 1694 Småland 1716 Barkeryd, Tveta härad. Kasseras.
Mr. Måns Kijlgren 1695 Småland 1717 Hakarp, Tveta härad.
L. Olof Månsson Småland 1735 Hakarp, Tveta härad. Antagen 1735 17/11.
Mr. Olof Esk 1694 Småland 1717 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Petter Krantz 1692 Södermanland 1719 Hakarp, Tveta härad.
L. Erick Jonsson Lidman 1715 Småland 1730 Hakarp, Tveta härad. Gjort prov får egen bok.
Mr. Isak Wijbeck 1694 Småland 1719 Barkeryd, Tveta härad.
Mr. Jöns Lönegren 1697 Småland 1718 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Lars Nyman 1700 Småland 1726 Huskvarna.
Mr. Anders Qvitter 1700 Småland 1730 Huskvarna.
Mr. Johan Runström 1697 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Anders Eskegren 1701 Småland 1720 Hakarp, Tveta härad.
Mr. Sune Månsson 1691 Småland 1720 Skärstad, Tveta härad.
Mr. Johan Forsman 1701 Småland 1723 Skärstad, Tveta härad. Kasseras.
Mr. Bengt Huusström 1699 Småland 1727 Huskvarna.
Mr. George Forait 1701 Småland 1727 Huskvarna.
L. Per Persson Hallgren 1712 Småland 1730 Huskvarna. Gjort prov får egen bok.
Mr. Sven Larsson 1706 Småland 1728 Rogberga, Tveta härad.
Mr. Daniel Esk 1711 Småland 1732 Rogberga, Tveta härad.

Hakarp, Tveta härad.

L. Lars Johansson 1712 Småland 1729 Rogberga, Tveta härad. Gjort prov, får egen bok, arbetar hos tågaren Johan Ericksson.
Summa beredare i:
Barkeryd 3 3
Hakarp 13 5 18
Huskvarna 14 3 17
Rogberga 5 1 6
Skärstad 2 2

Slipstenshuggare:

Mr. Jacob Persson 1694 Småland 1714 Jönköping.
L. Håkan Persson 1687 Småland 1726 Jönköping. Får egen bok.
Mr. Börje Persson 1691 Småland 1714 Rogberga, Tveta härad.
L. Sven Svensson 1711 Småland 1732 Rogberga, Tveta härad. Får egen bok.
Mr. Jöns Bengtsson 1705 Småland 1731 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jon Andersson 1688 Småland 1714 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Per Persson 1700 Småland 1724 Öggestorp, Tveta härad.
Mr. Jöns Johansson 1678 Småland 1714 Forserum, Tveta härad.
Mr. Jöns Mattsson 1710 Småland 1730 Forserum, Tveta härad.
Mr. Johan Johansson 1678 Småland 1714 Ödestugu, Västra härad.
Mr. Anders Nilsson 1711 Småland 1731 Lekeryd, Tveta härad.
Abraham Davidsson Småland ? Ödestugu, Västra härad. I stället för följande.
Mr. Nils Persson 1702 Småland 1727 Lekeryd, Död.
Mr. Gustaf Ekeroth 1680 Småland 1725 Lekeryd.
Mr. Gustaf Ekeroth Småland 1735 Forserum, antagen 1735 14/11.
Summa slipstenshuggare i:
Forserum 2 1 3
Jönköping 1 1 2
Lekeryd 3 3
Rogberga 1 1 2
Ödestugu 2 2
Öggestorp 3 3
Totalsumma: 12 3 15

Kolare:

