Tillbaka

Generalmönsterrulla 1720 20/12 på Jönköpings gevärsfaktori, av vilket den stora personalorganisationen framgår synnerligen överskådligt

"General Munster Rulla i föllje af Kongl: Krigs Collegii Bref under d. 11 November nedan nämbde åhr hållen öfwer alt dhet Manskap som på något sätt niuter beskydd under Jönköpings Gewährs Factorie, Således:"

Efterföljande rulla har avskrivits efter en i Jönköpings Länsmuseums befintlig avskrift, vilken ifråga om tolkning och stavning av vissa ord icke är fullt korrekt, men däremot i sak synes vara riktig. Av denna anledning och för att åstadkomma ännu större överskådlighet är efterföljande rulla modeniserad ifråga om stavning (dock ej av personnamn) och ha de upprepade långa anteckningarna "boor i stadhen Jönkiöpingh" eller "ähr boende i staden Jönkiöping" osv ersatts med ortnamnet. "Arbetar hoos" ersatts med arbetsgivarens namn (då denne är annan än den mästare, varunder gesällen eller lärlingen är upptagen). Tabellhuvudet har ändrats i överensstämmelse härmed.

Orginalrullan omfattar en personkol, fem årtalskol och en kol. för "Munstrings Annotationer". I den första anges i rangordning vederbörligt arbetsfack och där under mästarna med sina gesäller och lärogossar.

Följande förkortningar ha här begagnats:

Mr = Mästare
G = Gesäll
L = Lärling
Ålm = Ålderman
Sm = Småland
Vg = Västergötland
H = Halland
U = Uppland
fr. = frånvarande
sj = sjuk
sd = har soldat

Arbetsfack Födelse Antagningsår till Hemvist
Titel och namn år ort Mr G L m.m.

"Betiente"
(Tjänstemän)

Beskjutare Jöns Nordberg 1668 Småland 1694 Jönköping.
Gevaldiger Lars Pihlgren 1686 Västergötland Jönköping:
Byggmästare Jöns Esk 1688 Småland Huskvarna
Byggmästare Olof Håkansson Wed 1679 Småland Läsängs torp, Barnarp
Tågaren Johan Ericsson 1671 Uppland Huskvarna
Tågaren Nils Pehrsson 1702 Småland Huskvarna
Håkon Ingemarsson 1683 Småland Huskvarna