Sven Nilsson 1708 Småland 1725 Ödestugu, Västra härad.
Jöns Månsson 1680 Småland 1709 Ödestugu, Västra härad. Begär avsked, lovar köra kol.
Anders Månsson 1680 Småland 1722 Ödestugu, Västra härad. Gammal, orkeslös, i hans ställe.
Sven Andersson 1714 Småland 1730 Ödestugu, Västra härad. Får gårdsbruket.
Måns Andersson 1712 Småland 1727 Ödestugu, Västra härad. Kasseras.
Isac Nilsson 1709 Småland 1728 Ödestugu, Västra härad.
Zachris Nilsson 1714 Småland 1730 Ödestugu, Västra härad.
Sven Håkansson 1698 Småland 1724 Habo, Vartofta härad.
Jöns Mattsson 1685 Småland 1715 Habo, Vartofta härad.
Niels Månsson 1685 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Måns Nilsson Småland 1735 Rogberga, Tveta härad. Antagen 1735 18/11.
Per Månsson 1688 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad. Frånvarande, sjuk, i hans ställe.
Sven Persson Småland ? Rogberga, Tveta härad.
Micael Persson 1712 Småland 1729 Rogberga, Tveta härad. Död.
Per Svensson 1712 Småland 1715 Ödestugu, Västra härad. Frånvarande, bör fortfarande kola.
Carl Carlsson 1699 Småland 1715 Rogberga, Tveta härad.
Per Andersson 1698 Småland 1717 Rogberga, Tveta härad.
Jon Hultqvist 1700 Småland 1724 Rogberga, Tveta härad.
Sven Nilsson 1681 Västergötland 1729 Habo, Vartofta härad.
Jonas Jonsson 1710 Västergötland 1732 Härja, Vartofta härad. Frånvarande.
Sven Håkansson 1680 Västergötland 1715 Bottnaryd, Mo härad.
Anders Larsson 1675 Småland 1716 Habo, Vartofta härad.
Jon Andersson 1700 Småland 1718 Angerdshestra, Mo härad.
Håkan Håkansson 1710 Småland 1723 Rogberga, Tveta härad.
Lars Håkansson 1706 Småland 1724 Rogberga, Tveta härad. Död.
Jöns Zachrisson 1705 Småland 1726 Öggestorp, Tveta härad.
Anders Andersson 1695 Småland 1716 Öggestorp, Tveta härad. Frånvarande, men kör kol som förut.
Erik Svensson ? Öggestorp, Tveta härad. frånvarande, ingen vet var han bott.
Per Paulsson 1684 Småland 1718 Bottnaryd, Mo härad.
Anders Jonsson 1677 Småland 1717 Rogebrga, Tveta härad.
Isac Persson 1694 Småland 1722 Ödestugu
Jacob Nielsson 1703 Småland 1724 Ödestugu
Gustaf Nielsson 1690 Småland 1718 Bottnaryd, Mo härad.
Måns Jonsson 1701 Småland 1730 Bottnaryd, Mo härad.
Johan Månsson 1700 Småland 1724 Ödestugu, "Tveta härad".
Per Larsson 1697 Småland 1729 Sandhem, Vartofta härad.
Carl Paulsson 1697 Småland 1729 Bottnaryd, Mo härad.
Anders Andersson 1680 Småland 1729 Habo, Vartofta härad. Död. Änkan bör köra kol.
Anders Svensson 1690 Västergötland 1729 Habo, Vartofta härad.
Anders Andersson Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad. Antagen 18/11 1735.
Johan Jonsson 1712 Västergötland 1730 Habo, Vartofta härad. Kasseras.
Ingemar Nilsson 1717 Västergötland 1730 Habo, Vartofta härad. Kasseras.
Johan Svensson 1710 Småland 1730 Daretorp, Vartofta härad.
Sven Linnardtsson 1710 Småland 1730 Bottnaryd, Mo härad.
Johan Förberg 1698 Småland 1730 Habo, Vartofta härad.
Lars Klemberg 1691 Västergötland 1731 Daretorp, Vartofta härad.
Anders Larsson 1709 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad.
Lars Thorsson 1710 Småland 1731 Röö, Mo härad. Antagen 18/11 1735.
Anders Olofsson Småland 1735 Mulseryd. Antagen 18/11 1735.
Sven Ericksson Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad. Antagen 18/11 1735.
Erik Abrahamsson Småland 1735 Rogberga. Antagen 1733. Fadern: Abraham i Elmvik.
Per Jonsson Småland 1735 Rogberga. Antagen 1733.
Måns Nielsson Småland 1735 Rogberga. Antagen 1733.