Pistol- och Flintlåssmeder

Ålderman Mr Bengt Tysk 1654 Småland 1697 Jönköping.
G. Håkon Wetterling 1696 Småland 1717 Jöns Westbergh
Mr. Claes Borteij 1656 Småland 1679 Jönköping.
G. Anders Berg 1699 Västergötland 1716 Jönköping.
L. Anders Nilsson 1702 Västergötland 1716 Jönköping.
G. Anders Lindberg 1694 Västergötland 1716 Jöns Nordberg, Jönköping.
G. Anders Lindquist 1694 Småland 1718 Lantjäg. Wibom, Flättin ?
L. Håkon Andersson 1700 Västergötland 1714 Jöns Nordberg, Jönköping.
L. Anders Olsson 1697 Västergötland 1716 Jöns Nordberg, Jönköping.
Mr. Lars Steenberg 1677 Småland 1/10 1700 Jönköping, sj.
G. Lars Kiellberg 1696 Småland 1718 Jönköping, sj.
G. Jöns Hultgren 1690 Småland 1717 Änka i Elsabo, Mulseryd ,skall gifta sig o bli ?
G. Sven Kiellberg 1696 Västergötland 1717 Jönköping.
L. Christoffer Månsson Samsing 1700 Småland 1718 Jönköping.
G. Esbjörn Linström 1696 Småland 1717 Tegelladan, Jönköpings ägor. Samsings änka, gift sig
L. Jöns Ambiörnsson 1699 Småland 1713 Chr. Samsing, Jönköpings ägor.
L. Anders Håkonsson 1696 Småland 1716 Lars Stenberg, Jönköping.
Mr. Johan Moberg 1672 Småland 1/10 1700 Sanna postgård, Ljungarum
G. Hans Svensson 1695 Småland 1717 Sanna postgård, Ljungarum
G. Pehr Molin 1693 Småland 1716 Jonas Swart, Jönköping.
L. Sven Håkansson 1697 Småland 1713 Tjdr hos överste v. Kothen från sommaren 1719
L. Lars Jonsson 1696 Småland 1716 Sanna postgård, Ljungarum.
Mr. Sven Bergh 1677 Småland 24/2 1702 Jönköping.
G. Anders Ekeström 1697 Småland 1718 Mr. Jöns Nordberg, Jönköping.
G. Giösta Ekman 1697 Småland 1717 Jönköping.
G. Jonas Jönsson 1699 Västergötland 1720 Jönköping.
L. Anders Andersson 1697 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Thore Löfgren 1676 Småland 1703 Jönköping.
G. Lars Mattesson 1692 Småland 1716 Abraham Lindholm, Jönköping.
L. Lars Larsson 1697 Småland 1712 Jönköping.
Mr. Håkan Starckman 1679 Västergötland 1702 Jönköping. Frånvarande.
G. Anders Wallin 1700 Småland 1719 Jönköping.
G. Oluf Wallgren 1698 Västergötland 1717 Orrholmen säteri, Skänninge, Västergötland. Anders Bomans änka. Frånvarande.
L. Anders Månsson 1701 Västergötland 1714 Orrholmen säteri, Skänninge, Västergötland.
L. Lars Andersson 1700 Västergötland 1716 Orrholmen säteri, Skänninge, Västergötland. Frånvarnade
Mr. Johan Lundbergh 1679 Västergötland 1704 Jönköping.
G. Lars Ekelund 1695 Västergötland 1717 Utomlands.
Mr. Bryniell Wessman 1673 Västergötland 1704 Jönköping.
L. Jöns Jönsson 1700 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Jonas Svart 1678 Västergötland 1704 Jönköping.
G. Anders Hemmendahl 1697 Västergötland 1718 Utomlands.
L. Erik Johansson 1703 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Paul Pauhoffer 1677 Ungern 1706 Jönköping.
G. Lars Strandbergh 1697 Västergötland 1716 Anders Bomans änka, Jönköping.
G. Johan Sandahl 1700 Västergötland 1719 Jönköping.
Mr. Linnardt Steenberg 1681 Småland 1707 Jönköping, sjuk.
G. Sten Wijnberg 1699 Småland 1718 Utomlands.
L. Måns Andersson 1704 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Måns Pihlgren 1676 Småland 1709 Jönköping.
G. Jon Larsson 1697 Västergötland 1717 Jönköping.
L. Måns Svensson 1697 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Abel Starckman 1682 Småland 1709 Jönköping. Sjuk.
G. Anders Wetterflo 1694 Västergötland 1717 Velinge, Vartofta härad, Västergötland. Mr. Per Landgren.
Mr. Jöns Steenbergh 1689 Småland 1711 Utomlands.
G. Anders Fogellbergh 1694 Västergötland 1717 Jönköping.
Mr. Esbiörn Lillia 1683 Västergötland 1711 Jönköping.
G. Lars Håkansson 1698 Västergötland 1720 Jönköping.
L. Anders Bengtsson 1704 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Jöns Lindbergh 1695 Småland 1712 Jönköping, stadens ägor.
G. Anders Kiellström 1697 Småland 1716 Jönköping.
G. Anders Halgren 1695 Småland 1716 Jönköping.
L. Lars Nilsson 1702 Småland 1717 Jönköping, stadens ägor.
Mr. Anders Landberg 1684 Västergötland 1712 Västra Höreda, Lekeryd socken.
G. Joseph Gröndahl 1701 Västergötland 1718 Västra Höreda, Lekeryd socken.
L. Håkan Nilsson 1704 Västergötland 1718 Västra Höreda, Lekeryd socken. Svårt att lära, kasseras.
Mr. Joseph Ahlegreen 1680 Småland 1712 Jönköping.
G. Olof Mattisson 1699 Västergötland 1719 Wedevåg för att lära "smått arbete"
Mr. Johan Wetterström 1688 Småland 1712 Jönköping.
L. Bengt Månsson 1707 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Bengt Mårdh 1685 Småland 1712 Jönköping.
G. Sven Lillia 1696 Småland 1718 Jönköping.
G. Petter Eckerberg 1701 Västergötland 1718 Jönköping.
L. Sven Månsson 1702 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Johan Bårman 1685 Småland 1712 Jönköping.
G. Sven Sjöman 1698 Småland 1718 Jönköping.
L. Sven Andersson 1699 Västergötland 1712 Jönköping.
Mr. Sven Åhlander 1689 Småland 1712 Jönköping.
L. Lars Nilsson 1701 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Jon Engwall 1671 Småland 1712 Jönköping.
G. Anders Kinberg 1699 Västergötland 1718 Jönköping.
G. Sven Halberg 1699 Småland 1719 Jönköping. Johan Lundberg.
Mr. Sven Rundberg 1682 Småland 1712 Jönköping.
G. Per Sandwall 1693 Småland 1713 Jönköping.
G. Johan Andersson 1699 Västergötland 1719 Wedevåg för att lära "smått arbete".
L. Anders Andersson 1703 Småland 1717 Oläraktig, till fadern Carl, kolare i Västraby.
Mr. Anders Rågren 1689 Småland 1714 Jönköping.
G. Jöns Ekelund 1697 Västergötland 1717 Östergötland från hösten 1719, frånvarande.
Mr. Oluf Berggren 1688 Västergötland 1704 Jönköping.
G. Sven Granbeck 1695 Småland 1716 Gårdsbruk från 1718 i Västgötarp, Malmbäck.
L. Giösta Jönsson 1700 Småland 1715 Jönköping.
G. Arfved Larsson 1699 Småland 1719 Jönköping.
Mr. Sven Åhberg 1690 Småland 1717 Jönköping.
G. Lars Liungman 1696 Småland 1716 Arb. o har bruk hos Esbjörn Lillia i Jönköping.
G. Anders Ekegren 1696 Småland 1716 Jönköping.
L. Nils Bengtsson 1696 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Pehr Wijberg 1689 Västergötland 1714 Jönköping.
G. Lars Sandwall 1697 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Helsing 1688 Västergötland 1714 Jönköping.
G. Johan Fogelberg 1699 Västergötland 1719 Utomlands.
G. Abraham Walgren 1697 Västergötland 1717 Jönköping.
L. Mattis Pehrsson 1704 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Johan Lingqvist 1688 Småland 1714 Jönköping.
Mr. Lars Kylin 1684 Västergötland 1714 Jönköping.
Mr. Petter Ödman 1683 Småland 1714 Jönköping.
G. Jöns Falck 1689 Västergötland 1718 Regementssmed vid Västgöta kavalleriregemente
L. Sven Pehrsson 1700 Västergötland 1713 Jönköping.
L. Oluf Jönsson 1704 Småland 1716 Jönköping.
L. Oluf Johansson 1705 Småland 1720 Jönköping.
Mr. Lars Mallmgren 1688 Småland 1712 Jönköping.
G. Jon Larsson 1697 Småland 1717 Jönköping.
L. Sven Clemetsson 1701 Småland ? Jönköping.
Mr. Anders Wettergren 1689 Småland 1715 Jönköping.
L. Jöns Larsson 1699 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Pehr Mallmberg 1688 Småland 1715 Jönköping.
L. Abraham Hansson 1703 Småland 1717 Jönköping.
Mr. Jon Boman 1690 Småland 1715 Brunstorp rusthåll, Lekeryd.
Mr. Jon Hultgren 1686 Småland 1715 Norra Brynsås rusthåll, Norra Unnaryd.
G. Håkon Ekeroth 1699 Småland 1717 Mulseryds by hos sin mor, ej hos mäster på 1 ½ år.
Mr. Pär Berggman 1691 Småland 1715 Jönköping.
G. Johan Huusberg 1691 Småland 1717 Sitter för sig själv, överdirektören vill ej ha honom.
L. Anders Nilsson 1698 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Jonas Åhlander 1691 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Erich Lindh 1692 Småland 1715 Jönköping.
L. Nils Jönsson 1703 Västergötland 1717 Jönköping.
Mr. Lars Rånge 1677 Småland 1702 Sjöåkra, Bankeryd. I arrest på Jönköpings slott.
G. Anders Liungqvist 1695 Västergötland 1717 Mr. Per Fogelberg, sedan Michaelis 1720.
L. Lars Jönsson 1697 Västergötland 1714 Sjöåkra, Bankeryd. Mr. Rånge ej arbetat på 2 år.
G. Jon Siögreen 1695 Västergötland 1717 Anders Blekbergs änka, på landet sedan hon slutat, nu hos Oluf Lundgren.
Mr. Oluf Lundgren 1681 Småland 1705 Rustorp kvarn, Järstorp.
G. Johan Walman 1692 Västergötland 1716 Brukar Lundåsen, Sandhems gäll, Västergård.
L. Oluf Persson 1699 Västergötland 1715 Tjänar f. rusthåll, Dykärr, Habo. Avgår.
Mr. Pehr Thorsson 1669 Småland 1696 Spåneryd, Nykyra Västergård.
G. Thore Liungberg 1697 Västergötland 1716 Spåneryd, Nykyra Västergård.
G. Jon Hagberg 1701 Västergötland 1718 Spåneryd, Nykyra Västergård.
L. Lars Persson 1700 Västergötland 1720 Spåneryd, Nykyra Västergård. Antagen under mönstringen.
Mr. Jöns Månsson Lillia 1680
1668
Småland 1695 Printseryd, Bankeryd. Roten nyligen vakant.
G. Måns Lillia 1701 Småland 1717 Printseryd, Bankeryd. Död 19/11 1774.
G. Staffan Ekerot 1703 Småland 1716 Mr. Per Graan.
Mr. Thore Traneberg 1682 Småland 1708 Kärr gästggd Västergård.
G. Johan Sandwall 1697 Småland 1716 Kärr gästggd Västergård.
G. Jacob Wahlberg 1698 Småland 1718 Kärr gästggd Västergård.
Mr. Niels Biörkman 1687 Småland 1708 Bårarp, Sandseryd. Roten har karl.
G. Nils Rosenqvist 1701 Västergötland 1719 Bårarp, Sandseryd.
G. Erik Johansson 1700 Småland 1719 Bårarp, Sandseryd.
L. Gunnar Andersson 1704 Västergötland 1718 Bårarp, Sandseryd.
Mr. Petter Ekman 1686 Småland 1709 Bårarp, Sandseryd.
G. Jöns Fogelgren 1693 Småland 1716 Bårarp, Sandseryd.
G. Jöns Fogelberg 1697 Västergötland 1717 Bårarp, Sandseryd.
L. Ricart Larsson 1704 Småland 1718 Bårarp, Sandseryd.
Mr. Johan Bleekberg 1696 Småland 1709 Ingelstorp, Järsnäs. Roten har karl.
G. Erik Kilström 1699 Småland 1717 Mr. Rundberg, Jönköping.
G. Joseph Siölander 1699 Småland 1719 Ingelstorp, Järsnäs.
L. Abraham Jönsson 1703 Småland 1718 Ingelstorp, Järsnäs.
Mr. Lars Jönsson Siöberg 1681 Småland 1709 Åsen, Sandseryd. Roten har karl.
G. Lars Wettersteen 1697 Västergötland 1717 Åsen, Sandseryd.
G. Anders Lundberg 1696 Västergötland 1713 Åsen, Sandseryd.
G. Anders Andersson 1700 Västergötland 1720 Åsen, Sandseryd.
L. Pehr Hansson 1706 Västergötland 1718 Åsen, Sandseryd.
Mr. Nils Grahn 1678 Småland 1706 Labbarp, Bankeryd. Roten har karl. Död 12/10 1728.
G. Anders Åhgren 1691 Västergötland 1716 Labbarp, Bankeryd.
L. Pehr Giöransson 1701 Småland 1716 Labbarp, Bankeryd.
Mr. Jonas Rånge 1681 Småland 1712 Jönköping.
G. Johan Nidelström 1696 Småland 1718 Mr. Jöns Engvall, Jönköping.
Mr. Pehr Grann 1694 Småland 1712 Granshult, Bankeryd. Roten har karl.
L. Jöns Jöransson 1702 Småland 1717 Granshult, Bankeryd.
Mr. Anders Löfgreen 1691 Småland 1712 Sjöåkra, Bankeryd hos sin svåger, ej gårdsbrukare.
G. Oluf Jönsson 1701 Småland 1719 Sjöåkra, Bankeryd.
G. Oluf Hagman 1694 Västergötland 1717 Sjöåkra, Bankeryd.
Mr. Johan Nyberg 1682 Västergötland 1712 Hakarp säteri, Hakarp.
G. Anders Segelberg 1695 Västergötland 1717 Mr. Jöns Moberg, Sanna.
G. Sven Kinberg 1700 Västergötland 1718 Hakarp säteri, Hakarp.
Mr. Gudmund Mallmberg 1682 Småland 1719 Gummestorp, Malmbäck. Ej gårdsbrukare. Roten vakant.
Mr. Jöns Beckman 1689 Småland 1719 Tinghallan, Sandhem, Västergötland.
G. Anders Sandberg 1697 Västergötland 1717 Tinghallan, Sandhem, Västergötland.
L. Nils Jönsson 1702 Västergötland 1717 Tinghallan, Sandhem, Västergötland.
Mr. Måns Giötter 1690 Västergötland 1713 Päxhult, Habo. Ej gårdsbrukare. (Fiärhult ????).
G. Simon Svanberg 1697 Västergötland 1717 Mr. Sven Berg, Jönköping.
L. Anders Jönsson 1702 Västergötland 1717 Fjärehult, Habo socken.
Mr. Anders Bergman 1684 Västergötland 1713 Rosendal, Hakarp. Roten har soldat.
G. Lars Hagelberg 1696 Småland 1719 Rosendal, Hakarp.
L. Hans Nilsson 1702 Småland 1717 Rosendal, Hakarp.
Mr. Anders Hagman 1689 Småland 1714 Granshult, Bankeryd: Roten har karl. Död 26/4 1727.
L. Sven Larsson 1699 Småland 1715 Granshult, Bankeryd:
G. Johan Rosengren 1698 Västergötland 1718 Mr. Lars Stenberg, Jönköping. Förut Sv. Lundb. änka.
Mr. Pehr Mogreen 1689 Småland 1714 Axamo, Järstorp. Roten har karl.
G. Anders Jönsson 1696 Västergötland 1718 Axamo, Järstorp.
L. Bengt Jönsson 1702 Västergötland 1718 Axamo, Järstorp.
Mr. Jöns Landberg 1686 Västergötland 1714 Härtorp, Sandhem gäll.
G. Bengt Håkansson 1698 Västergötland 1718 Mr. Håkon Starckman, Jönköping.
G. Per Andersson 1702 Västergötland 1719 Härtorp, Sandhem gäll.
Mr. Nils Bolin 1690 Småland 1714 Jönköpings ägor.
L. Anders Eriksson 1703 Småland 1717 Jönköpings ägor.
Mr. Nils Lindberg 1684 Västergötland 1714 Slättered, Vistorp socken. Sandhem gäll. Västergötland.
G. Pehr Jönsson 1697 Västergötland 1717 Mr. Nils Hallberg, Broholm, Sandhem, Västergötland
G. Anders Håkonsson 1696 Västergötland 1719 Slättered, Vistorp.
L. Sven Svensson 1701 Västergötland 1717 Slättered, Vistorp.
Mr. Pehr Fogelberg 1690 Västergötland 1714 Kolaryd, Bankeryd. Roten har karl.
G. Erik Ek 1702 Västergötland 1717 Kolaryd, Bankeryd.
L. Johan Jönsson 1705 Småland 1718 Kolaryd, Bankeryd.
Mr. Lars Frennberg 1689 Västergötland 1714 Bårarp, Sandseryd. Roten har soldat.
G. Johan Frenberg 1700 Västergötland 1719 Bårarp, Sandseryd.
L. Pehr Andersson 1704 Småland 1718 Bårarp, Sandseryd.
Mr. Nils Tolander 1686 Småland 1714 Kyrkoh. ägor, Bottnaryd.
G. Anders Walström 1698 Småland 1719 Kyrkoh. ägor, Bottnaryd.
L. Håkan Månsson 1702 Västergötland 1717 Kyrkoh. ägor, Bottnaryd.
Mr. Måns Mogreen 1690 Småland 1714 Hedenstorps rushålls torp, Sandseryd.
L. Måns Thorsson 1703 Västergötland 1711 Hedenstorps rushålls torp, Sandseryd.
Mr. Sven Litell 1686 Västergötland 1715 Sjuk enligt kapl. Brandelin attest 1720 11/12.
L. Mårten Gustafsson 1702 Västergötland 1 år från sin mästare. Lyckligt gift i Habo. Bör bli soldat.
Mr. Gabriel Lundgren 1692 Småland 1715 Jönköpings ägor.
L. Joen Persson 1697 Västergötland 1713 Måns Rånges änka. Welinge g.,d:sn, Västergötland.
G. Anders Bengtsson 1697 Småland 1716 Skinnkärr, Bankeryd. Bengt Mattssons änka.
L. Sven Bengtsson 1700 Småland 1715 Jönköpings ägor.
Mr. Nils Andersson Hammar 1676 Småland 29/6 1696 Jönköpings ägor. "later, fyller sigh".
Mr. Lars Månsson Rånge 1673 Småland 1700 Backgård Welinge socken, Västergötland.
L. Jöns Rånge 1699 Backgård Welinge socken, Västergötland.
Mr. Anders Månsson Rånge 1669 Småland 1711
1701
Rångegård, Vartofta, Västergötland.
G. Pehr Olofsson 1699 Västergötland 1720 Rångegård, Vartofta, Västergötland.
L. Nils Svensson 1701 Västergötland 1714 Rångegård, Vartofta, Västergötland.
Mr. Bengt Erlandsson 1684 Halland 1706 Bodh, Bankeryd. Roten har soldat.
G. Mårten Gustafsson 1700 Småland 1716 Bodh, Bankeryd.
Mr. Pehr Hof 1682 Småland 1707 Bodh, Bankeryd.
Mr. Lars Gran 1689 Småland 1707 Gårdtorp, Bankeryd.
L. Jöns Svensson 1706 Småland 1720 Gårdtorp, Bankeryd.
Mr. Jon Svenberg 1689 Västergötland 1708 Svalefjäll, Härja socken. Sandhems gäll, Västergötland.
L. Anders Andersson 1703 Västergötland 1713 Svalefjäll, Härja socken.
Mr. Lars Walberg 1693 Västergötland 1717 Jönköpings ägor.
L. Pehr Håkansson 1704 Småland 1714 Jönköpings ägor.
Mr. Zachris Larsson 1686 Småland 1708 Jönköpings ägor.
G. Pehr Jönsson 1698 Småland 1718 Jönköpings ägor.
Mr. Isaac Root 1696 Småland 1710 Attarps ägor, Bankeryd.
G. Johan Jönsson 1698 Småland 1717 Attarps ägor, Bankeryd.
Mr. Trotte Håkonsson 1689 Småland 1710 Lalleryd, Järstorp. Roten har karl.
G. Jöns Carlsson 1696 Småland 1720 Lalleryd, Järstorp.
Mr. Anders Lindberg 1689 Västergötland 1710 "Östbükgård", Sandhems gäll, Västergötland.
L. Pehr Håkonsson 1700 Västergötland 1715 "Östbükgård", Sandhems gäll, Västergötland.
L. Jöns Israelsson 1700 Västergötland 1716 Kommer till Mr. Johan Lundberg, Jönköping.
Mr. Sven Holm 1680 Västergötland 1711 Påfwelstorp, Wästorp gäll, Västergötland.
Mr. Anders Mejlberg 1689 Västergötland 1717 Berg, Velinge socken, Västergötland.
Mr. Johan Fahlgren 1689 Småland 1712 Granshult, Bankeryd.
L. Bengt Jonsson 1705 Småland 1718 Granshult, Bankeryd.
Mr. Lars Ruckman 1688 Småland 1712 Österby, Habo socken, Västergötland.
G. Lars Andersson 1697 Västergötland 1719 Österby, Habo socken, Västergötland.
L. Gudmund Johansson 1703 Småland Rymt 1719.
Mr. Gabriel Ruckman 1690 Småland 1712 Kärrekulla, Habo socken, Västergötland.
G. Anders Andersson 1700 Västergötland 1718 Kärrekulla, Habo socken, Västergötland.
L. Welam Svensson 1700 Västergötland 1716 Kärrekulla, Habo socken, Västergötland.
Mr. Johan Giolman 1695 Småland 1718 Gigaryd, Habo socken, Västergötland.
Mr. Sven Liedberg 1689 Västergötland 1712 Elgarås (Daretorp), Västergötland.
Mr. Måns Barck 1682 Småland 1712 Lid, Habo socken, Västergötland.
L. Joen Persson 1699 Småland Lid, Habo socken, Västergötland.
Mr. Anders Ekman 1690 Västergötland 1712 Wahult, Daretorp gäll, Västergötland.
Mr. Lars Lindberg 1687 Västergötland 1712 Daretorp prästgård torp, Västergötland.
Mr. Gustaf Lind 1686 Småland 1712 Tornaryd, Bankeryd socken.
L. Anders Andersson 1702 Västergötland Tornaryd, Bankeryd socken.
Mr. Anders Rånge 1687 Västergötland 1715 Stora Blåhult, Daretorp, Västergötland.
Mr. Pehr Achling 1692 Västergötland 1715 Hattegård, Velinge, Västergötland.
Mr. Oluf Hansson 1685 Västergötland 1715 Slättegård, Velinge, Västergötland.
Mr. Arfvid Brandt 1693 Småland 1716 Kolaryd, Bankeryd.
L. Sven Bengtsson 1704 Småland 1718 Fr., Tj. på Rustorp.
Mr. Jöns Biörkman 1693 Västergötland 1716 Gjöleryd, Rutafa ? gäll, Västergötland.
Mr. Nils Guilling 1693 Västergötland 1716 Wäset lillegård, Åsele ? gäll, Västergötland.
L. Bengt Andersson 1703 Västergötland Wäset lillegård, Åsele ? gäll, Västergötland.
Mr. Gunnar Milberg 1697 Västergötland 1716 Bustorp, Valtorp, Västergötland.
Mr. Peter Sjölander 1689 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Jon Wessberg 1693 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Christopher Samsing 1693 Västergötland 1718 Jönköping stads ägor.
G. Anders Håkonsson 1699 Västergötland 1718 Jönköping stads ägor.
Mr. Anders Benschiöld 1691 Småland 1718 Drättinge postgård torp, Skärstad.
Mr. Nils Ljungberg 1687 Västergötland 1718 Ryd, Nykyrka, Sandhem gäll, Västergötland.
Mr. Jonas Westman 1680 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Lars Ekwall 1684 Västergötland 1718 Jönköping.
G. Bengt Ryberg 1698 Småland 1717 Jönköping.
L. Pehr Larsson 1699 Västergötland 1714 Jönköping.
L. Anders Arvidsson 1703 Västergötland 1718 Frånvarande, avrest till Västergötland 1719.
Mr. Lars Siöwall 1690 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Moberg 1685 Västergötland 1718 Jönköping.
L. Gabriel Pehrsson 1702 Västergötland 1713 Jönköping.
Mr. Pehr Landgren 1686 Västergötland 1718 Velinge gård, Velinge, Västergötland.
Mr. Abraham Lindholm 1695 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Ekeroth 1689 Småland 1718 Backen, Bankeryd.
L. Johan Persson 1702 Småland 1719 Backen, Bankeryd. Frånvarande.
Mr. Bengt Mallmberg 1692 Småland 1718 Ormestorp, Malmbäck. Utan bruk.
Mr. Anders Florin 1689 Västergötland 1718 Granshult, Bankeryd. Roten har karl.
Mr. Nils Landgren 1689 Västergötland 1718 Sandhems gård, Västergötland.
Mr. Håkon Biörck 1692 Småland 1718 Lilla Falla säteri, Bottnaryd.
Mr. Olof Pihl 1688 Småland 1719 Slättebråten, Habo, Västergötland.
Mr. Anders Beckman 1696 Västergötland 1719 Ett torp i Velinge, Västergötland.
L. Jöns Andersson 1700 Västergötland 1719 Ett torp i Velinge, Västergötland.
Mr. Sven Sjölander 1684 Västergötland 1719 Ruder, Sandhem (Habo ?), Vartofta härad, Västergötland.
Mr. Nils Hallberg 1696 Småland 1719 Broholm, Sandhem, Västergötland.
Mr. Anders Löfberg 1695 Västergötland 1719 Ljunga torp, Habo, Västergötland.
Mr. Jöns Moberg 1697 Småland 1719 Jönköping stadens ägor.
G. Johan Lindgren 1697 Småland 1716 En änka Jönköping stadens ägor.
Mr. Lars Bleckberg 1692 Västergötland 1719 Ett ryttartorp, Järstorp.
Mr. Lars Nyman 1695 Småland 1718 Nyarp, Bankeryd.
G. Anders Olsson 1702 Småland 1720 Nyarp, Bankeryd.