Pikmakare, Uddsmeder:

Mr. Sven Bengtsson 1707 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Persson 1700 Småland 1731 Öreryd, Mo härad.
L. Måns Persson 1713 Småland 1731 Öreryd, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Hans Påhlberg 1703 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
L. Nils Andersson 1712 Småland 1726 Åker, Östbo härad.
Mr. Johan Svensson Småland ? Åker, Östbo härad.
Mr. Ambjörn Bengtsson 1698 Småland 1709 Mulseryd, Mo härad.
G. Anders Larsson 1712 Småland 1732 Mulseryd, Mo härad. Får egen bok.
L. Per Ambjörnsson 1715 Småland 1732 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Niels Bengtsson 1690 Småland 1711 Åker, Östbo härad.
L. Jon Svensson 1716 Småland 1730 Åker, Östbo härad. Kasseras.
Mr. Sven Glimm 1700 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
Mr. Johan Brun 1702 Småland 1718 Åker, Östbo härad.
L. Sven Johansson 1715 Småland 1729 Åker, Östbo härad. Får egen bok.
Mr. Johan Jonsson 1685 Småland 1715 Bondstorp, Mo härad.
Mr. Lars Qvamberg 1697 Småland 1716 Angerdshestra. Sjuk.
Mr. Anders Sörman 1690 Småland 1716 Gnosjö, Västbo härad.
L. Per Andersson Småland ? Gnosjö, Västbo härad. Får egen bok.
Mr. Jöns Sörman 1703 Småland 1721 Gnosjö, Västbo härad.
Mr. Anders Högman 1698 Småland 1716 Kulltorp, Västbo härad.
Mr. Jon Jönsson 1703 Småland 1726 Kulltorp, Västbo härad.
Mr. Johan Hullt 1695 Småland 1715 Bondstorp, Mo härad.
L. Jöns Månsson 1716 Småland 1735 Bondstorp, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
L. Bengt Persson 1716 Småland 1730 Bondstorp, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Anders Bångman 1695 Småland 1716 Unnaryd, Mo härad.
L. Johan Andersson 1715 Småland 1729 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jon Kulberg 1693 Småland 1718 Anderstorp, Västbo härad.
L. Simion Isacsson 1720 Småland 1735 Anderstorp, Västbo härad. Antagen 19/11 1735.
Mr. Jöns Persson 1711 Småland 1730 Åsenhöga, Mo härad.

Stakmakare:

Mr. Jon Svensson 1710 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jöns Nilsson 1705 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad.
L. Erick Andersson 1719 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
Mr. Anders Biörn 1711 Småland 1730 Stengårdshult, Mo härad.
L. Måns Andersson 1715 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
Mr. Bengt Svahn 1683 Småland 1716 Stengårdshult, Mo härad.
L. Jöns Svensson 1708 Småland 1728 Stengårdshult, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Måns Persson 1666 Småland 1696 Mulseryd, Mo härad.
L. Anders Månsson 1715 Småland 1735 Mulseryd, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
L. Jon Månsson 1702 Småland 1722 Mulseryd, Mo härad. Kasseras.
Mr. Jonas Andersson 1707 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad.
L. Anders Andersson 1710 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Jöns Stenman 1704 Småland 1724 Unnaryd, Mo härad.
L. Sven Jonsson 1712 Småland 1726 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Jon Hammellberg 1690 Småland 1717 Åsenhöga, Mo härad.
L. Anders Jönsson 1715 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Antagen 3/11 1735.
L. Anders Persson 1714 Småland ? Åsenhöga, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Jöns Hammelström 1700 Småland 1722 Åsenhöga, Mo härad.
L. Per Persson 1720 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
Mr. Jöns Hansson 1712 Småland 1730 Åsenhöga, Mo härad.
L. Jöns Hansson 1720 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Antagen 19/11 1735.
Mr. Niels Carlsson 1708 Småland 1727 Åsenhöga, Mo härad.

Bajonettbaljmakare:

Mr. Erick Drakman 1655 Småland 1700 Unnaryd, Mo härad.
L. Lars Månsson 1717 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Måns Bengtsson 1686 Småland 1711 Åker, Östbo härad.
L. Måns Månsson 1720 Småland 1735 Åker, Östbo härad. Antagen 20/11 1735.
L. Anders Månsson 1714 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Mr. Anders Jönsson 1680 Småland 1717 Mulseryd, Mo härad.
L. Måns Andersson 1720 Småland 1735 Mulseryd, Mo härad. Antagen 20/11 1735.
L. Bengt Andersson 1713 Småland 1730 Mulseryd, Mo härad. Fått egen bok 1732. Bör heta Mullsten.
Mr. Sven Jönsson 1699 Småland 1717 Stengårdshult, Mo härad.
L. Anders Svensson 1721 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad. Antagen 20/11 1735.
Mr. Sven Svensson 1709 Småland 1725 Valdshult, Mo härad. Bör heta Vahlman.
Mr. Sven Svensson 1687 Småland 1717 Unnaryd, Mo härad.
L. Anders Jönsson 1719 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad. Antagen 20/11 1735.
L. Anders Svensson 1716 Småland 1730 Unnaryd, Mo härad. Får egen bok. Bör heta Lund.
Mr. Erik Svensson 1712 Småland 1719 Unnaryd, Mo härad.
L. Sven Eriksson 1721 Småland 1735 Unnaryd, Mo härad. Antagen 20/11 1735.
L. Erik Andersson 1716 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Jacob Lindman 1704 Småland 1720 Unnaryd, Mo härad.
L. Håkan Andersson 1715 Småland 1730 Unnaryd, Mo härad. Oduglig, kasseras.
Mr. Jöns Persson 1683 Småland 1712 Valdshult, Mo härad.
L. Sven Jönsson 1718 Småland 1732 Valdshult, Mo härad.
Mr. Abraham Jönsson 1713 Småland 1731 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Mårten Olsbo 1684 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad.
L. Sven Måretnsson 1717 Småland 1731 Bottnaryd, Mo härad. Får egen bok.
L. Johan Mårtensson 1720 Småland 1735 Bottnaryd, Mo härad. Antagen 20/11 1735.
Mr. Lars Olsbo 1713 Småland 1731 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Eric Svensson 1684 Småland 1714 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Per Nielsson 1680 Småland 1714 Bottnaryd, Mo härad. Död.
L. Lars Persson 1716 Småland 1730 Bottnaryd, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Mårten Larsson 1678 Småland 1715 Bottnaryd, Mo härad.
L. Lars Mårtensson 1716 Småland 1732 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Niels Lund 1695 Småland 1716 Bottnaryd, Mo härad. Död.
L. Lars Persson 1714 Småland 1728 Bottnaryd, Mo härad. Får egen bok. Bör heta Karman.
Mr. Bengt Jönsson 1706 Småland 1732 Unnaryd, Mo härad. Får egen bok. Bör heta Beckman.
Mr. Mårten Karp 1699 Småland 1715 Unnaryd, Mo härad. Kasseras.
Mr. Olof (Forman) Torman 1698 Småland 1715 Habo, Vartofta härad.
L. Jöns Olofsson 1720 Småland 1735 Habo, Vartofta härad. Antagen 20/11 1735.
Mr. Per Tholander 1691 Småland 1716 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Per Flath 1702 Småland 1717 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Erick Johansson 1710 Småland 1729 Bottnaryd, Mo härad. Kasseras.
Mr. Jon Tholin 1690 Småland 1720 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Bengt Mullberg 1707 Småland 1726 Mulseryd, Mo härad.
Mr. Jöns Brunsten 1698 Småland 1718 Unnaryd, Mo härad. Smider hakar och dubbskor till baljmakare.
Mr. Jon Jonsson 1714 Småland 1732 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan Pihlman 1700 Västergötland 1716 Habo, Vartofta härad.
L. Sven Matzon 1718 Västergötland 1735 Habo, Vartofta härad. Antagen 20/11 1735.
Mr. Ambjörn Svensson 1705 Småland 1721 Öreryd, Mo härad.