Stockmakare

Ålderman Mr. Jöns Lund 1654 Småland 1685 Jönköping.
L. Per Persson 1696 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Giöran Ljungberg 1656 Småland 1692 Jönköping.
G. Sven Håkansson Forsman 1696 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Anders Rydelius 1675 Småland 1703 Jönköping.
G. Per Arvedsson Segerberg 1697 Småland 1717 Jönköping.
L. Anders Jönsson 1702 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Håkan Nilsson Hultman 1699
1679
Småland 1703 Jönköping. Död 1725.
G. Sven Johansson Åkerberg 1697 Småland 1717 Jönköping.
G. Nils Larsson 1695 Småland 1718 Jönköping.
L. Nils Pärsson 1704 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Petter Lund 1689 Småland 1709 Jönköping.
G. Anders Andersson 1697 Västergötland 30/11 1716 Jönköping.
L. Lars Jacobsson 1701 Västergötland 1716 Jönköping.
L. Hans Johansson 1703 Västergötland 1718 Jönköping.
Mr. Jonas Hultman 1684 Småland 1710 Jönköping.
G. Jon Kiellman 1693 Småland 1717 Mr. Lars Lund, Jönköping.
G. Lars Andersson Dyberg 1695 Småland 1717 Jönköping.
Mr. Lars Jönsson Swarting 1683 Småland 1712 Jönköping.
G. Petter Lundberg 1694 Småland 1717 Jönköping.
L. Lars Larsson 1701 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Petter Andersson Ruth 1691 Småland 1713 Jönköping.
L. Anders Nilsson 1704 Västergötland 1716 Jönköping.
L. Joen Jönsson 1701 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Petter G Ruut 1698 Småland 1713 Jönköping.
G. Arvid Siögreen 1699 Småland 1718 Mr. Daniel Hesselgren, Jönköping.
L. Jonas Jönsson 1701 Småland 1716 Rymt, frånvarande.
G. Jöns Ahlgren 1699 Småland 1713 Jönköping.
G. Sven Jönsson 1704 Småland 1718 Habo sedan 1719, frånvarande.
Mr. Arfvid Svensson Åhsman 1683 Småland 1713 Jönköping.
L. Jöns Erichsson 1704 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Jöns Larsson Runquist 1688 Småland 1713 Jönköping.
G. Jöns Mogreen 1694 Småland 1715 Jönköping.
Mr. Sven Larsson Dahlman 1688 Småland 1713 Jönköping.
L. Pär Johansson 1704 Småland 1715 Jönköping.
L. Anders Ifvarsson 1700 Småland 1716 Har gårdsbruk på landet. Beviljas avsked.
Mr. Sven Widman 1690 Småland 1713 Jönköping.
G. Nils Fogelin 1693 Västergötland 1718 Jönköping.
G. Jöns Liungberg 1697 Småland 1717 Jönköping.
Mr. Daniel Larsson Hesselgren 1684 Småland 1713 Jönköping.
G. Måns Gudmundsson 1697 Småland 1719 Begifver sig under artilleriet i Jönköping.
Mr. Nils Bengtsson Hagman 1684 Västergötland 1713 Jönköping.
Mr. Ambiörn Nilsson Holm 1683 Västergötland 1713 Jönköping.
L. Pehr Larsson 1701 Västergötland 1715 Jönköping.
Mr. Håkan Bäckman 1690
7/12 1684
Västergötland 1715 Jönköping. Född på Stora Hallebo i Habo.
L. Nils Larsson 1703 Västergötland 1717 Jönköping.
Mr. Jonas Larsson Hörning 1693 Småland 1716 Jönköping.
G. Bengt Sandahl 1694 Västergötland 1717 Jönköping.
G. Lars Apelgren 1696 Småland 1716 Jönköping.
Mr. Nils Larsson Lundwall 1697 Västergötland 1716 Jönköping.
Mr. Johan Månsson Lindbergh 1684 Småland 1713 Jönköping.
Mr. Lars Lund 1699 Småland 1718 Jönköping.
Mr. Matthias Ekeqvist 1690 Småland 1720 Jönköping.
L. Nils Biörnsson 1700 Västergötland 1713 Jönköping.
L. Jöns Pehrsson 1702 Småland 1717 Jönköping.
Mr. Nils Berg 1696 Västergötland 1720 Jönköping.
G. Sven Andersson Berg 1694 Västergötland 1715 Jönköping.
G. Nils Beckman 1692 Västergötland 31/5 1717 Mr. Erik Myrbergs änka, Jönköping.
Mr. Petter Liungberg 1696 Västergötland 1720 Jönköping.

Muskötbeslagare, bajonettsmeder

G. Arfwed Larsson (bajonett) 1689 Västergötland 1718 Baj-smed Lars Bengts. änka, Granshult, Bankeryd.
Mr. Håkan Jönsson (beslag) 1658 Småland 1685 Kolaryd, Bankeryd. Roten har knekt.
L. ----- Håkansson 1704 Småland 1718 Kolaryd, Bankeryd.
Mr. Jöns Persson Graan (bajonett) 1688 Småland 1697 Knekthem, Trånghalla, Bankeryd. Roten har knekt.
L. Pehr Jönsson 1704 Småland 1718 Knekthem, Trånghalla, Bankeryd.
Mr. Sven Törning (beslag) 1665 Småland 1697 Tornaryd, Bankeryd.
L. Jons Svensson (beslag) 1704 Småland (1731) Tornaryd, Bankeryd.
Mr. Johan Arfvidsson (beslag) 1659 Västergötland 1680 Jönsköping stads ägpr.
L. Håkan Andersson 1703 Västergötland 1717 Jönsköping stads ägpr.
Mr. Jon Skarp (beslag) 1669 Småland 1687 Gölhult, Habo, Västergötland.
L. Jon Jönsson 1699 Småland 1712 Gölhult, Habo, Västergötland.
Mr. Mårten Jönsson (beslag) 1681 Småland 1704 Eskilstorp, Järstorp.
Mr. Jöns Berg (beslag) 1670 Småland 1690 Råslätt postgård, Ljungarum.
L. Erik Jönsson 1703 Småland 1720 Råslätt postgård, Ljungarum.
Mr. Nils Berg (beslag) 1674 Småland 1702 Ljungarum sätegårds torp.
Mr. Anders Hiuhl (beslag) 1670 Västergötland 1704 Näs säteris torp, Habo.
L. Sven Andersson 1700 Västergötland 1714 Näs säteris torp, Habo.
L. Bengt Andersson 1705 Västergötland 1717 Näs säteris torp, Habo. Sjuk, frånvarande.
Mr. Sven Bosteen (beslag) 1693 Västergötland 1714 Bosaryd, Bankeryd. Roten har soldat.
L. Sven Gunnarsson 1704 Västergötland 1717 Bosaryd, Bankeryd.
Mr. Pehr Smed (beslag) 1681 Västergötland 1716 Labbarp, Bankeryd. Roten har soldat.
L. Per Nilsson 1703 Småland 1717 Mr. Jöns Gransberg.
Mr. Jon Ekman (bajonett) 1687 Småland 1707 Ekeberg, bergslagshem, Ljungarum.
L. Måns Månsson 1704 Småland 1717 Ekeberg, bergslagshem, Ljungarum.
Mr. Per Larsson (bajonett) 1683 Småland 1706 Vissmålen, Hakarp. Roten har soldat.
G. Nils Jönsson 1697 Småland 1717 Vissmålen, Hakarp.
L. Svän Larsson 1704 Småland 1717 Vissmålen, Hakarp. Tagit gårdsbruk, beviljas avsked.
L. Jonas Jonsson 1704 Småland 1718 Vissmålen, Hakarp.
Mr. Jöns Bengtsson (bajonett) 1658 Småland 1683 Karmeshult, Järstorp. Roten vakant.
L. Lars Jönsson 1700 Småland 1715 Karmeshult, Järstorp.
Mr. Nils Bergek (beslag) 1690 Småland 1708 Jönköping stads ägor.
Mr. Sven Bergek (beslag) 1680 Västergötland 1708 Berg, Habo, Västergötland.
L. Erich Erichsson 1704 Västergötland 1717 Berg, Habo, Västergötland. Sjuklig, beviljas avsked.
Mr. Arvid Rågren (beslag) 1687 Småland 1709 Råslätt, präststom, Ljungarum.
G. Håkan Johansson 1700 Småland 1720 Råslätt, präststom, Ljungarum.
Mr. Bengt Bårman (beslag) 1682 Småland 1711 Skinnersdal, Barnarp. Roten har soldat.
L. Pehr Pehrsson 1701 Småland 1716 Skinnersdal, Barnarp.
Mr. Lars Reen (beslag) 1690 Västergötland 1711 Tufvebo, Habo, Västergötland.
L. Anders Månsson 1705 Västergötland 1717 Tufvebo, Habo, Västergötland. Säges sjuk, frånvarnade.
Mr. Giösta Ryberg (beslag) 1692 Västergötland 1711 Fiskebäcks kyrka, Habo, Västergötland.
G. Anders Larsson 1702 Västergötland 1720 Fiskebäcks kyrka, Habo, Västergötland.
Mr. Anders Klemberg (beslag) 1694 Västergötland 1712 Kroken, stuga i Habo, Västergötland.
Mr. Giösta Ekeroth (bajonett) 1680 Småland 1712 Rommelsjö, Öggestorp.
Mr. Bengt Ahlman (bajonett) 1680 Småland 1712 Rusthållstorp, Mulseryd.
L. Anders Håkansson 1701 Småland 1716 Rusthållstorp, Mulseryd.
Mr. Lars Granberg (bajonett) 1688 Småland 1713 Rukarp, Boställsaugm., Bankeryd.
L. Sven Larsson 1704 Västergötland 1718 Rukarp, Boställsaugm., Bankeryd.
Mr. Anders Liunge (beslag) 1693 Småland 1713 Råslätt postgård, Ljungarum.
G. Nils Andersson 1701 Småland 1720 Råslätt postgård, Ljungarum.
Mr. Sven Telning (bajonett) 1692 Västergötland 1712 Ekeryd, Bankeryd. Utan bruk.
Mr. Anders Ljungroth (beslag) 1690 Småland 1714 Ljungarums sätesgårs torp.
Mr. Arfvid Larsson (bajonett) 1685 Småland 1705 Backstuga Sjöbo, Bankeryd.
G. Måns Jönsson 1694 Småland 1717 Backstuga Sjöbo, Bankeryd.
G. Pehr Nilsson 1679 Västergötland 1718 Backstuga Sjöbo, Bankeryd.
Mr. Lars Rungren (bajonett) 1676 Småland 1699 Myrebo, Ljungarum. Som ej har knekt.
G. Anders Isaacsson 1699 Småland 1717 Myrebo, Ljungarum.
G. Pehr Månsson 1701 Småland 1720 Myrebo, Ljungarum.
Mr. Anders Backman (bajonett) 1695 Småland 1715 Backgården, Bankeryd.
L. Bengt Bengtsson 1701 Småland 1716 Backgården, Bankeryd. Tagit tjänst hos gästgivare i Jära. Avsked.
Mr. Måns Qvarnberg (bajonett) 1666 Småland 1689 Bojsagård, Angerdshestra. Får avsked.
L. Daniel Månsson 1700 Småland 1717 Bojsagård, Angerdshestra. Sjuk av hugg, beviljas avsked.
L. Anders Persson 1701 Småland 1716 Tunabo, Stengårdshult. Bajonettsmed Knut Håkanssons änka.
Mr. Lars Mårtensson (bajonett) 1676 Småland 1687 Tåbo, Stengårdshult. Har soldat.
Mr. Bengt Broo (bajonett) 1699 Småland 1718 Furusjö, Habo, Västergötland.
Mr. Måns Kling (bajonett) 1690 Småland 1709 Bolagård, Bondstorp. Har soldat.
Mr. Daniel Andersson (bajonett) 1689 Småland 1709 Öijhult, Valdshult:
L. Jon Andersson 1703 Småland 1718 Öijhult, Valdshult:
Mr. Erich Kling (bajonett) 1692 Småland 1711 Käshult, Stengårdshult. Har karl.
Mr. Mauritz Knutsson (bajonett) 1695 Småland 1713 Bråten, Stengårdshult. Har karl.
L. Per Jönsson 1704 Småland 1717 Bråten, Stengårdshult.
Mr. Eric Erichsson (bajonett) 1692 Småland 1711 Haraldsbo, Unnaryd.
Mr. Johan Willstad (bajonett) 1680 Småland 1714 Strängsbo, Bondstorp.
G. Johan Jonsson 1702 Småland 1716 Strängsbo, Bondstorp.
Mr. Ambjörn Månsson (bajonett) 1655 Västergötland 1696 Strängsered socken, Västergötland.
Mr. Jöns Granbergh (bajonett) 1697 Småland 1716 Målskog, Bankeryd. Har soldat.
L. Nils Olson 1703 Småland 1717 Målskog, Bankeryd.
Mr. Gustaf Kåhlberg (bajonett) 1697 Småland 1716 Kolaryd, Bankeryd. Har soldat.
Mr. Håkan Lund (bajonett) 1698 Småland 1716 Granshult, Bankeryd. Nyligen vakant.
L. Anders Bengtsson 1699 Småland 1718 Granshult, Bankeryd.
Mr. Nils Ekman (beslag) 1693 Västergötland 1716 Gölhult, Habo, Västerötland.
L. Lars GAbrielsson 1702 Västergötland 1718 Gölhult, Habo, Västerötland.
Mr. Gustaf Ekegren (bajonett) 1698 Småland 1716 Kortebo, Järstorp. Har karl.
Mr. Mårten Mobeck (bajonett) 1691 Småland 1716 Huskvarna.
L. Måns Hansson 1700 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Mathisa Lindberg (bajonett) 1693 Småland 1716 Huskvarna.
L. Lars Nilsson 1702 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Anders Falck (bajonett) 1695 Småland 1716 Huskvarna.
L. Jöran Johansson 1705 Småland 1715 Huskvarna.
L. Johan Hansson 1700 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Pehr Hiort (beslag) 1698 Västergötland 1716 Knutshult, Habo, Västergötland.
L. Håkan Persson 1704 Västergötland 1718 Knutshult, Habo, Västergötland.
Mr. Johan Lillia (bajonett ?) 1690 Småland 1717 Huskvarna.
L. Måns Bengtsson 1704 Småland 1718 Huskvarna.
Mr. Per Trygg (bajonett) 1696 Småland 1717 Huskvarna.
G. Per Jönsson 1700 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Johan Wessman (bajonett) 1688 Småland 1717 Västansjö, Rogberga. Roten har karl.
Mr. Jöns Kåhlberg (bajonett) 1699 Småland 1717 Tokeryd, Bankeryd. Har soldat.
Mr. Lars Ek (bajonett) 1695 Småland 1717 Ekeryd, Bankeryd. Roten Granshult vakant.
L. Johan Pehrsson 1705 Småland 1718 Ekeryd, Bankeryd.
Mr. Gustaf Silberg (beslag) 1690 Västergötland 1716 Knipan, Habo, Västergötland.
Mr. Lars Klemberg (beslag) 1695 Västergötland 1718 Klämman, Daretorp, Västergötland.
Mr. Sven Siövall (beslag) 1690 Småland 1718 Tokeryd, Bankeryd. Har soldat.
Mr. Hans Hiul (beslag) 1695 Småland 1718 Näs ST, Bankeryd.
Mr. Nils Granskough (bajonett) 1693 Småland 1718 Ett st, Bankeryd.
Mr. Jöns Moholm (beslag) 1698 Småland 1718 Måshult, Bondstorp.
Mr. Nils Arfvidsson (bajonett) 1671 Småland 1718 Målskogs torp, Bankeryd.
Mr. Pehr (Kvillbech) Kiellbeck (beslag) 1697 Småland 1718 Torps torp, Bankeryd. Var död 1735.
Mr. Pehr Holmbergh (bajonett) 1698 Småland 1718 Rommenås, Malmbäck. Utan bruk.
Mr. Måns Norman (beslag) 1699 Småland 1718 Tormenås torp, Rogberga.
Mr. Jöns Brunsten (bajonett) 1698 Småland 1718 Brynsås, Unnaryd.
Mr. Jöns Ekström (beslag) 1693 Västergötland 1718 Aplagård, Daretorp, Västergötland.
Mr. Börje Fallgren (bajonett) 1693 Västergötland 1718 Västerlid, Habo, Västergötland.
Mr. Bengt Kullberg (bajonett) 1698 Västergötland 1719 Daräng, Habo, Västergötland.
Mr. Nils Marberg (bajonett) 1675 Småland 1719 Marås, Gnosjö socken.
Mr. Mathias Falck (bajonett) 1701 Småland 1720 Huskvarna.