"Trummemakare":

Mr. Per Svensson 1713 Småland 1731 Valdshult, Mo härad.
Mr. Måns Ericksson 1686 Småland 1700 Valdshult, Mo härad.
L. Måns Andersson 1715 Småland 1730 Valdshult, Mo härad. Oduglig, kasseras.
L. Per Hansson 1719 Småland 1735 Valdshult, Mo härad.
Mr. Per Abrahamsson 1710 Småland 1728 Valdshult, Mo härad.
Mr. Sven Yman 1700 Småland 1723 Valdshult, Mo härad.
Mr. Lars Larsson 1676 Småland 1700 Bottnaryd, Mo härad.
Mr. Johan Håkansson 1688 Småland 1716 Stengårdshult, Mo härad.
L. Erick Johansson 1710 Småland 1732 Stengårdshult, Mo härad. Får egen bok.
L. Sven Johansson 1718 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Sven Håkansson 1675 Småland 1700 Stengårdshult, Mo härad. Får avsked.
L. Måns Svensson 1713 Småland 1727 Stengårdshult, Mo härad. Får egen bok.
L. Mats Svensson 1719 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Erik Kullman 1703 Småland 1722 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Daniel Hansson 1710 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad. Kasseras.
Mr. Per Pungman 1713 Småland 1731 Valdshult, Mo härad.
Mr. Sven Höök 1688 Småland 1714 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Anders Jönsson 1689 Småland 1706 Bondstorp, Östbo härad.
L. Johan Andersson 1715 Småland 1730 Bondstorp, Östbo härad. Får egen bok.
L. Erik Andersson 1719 Småland 1735
Mr. Per Pungberg 1701 Småland 1722 Stengårdshult, Mo härad.
L. Jacob Persson 1719 Småland 1735 Stengårdshult, Mo härad.
L. Johan Nilsson 1717 Småland 1732 Åker, Östbo härad. Får egen bok.
Mr. Jonas Pungström 1703 Småland 1724 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Johan Sandman 1688 Småland 1717 Stengårdshult, Mo härad.
L. Måns Jönsson 1714 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad. Får egen bok.
Mr. Per Jonsson 1713 Småland 1731 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Niels Höök 1692 Småland 1714 Unnaryd, Mo härad.
Mr. Håkan Eriksson 1712 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad. Spiksmed för trummakarna.
Mr. Jöns Hansson 1699 Småland 1714 Valdshult, Mo härad.
Mr. Per Starck 1702 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad.
Mr. Mårten Gustafsson 1714 Småland 1730 Stengårdshult, Mo härad.
Summa trummakare i:
Bondstorp 1 2 3
Bottnaryd 1 1
Stengårdshult 11 6 17 Därav 1 spiksmedsmästare
Unnaryd 2 2
Valdshult 6 2 8
Åker 1 1
Totalsumma: 21 11 32
Trummakarnas koncentrerade bosättning till Mo härad och två av dess socknar är ganska anmärkningsvärd. I Stengårdshult och Valdshult bo omkring 80 % av alla trummakare. I Stengårdshult ensamt över 50 % och inom denna socken huvudsakligast i byn Pung (att döma av namnen Pungberg, Pungman och Pungström). Troligen sammanhänger detta med att det i dessa trakter fanns god tillgång på asp för tillverkning av trumstommarna och att befolkningen där haft särskilt handlag att bereda kalvskinn till trummskinn.

Stockhuggare:

Sven Arfividsson 1712 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad. Frånvarande, kasseras.
Jeremias Andersson 1704 Småland 1729 Stengårdshult, Mo härad.
Anders Andersson 1709 Småland 1727 Åsenhöga, Mo härad.
Niels Larsson 1709 Småland 1729 Habo, Vartofta härad.
Sven Bengtsson 1709 Småland 1730 Habo, Vartofta härad. Frånvarande, kasseras.
Ifvard Torkelsson 1696 Småland 1718 Habo, Vartofta härad.
Per Nielsson 1702 Småland 1732 Rydaholm, Östbo härad.
Johan Håkensson 1713 Småland 1728 Rydaholm, Östbo härad. Frånvarande.
Lars Persson 1696 Småland 1728 Rydaholm, Östbo härad. Död.
Anders Nielsson 1712 Småland 1732 Rydaholm, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Oluf Frittsson 1709 Småland 1729 Rydaholm, Östbo härad.
Måns Svensson 1695 Småland 1716 Rydaholm, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Anders Ifvardsson 1714 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Håkan Nielsson 1712 Småland 1732 Kävshult, Östbo härad.
Jon Andersson 1699 Småland 1727 Byarum, Östbo härad. Heter Jonas Arfvidsson
Olof Andersson 1706 Småland 1726 Daretorp, Vartofta härad.
Sven Månsson 1713 Småland 1730 Hylletofta, Västra härad.
Isac Nielsson 1697 Småland 1716 Habo, Vartofta härad. Får avsked.
Gudmund Larsson 1712 Småland 1727 Habo, Vartofta härad.
Sven Andersson 1711 Småland 1728 Daretorp, Vartofta härad.
Anders Jönsson 1704 Småland 1731 Svenarum, Västra härad.
Per Svensson 1699 Småland 1717 Svenarum, Västra härad. Frånvarande, kasseras.
Sven Svensson 1709 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Matts Svensson 1707 Småland 1724 Åker, Östbo härad.
Niels Germundsson 1702 Småland 1725 Åker, Östbo härad.
Sven Nillsson 1700 Småland 1724 Angerdshestra, Mo härad.
Christopher Nillsson 1713 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad. Frånvarnade, kasseras.
Samuel Johansson 1705 Småland 1730 Angerdshestra, Mo härad. Frånvarande, kasseras.
Sven Nillsson 1707 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Staffan Månsson 1710 Västergötland 1725 Daretorp, Vartofta härad.
Jon Jönsson 1714 Småland 1732 Åsenhöga, Mo härad.
Jöns Larsson 1703 Småland 1727 Åsenhöga, Mo härad. Får avsked.
Thore Johansson 1693 Småland 1715 Åker, Östbo härad.
Jon Nillsson 1696 Småland 1720 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Isac Trullsson 1710 Småland 1732 Åker, Östbo härad. Får avsked, kasseras.
Måns Månsson 1709 Småland 1731 Vrigstad, Västar härad.
Sven Jönsson 1712 Småland 1732 Rydaholm, Östbo härad.
Per Zachrisson 1702 Småland 1724 Svenarum, Västra härad.
Anders Jönsson 1705 Småland 1727 Svenarum, Västra härad. Frånvarande, kasseras.
Erland Mårtensson 1707 Småland 1730 Byarum, Östbo härad.
Anders Persson 1700 Småland 1730 Byarum, Östbo härad. Frånvarande, sjuk, men god stockhuggare.
Anders Andersson 1709 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Per Håkensson 1706 Småland 1730 Byarum, Östbo härad.
Anders Persson 1695 Småland 1727 Hagshult, Östbo härad.
Sven Börjesson 1704 Småland 1729 Hagshult, Östbo härad. Kasseras.