Carbine och Pistole- Pipsmeder

Mr. Anders Berg. 1664 Småland 1698 Ett torp i Ljungarum.
Mr. Anders Persson 1666 Småland 1692 Odensjö torp, Barnarp.
G. Giöran Arvidsson 1700 Småland 1720 Odensjö torp, Barnarp.
Mr. Pähr Moberg 1664 Småland 1694 Kråkebo, bergslh., Barnarp.
G. Anders Persson 1697 Småland 1717 Kråkebo, bergslh., Barnarp.
L. Pehr Pehrsson 1701 Småland 1717 Kråkebo, bergslh., Barnarp.
Mr. Anders Moberg 1669 Småland 1694 Flahult bsltorp, Barnarp.
L. Anders Andersson 1703 Småland Flahulr bsltorp, Barnarp.
Mr. Pehr Steenberg 1673 Västergötland 1701 Eket präststom, Habo.
Mr. Erich Löfman 1682 Västergötland 1704 Hyltan bslh-torp, Barnarp.
L. Abraham Johansson 1702 Västergötland 1716 Hyltan bslh-torp, Barnarp. Säges sjuk, frånvarande.
Mr. Lars Moberg 1679 Västergötland 1706 Hellstorps torp, Barnarp.
L. Måns Andersson 1703 Småland 1718 Hellstorps torp, Barnarp.
Mr. Mårten Persson 1682 Västergötland 1706 Åsa rusth-torp, Sandseryd.
Mr. Jöns Liten 1687 Småland 1706 Spånhult bslh, Barnarp.
Mr. Pehr Håkonsson 1686 Småland 1707 Bogla, Rogberga. Har soldat.
L. Erich Persson 1701 Småland 1716 Bogla, Rogberga.
Mr. Mattis Wettersten 1687 Västergötland 1709 Ett torp i Habo socken.
L. Måns Larsson 1705 Västergötland 1718 Ett torp i Habo socken.
Mr. Anders Läsenberg 1688 Västergötland 1709 Läsäng bergslh., Barnarp.
G. Sven Persson 1701 Västergötland 1720 Läsäng bergslh., Barnarp.
Mr. Erich Zachrisson 1687 Västergötland 1711 Hyltan bslh-torp, Barnarp.
G. Börge Persson 1701 Västergötland 1720 Hyltan bslh-torp, Barnarp.
Mr. Nils Siöö 1687 Västergötland 1713 Grenåsa prästgårdstorp, Rogberga.
L. Sven Eskilsson 1699 Västergötland 1715 Grenåsa prästgårdstorp, Rogberga.
Mr. Sven Sturck 1683 Småland 1712 Kålhammaren, Månsarp.
Mr. Anders Liten 1690 Småland 1712 Spånhult bergslhem., Barnarp:
L. Gunnar Larsson 1701 Småland 1715 Spånhult bergslhem., Barnarp:
Mr. Anders Siöberg 1686 Småland 1712 Fagerslätt, Rogberga. Har soldat.
G. Daniel Persson 1699 Småland 1720 Fagerslätt, Rogberga.
Mr. Anders Sandberg 1684 Västergötland 1711 Klerebo, Bankeryd. Har soldat.
L. Sven Nilsson 1704 Västergötland 1718 Klerebo, Bankeryd.
Mr. Anders Lille 1693 Västergötland 1717 Svinaryd, Habo.
L. Anders Andersson 1704 Västergötland 1718 Svinaryd, Habo.
Mr. Erich Runberg 1691 Småland 1713 Huskvarna.
L. Sven Nilsson 1703 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Arfvid Hagman 1690 Småland 1713 Bergsltorpet Damkroken, Månsarp.
L. Hindrich Nilsson 1699 Småland 1713 Bergsltorpet Damkroken, Månsarp.
Mr. Johan Ekeberg 1690 Småland 1713 Huskvarna.
L. Johan Persson 1703 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Håkan Persson 1689 Småland 1713 Präsg-stom, Barnarp.
L. Anders Nilsson 1705 Småland 1718 Präsg-stom, Barnarp.
Mr. Jon Giöös 1691 Småland 1713 Ett rush-torp, Ljungarum.
Mr. Måns Öhrnberg 1694 Småland 1715 Flahult ägor, Barnarp.
Mr. Nils Nilsson 1692 Småland 1715 Odensjö torp, Barnarp.
L. Lars Nilsson 1703 Småland 1716 Odensjö torp, Barnarp.
Mr. Pehr Öhberg 1697 Småland 1716 Torp rusth., Bankeryd.
L. Sven Broddesson 1703 Småland 1718 Torp rusth., Bankeryd.
Mr. Knut Liungman 1693 Småland 1716 Ljungarum säteris ägor, Ljungarum.
Mr. Måns Öhman 1692 Småland 1717 Myresjö torp, Malmbäck.
L. Måns Bengtsson 1702 Småland 1717 Myresjö torp, Malmbäck.
Mr. Måns Graan 1695 Småland 1716 Odensjö säteri, Barnarp.
L. Pehr Samuelsson 1701 Småland 1712 Odensjö säteri, Barnarp.
Mr. Anders Liungberg 1697 Småland 1718 Ljungarums säteris torp, Ljungarum.
Mr. Knut Spring 1698 Småland 1718 Kettilstorp säteris ägor, Ljungarum.
Mr. Lars Flinta 1697 Småland 1718 Spånhult bergslagshem, Barnarp.
Mr. Mathias Ryberg 1697 Småland 1718 Häljaryd, Rogberga. Har soldat.
Mr. Abraham Wettersten 1698 Västergötland 1718 Ebbarp torp, Habo.
Mr. Jon Erichsson 1700 Småland 1720 Wederyd bergsl.hem, Byarum.