Per Jacobsson 1708 Småland 1730 Hagshult, Östbo härad. Får avsked.
Anders Persson 1700 Småland 1730 Hagshult, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Giermund Giermundsson 1711 Småland 1729 Tofteryd, Östbo härad.
Arfvid Johansson 1681 Småland 1716 Tofteryd, Östbo härad. Får avsked.
Aron Carlsson 1712 Småland 1731 Malmbäck Västra härad.
Arfved Larsson 1703 Småland 1724 Åker, Östbo Härad.
Hans Knutsson 1706 Småland 1730 Åker, Östbo Härad. Frånvarande, sjuk, men god stockhuggare.
Lars Nillsson 1695 Småland 1718 Åker, Östbo Härad. Frånvarande, kasseras.
Nills Jönsson 1692 Småland 1718 Åker, Östbo Härad.
Matts Jonsson 1695 Småland 1722 Tofteryd, Östbo härad.
Måns Svensson 1714 Småland 1732 Åker, Östbo härad.
Anders Andersson 1707 Småland 1731 Tofteryd, Östbo härad.
Petter Svensson 1701 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Niells Svensson 1702 Småland 1721 Tofteryd, Östbo härad.
Sven Jönsson 1699 Småland 1722 Tofteryd, Östbo härad. Får avsked.
Micael Jonsson 1706 Småland 1728 Tofteryd, Östbo härad.
Gabriel Israelsson 1706 Småland 1732 Tofteryd, Östbo härad. Oduglig, kasseras.
Trulls Svensson 1709 Småland 1722 Malmbäck, Västra härad.
Lars Zachrisson 1706 Småland 1730 Malmbäck, Västra härad.
Isac Svensson 1705 Småland 1729 Malmbäck, Västra härad. Frånvarande, kasseras.
Sven Jönsson 1705 Småland 1729 Malmbäck, Västra härad. Får avsked.
Per Andersson 1705 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Håkan Larsson 1705 Småland 1732 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Jöns Jönsson 1695 Småland 1717 Åker, Östbo härad. Död.
Sven Andersson Bergh 1694 Småland 1727 Jönköping.
Niels Andersson 1704 Småland 1731 Månsarp, Tveta härad.
Per Persson 1691 Småland 1728 Forserum, Tveta härad.
Erick Gunnarsson 1692 Småland 1718 Forserum, Tveta härad. Frånvarande, kasseras.
Olof Andersson 1710 Småland 1730 Kulltorp, Västbo härad.
Daniel Samuelsson 1713 Småland 1731 Kulltorp, Västbo härad. Frånvarande, kasseras.
Sven Jönsson 1710 Småland 1727 Kulltorp, Västbo härad.
Johan Johansson 1710 Småland 1730 Kulltorp, Västbo härad.
Måns Månsson 1711 Småland 1731 Fryeled, Östbo härad.
Anders Amundsson 1706 Småland 1726 Åker, Östbo härad.
Samuel Sefredsson 1704 Småland 1728 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Anders Pehrsson 1709 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Abraham Arfvidsson 1709 Småland 1729 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Hans Jönsson 1696 Småland 1719 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Bengt Sandahl 1694 Västergötland 1726 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Per Andersson 1706 Småland 1720 Åker, Östbo härad. Kasseras.
Jöns Svensson 1707 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Matts Simonsson 1688 Småland 1717 Åker, Östbo härad. Död.
Per Persson 1698 Småland 1714 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Håkan Persson 1705 Småland 1727 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Niels Persson 1694 Småland 1714 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Lars Jönsson 1704 Småland 1728 Malmbäck, Västra härad.
Niels Andersson 1695 Småland 1727 Byarum, Östbo härad.
Sven Månsson 1708 Småland 1732 Byarum, Östbo härad. Död.
Gustaf Johansson 1700 Västergötland 1725 Byarum, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Jöns Andersson 1708 Småland 1732 Byarum, Östbo härad. Får avsked.
Johan Jonsson 1709 Småland 1727 Härja, Vartofta härad.
Måns Micaelsson 1707 Småland 1730 Härja, Vartofta härad. Oduglig, kasseras.
Per Johansson 1708 Småland 1727 Vrigstad, Västra härad.
Carl Johansson 1709 Småland 1729 Vrigstad, Västra härad. Får avsked.
Niels Ammundsson 1702 Småland 1729 Kulltorp, Västbo härad. Sjuk, men god stockhuggare.
Niels Andersson 1707 Småland 1723 Kulltorp, Västbo härad. Oduglig, kasseras.
Sven Persson 1707 Småland 1731 Vrigstad, Västra härad. Sjuk, men god stockhuggare.
Sven Jonsson 1704 Småland 1725 Vrigstad, Västra härad.
Jonas Larsson 1709 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Salomon Jonsson 1707 Småland 1726 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Per Nielsson 1702 Småland 1732 Åker, Östbo härad. Oduglig, kasseras.
Måns Jonsson 1712 Småland 1730 Åker, Östbo härad.
Jöns Andersson 1710 Småland 1727 Åker, Östbo härad.
Anders Knutsson 1711 Småland 1729 Åker, Östbo härad.
Niels Andersson 1707 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Niels Knutsson 1710 Småland 1730 Åker, Östbo härad. Frånvarande, kasseras.
Bengt Ifvardsson 1712 Småland 1730 Åker, Östbo härad. Får avsked.
Per Persson 1713 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Lars Jonsson 1700 Småland 1730 Åker, Östbo härad. Död.
Anders Andersson 1704 Småland 1731 Åker, Östbo härad.
Lars Månsson 1719 Småland 1731 Barkeryd, Tveta härad.
Sven Nillsson 1708 Västergötland 1732 Stengårdshult, Redvägs härad.
Sven Andersson 1708 Småland 1732 Stengårdshult, Redvägs härad. Frånvarande, kasseras.
Jon Svensson 1714 Småland 1734 Nässjö, Tveta härad.
Per Jonsson 1713 Småland 1733 Tånnö, Östbo härad.
Johan Andersson 1716 Småland 1733 Kulltorp, Västbo härad.
Niels Andersson 1715 Småland 1733 Ljunga, Västra härad.
Måns Nillsson 1714 Småland 1734 Hylletofta, Västra härad.
Olof Jacobsson 1714 Småland 1735 Åker, Östbo härad. Antagen 6/11 1735.
Sven Andersson 1715 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Antagen 6/11 1735.
Jon Nillsson 1700 Småland 1735 Tofteryd, Östbo härad. Antagen 6/11 1735.
Anders Nillsson 1714 Småland 1735 Åsenhöga, Mo härad. Antagen 6/11 1735.
Per Ingemarsson 1714 Småland 1735 Åker, Östbo härad. Antagen 6/11 1735.
Carl Jonsson 1700 Småland 1735 Björkö, Östra härad. Antagen 6/11 1735.
Måns Månsson 1691 Småland 1735 Björkö, Östra härad. Antagen 6/11 1735.
Trulls Svensson 1705 Småland 1735 Svenarum, Västra härad. Antagen 6/11 1735.
Anders Andersson 1711 Småland 1735 Åker, Östbo härad. Antagen 6/11 1735.
Jöns Johansson 1692 Småland 1732 Kävsjö, Östbo härad.
Måns Svensson 1705 Västergötland 1734 Gullered, Redvägs härad.

"Datum Husqvarnen d:n 20 Novembris A:o 1735 ./.

Niels Ehrenpreus."

 

Axel Mollstadius

 


Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.