Pipsmeder, Vällare

Mr. Oluf Klingsporre 1675 Småland 1701 Sandseryds prästgårds torp, Sandseryd.
G. Jon Andersson 1701 Småland 1718 Sandseryds prästgårds torp, Sandseryd. Kommer till Runbergs änka.
L. Sven Svensson 1702 Småland 1716 Sandseryds prästgårds torp, Sandseryd.
Mr. Israel Christophersson 1661 Småland 1682 Myrebo, Ljungarum. Har ingen soldat.
Mr. Per Månsson 1662 Småland 1684 Jöransbergs säteris ägor, Hakarp.
G. Måns Persson 1695 Småland 1717 Jöransbergs säteris ägor, Hakarp.
G. Per Danielsson 1702 Småland 1720 Jöransbergs säteris ägor, Hakarp.
L. Christopher Persson 1702 Småland 1716 Jöransbergs säteris ägor, Hakarp.
Mr. Anders Stille 1672 Småland 1698 Västraby, Rogberga. Har nu soldat.
L. Jonas Andersson 1702 Småland 1717 Västraby, Rogberga.
Mr. Hindrich Johansson 1673 Småland 1703 Rusthålls ägor, Sandseryd.
L. Adolph Hindrichson 1701 Småland 1715 Rusthålls ägor, Sandseryd. Säges sjuk, frånvarande.
Mr. Håkan Bengtsson 1672 Småland 1703 Odensjö säteris torp, Barnarp.
Mr. Måns Hall 1685 Småland 1703 Sandhems gäll, Västergötland.
G. Bengt Johansson 1699 Västergötland 1720 Sandhems gäll, Västergötland.
Mr. Johan Larsson 1683 Västergötland 1706 Furubacken, rå- och rör., Barnarp.
Mr. Johan Runbeck 1687 Västergötland 1706 Stigamo bergsl-hem tp., Barnarp.
G. Äbbe Larsson 1687

1697 ?

Småland 1717 Stigamo bergsl-hem tp., Barnarp.
Mr. Anders Hall 1684 Småland 1704 Sandhems gäld, Västergötland.
G. Nils Andersson 1701 Västergötland 1718 Sandhems gäld, Västergötland.
Mr. Gabriel Mattsson 1684 Småland 1707 Månsarps säteris torp, Bankeryd.
Mr. Lars Siöberg 1680 Småland 1707 Stenholms sätesgårds torp, Hakarp.
Mr. Mattes Hall 1689 Småland 1709 Jönköping stads ägor.
G. Anders Månsson 1705 Småland 1717 Jönköping stads ägor.
L. Jonas Larsson 1702 Småland 1716 Jönköping stads ägor.
Mr. Måns Elmgren 1683 Småland 1710 Knivshult, Rogberga. Utan bruk.
G. Johan Jönsson 1700 Småland 1718 Knivshult, Rogberga.
Mr. Pehr Mosteen 1692 Småland 1710 Rusthålls ägor, Sandseryd.
L. Måns Åkesson 1703 Småland 1716 Rusthålls ägor, Sandseryd.
Mr. Jon Börgesson 1684 Småland 1712 Forsarp (?), Rogberga Utan knekt, ej bruk.
L. Alexander Trullsson 1703 Småland Rusthålls ägor, Sandseryd.
Mr. Olof Ambiörnsson 1691 Småland 1712 Öxnehaga torp, Rogberga. Är torpare därställes.
Mr. Jon Åhman 1691 Småland 1713 Sjöberg säteri, Öggestorp.
G. Anders Månsson 1698 Småland 1717 Sjöberg säteri, Öggestorp. Tagit gårdsbruk, Avsked.
Mr. Pehr Åhman 1691 Småland 1713 Sonarp, Ödestugu. Som har soldat.
Mr. Sven Westberg 1687 Småland 1714 Westraby, Rogberga. Har soldat.
G. Jöns Persson 1707 Småland 1720 Westraby, Rogberga.
Mr. Sven Dahl 1691 Västergötland 1713 Jönköping stads ägor.
G. Anders Bengtsson 1700 Västergötland 1717 Jönköping stads ägor.
G. Jon Persson 1695 Västergötland 1716 Jönköping stads ägor.
Mr. Jöns Frisk 1695 Småland 1714 Helgaryd, Rogberga. Har soldat.
L. Måns Svensson 1702 Småland 1717 Helgaryd, Rogberga.
Mr. Christopher Israelson 1688 Småland 1714 Myrebo, Ljungarum. Roten vakant.
Mr. Sven Svensson 1660 Småland 1692 Spånhult bergsl-hem, Barnarp.
G. Jonas Svensson 1695

10/6 1694

Småland 1716 Spånhult bergsl-hem, Barnarp.
Mr. Måns Svensson 1662 Småland 1688 Gästgiveriet, Barnarp.
G. Pehr Månsson 1699 Småland 1716 Gästgiveriet, Barnarp.
Mr. Erich Larsson 1668 Småland 1694 Hammaren, Barnarp.
Mr. Anders Ohlson 1675 Småland 1701 Odensjö hammare, Barnarp.
L. Olof Persson 1703 Småland 1718 Odensjö hammare, Barnarp.
Mr. Nils Krook 1665 Småland 1698 Månsarp socken. Gammal, begär och får avsked.
Mr. Bengt Zachrisson 1683 Småland 1707 Bohult, Ödestugu. Har soldat.
L. Jöns Persson 1703 Småland 1713 Bohult, Ödestugu.
Mr. Mathias Gunnarsson 1684 Småland 1712 Huskvarna.
Mr. Erich Biörnson 1691 Småland 1713 Hellstorp hammare, Banarp.
Mr. Lars Abrahamsson 1691 Småland 1714 Nissamålen, Svarttorp, en stuga.
Mr. Sven Erichson 1695 Småland 1715 Hökhult, Angerdshestra. Har soldat.
L. Anders Erichson 1703 Småland 1716 Hökhult, Angerdshestra.
Mr. Johan Löfman 1692 Småland 1703 Sjöhult torp, Månsarp.
L. Jon Månsson 1700 Småland 1714 Sjöhult torp, Månsarp.
Mr. Sven Olsboo 1675 Småland 1703 Öxnehaga, Rogberga. Har soldat.
G. Johan Jacobsson 1702 Småland 1720 Öxnehaga, Rogberga.
Mr. Arfwed Westerberg 1695 Småland 1715 Ett bergsl-torp, Rogberga.
Mr. Johan Hagman 1689 Småland 1715 Bryna, Angerdshestra. Har soldat.
L. Adolf Johansson 1705 Småland 1717 Bryna, Angerdshestra.
Mr. Jöran Beckman 1693 Småland 1713 Ubbarp, Öggestorp.
Mr. Måns Åhman 1697 Småland 1717 Smedstorp, Ödestugu. Har knekt.
L. Johan Nilsson 1702 Småland 1716 Smedstorp, Ödestugu.
Mr. Lars Öhrberg 1691 Småland 1717 Rödjerne, Sandseryd.
Mr. Håkan Måhlberg 1697 Småland 1718 Bergsl-torp, Barnarp.
Mr. Claes Stille 1698 Småland 1718 Wästraby, Rogberga. Har knekt.
Mr. Johan Boman 1695 Småland 1718 Ubbarp, Rogberga. Har soldat.
Mr. Bengt Apelgren 1697 Småland 1718 Heljaryd, Rogberga. Har soldat.
Mr. Nils Lundsten 1695 Småland 1720 Byarum socken, tagit gårdsbruk, beviljas avsked.
Mr. Hans Krook 1696 Småland 1718 Bergsl-torp, Månsarp.
Mr. Daniel Fagerberg 1695 Småland 1720 Riddersbergs säteris ägor, Rogberga.
Mr. Sven Siöberg 1680 Småland 1707 Stensholms säteris ägor, Hakarp.

Pipsmeder, Borrare och Slipare:

Mr. Arfvid Holljersson 1654 Småland 1689 Klerebo, Bankeryd. Gårdsbruk.
L. Pehr Arfvidsson 1701 Småland 1716 Klerebo, Bankeryd.
L. Johan Nilsson 1703 Småland 1718 Huskvarna, Mr. Pär Olssons änka.
Mr. Per Linnerot 1667 Småland 1707 Holma, Lekeryd. Roten vakant.
Mr. Nils Larsson 1657 Småland 1671 Skinnkärr, Bankeryd. Gammal, orkar ej arbeta.
Mr. Lars Hagbeck 1683 Småland 1716 Svinhaga posthemman, Bankeryd.
Mr. Sven Westman 1692 Småland 1716 L. Wästansjö, Rogberga.
Mr. Anders Siögren 1683 Småland ? 1716 Odensjö hammare, Barnarp.
Mr. Anders Runström 1684 Småland 1710 Huskvarna.
Mr. Lars Engman 1675 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Pehr Linsten 1701 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Sven Persson 1680 Småland 1711 Ett torp i Sandseryd.
Mr. Zachris Zachrisson 1677 Småland 1711 Huskvarna.
L. Anders Zachrisson 1704 Småland 1718 Huskvarna.
Mr. Pehr Giöransson 1655 Småland 1711 Ulstorps ruth. torp, Sandseryd.
L. Jon Jöransson 1700 Småland 1718 Ulstorps ruth. torp, Sandseryd.
Mr. Johan Jönsson 1678 Småland 1711 Åkarp, Rogberga. Har soldat.
L. Sven Svensson 1705 Småland 1717 Åkarp, Rogberga. Sven Kijls änka.
Mr. Sven Öhrn 1695 Småland 1716 Huskvarna.
Mr. Lars Myra 1700 Småland 1718 Huskvarna.
Mr. Jon Siöberg 1691 Småland 1711 Huskvarna.
Mr. Joseph Persson 1688 Småland 1711 Wissmålen, Rogberga. Inhyses.
Mr. Mattes Ekeberg 1691 Småland 1711 Tokarps rusth. ägor, Hakarp.
Mr. Jöns Svensson 1690 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Jonas Nilsson 1680 Småland 1713 Huskvarna.
Mr. Linnart Bengtsson 1696 Småland 1713 Från arbetet hela året, tagit gårdsbruk.
Mr. Lars Åkesson 1690 Småland 1713 Rusth. Ulfstorp ägor, Sandseryd.
Mr. Arfvid Samsing 1687 Småland 1713 Sandseryds by och socken.
Mr. Petter Wessman 1689 Småland 1712 Huskvarna.
Mr. Oluf Liungman 1676 Småland 1712 Ljungarums säteris ägor., Ljungarum.
Mr. Oluf Månsson 1690 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Johan Runberg 1683 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Sven Ambiörnsson 1690 Småland 1714 Huskvarna.
Mr. Sven Ryberg 1686 Småland 1715 Huskvarna.
Mr. Jöran Book 1697 Småland 1716 Bårarp, Sandseryd. Har knekt.
Mr. Lars Runroth 1690 Småland 1717 Kåreslätt, Hakarp. Inhyses.
Mr. Pehr Nyman 1685 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Gunnar Bann 1695 Småland 1717 Bashult bergsl.hem, Barnarp.
Mr. Sven Ubb 1695 Småland 1718 Fagerslätt, Rogberga. Har Soldat.
Mr. Daniel Danielsson 1688 Småland 1717 Åsen , Sandseryd. Har soldat.
Mr. Anders Fogbom 1693 Småland 1720 Sandseryds södergård. Bergsl, Sandseryd.
Mr. Johan Hansson 1699 Småland 1718 Åkarp, Rogberga.
G. Bengt Larsson 1701 Småland 1719 Huskvarna. Mr. Nils Rundbergs änka.
1695 Småland 1720 Jöransbergs säteris torp, Hakarp.
1696 Småland 1714 Tokarp rusthålls torp, Ljungarum.

Pipsmeder, Beredare

G. Erik Erichsson 1699 Småland 1720 Huskvarna. Mr. Johan Erichsson.
G. Johan Persson 1701 Småland 1718 Huskvarna. Mr. Erik Jönssons änka.
L. Nils Carlsson 1703 Småland 1716 Gullåkra, Ödestugu. Mr. Carl Jönssons änka.
Mr. Olof Torstensson 1658 Småland 1689 Huskvarna.
G. Johan Persson 1700 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Lars Persson 1675 Småland 1698 Löneberg, Rogberga. Har soldat.
G. Baltzar Larsson 1700 Småland 1717 Löneberg, Rogberga.
L. Sven Larsson 1706 Småland 1720 Löneberg, Rogberga.
Mr. Jöns Persson 1687 Småland 1703 Ledstorp bergsl.-hem, Sandseryd..
Mr. Pehr Fisk 1685 Småland 1716 Etrarp boställe, Svenarum.
L. Jöns Nilsson 1702 Småland 1716 Etrarp boställe, Svenarum.
Mr. Daniel Larsson 1675 Småland 1706 Hyltan, Svenarum. Har knekt.
G. Daniel Hindrichsson 1703 Småland 1720 Hyltan, Svenarum.
Mr. Joen Larsson 1686 Småland 1706 Habo socken, Västergötland.
G. Anders Esbiörnsson 1693 Västergötland 1716 Habo socken, Västergötland.
G. Sven Svensson Esk 1697 Småland 1718 Huskvarna. Mr. Jöns Esk.
Mr. Sven Fogel 1688 Västergötland 1707 Horstorp, Bankeryd. Har knekt.
L. Anders Svensson 1706 Västergötland 1717 Horstorp, Bankeryd.
Mr. Jöns Swart 1688 Småland 1707 Huskvarna.
Mr. Pär Ambiörnsson 1683 Småland 1708 Huskvarna.
Mr. Håkan Skoug 1686 Småland 1708 Huskvarna.
G. Nils Jönsson 1702 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Sven Trygg 1686 Småland 1704 Ulfsnäs säteris torp, Öggestorp.
Mr. Jon Bergström 1686 Småland 1709 Stensholms säteris torp, Hakap.
G. Måns Biörckbom 1700 Småland 1720 Huskvarna.
L. Hindrich Svensson 1701 Småland 1715 Tjänstgör hos hovrrådet Silfersköld, får avsked.
Mr. Jonas Eskengren 1683 Småland 1709 Gunnestorps torp, Hakarp. Har knekt.
Mr. Thore Persson 1687 Småland 1709 Riddersbergs säteris torp, Rogberga.
Mr. Jonas Benschiöld 1680

1688

Småland 1709 Huskvarna.
G. Måns Gabrielsson 1701 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Oluf Löfgren 1688 Småland 1709 Huskvarna.
G. Jöns Jönsson 1698 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Pehr Åkarp 1687 Småland 1710 Foglarp, Bankeryd. Roten vakant.
Mr. Pehr Svanbeck 1683 Småland 1703 Huskvarna.
G. Måns Gabrielsson Liunggren 1699 Småland 1717 Huskvarna.
Mr. Elias Nilsson 1690 Småland 1713 Skoga, Ödestugu. Har soldat.
L. Måns Gabrielsson 1705 Småland 1718 Skoga, Ödestugu.
Mr. Håkan Malm 1685 Småland 1713 Lönnebergs ägor, Rogberga.
Mr. Pehr Rundqvist 1684 Småland 1714 Målen, Rogberga. Har soldat.
Mr. Anders Svahn 1688 Småland 1712 Tabergs bergsg., Månsarp:
L. Alexander Svensson 1706 Småland 1718 Tabergs bergsg., Månsarp:
Mr. Sven Fisk 1695 Småland 1715 Ettrarp boställstorp, Svenarum.
G. Jonas Jonasson 1700 Småland 1720 Ettrarp boställstorp, Svenarum.
Mr. Håkan Åckerman 1691 Småland 1715 Åkarp, Rogberga.
G. Jacob Svensson 1692 Småland 1718 Huskvarna. Mr. Måns Perssons änka.
Mr. Jöns Scalander 1693 Småland 1715 Kanarp, Öggestorp. Har soldat.
Mr. Anders Enberg 1691 Småland 1716 Hulebo, Bankeryd. Har soldat.
Mr. Joseph Ertman 1682 Småland 1716 Horshaga rusthåll, Svenarum.
Mr. Erich Trygg 1694 Småland 1717 Karsbo, Forserum. Har soldat.
Mr. David Gullberg 1688 Småland 1717 Gullåkra bergsl.-hem, Ödestugu.
Mr. Sven Steen 1694 Småland 1717 Skoga, Ödestugu.
Mr. Johan Förberg 1698 Västergötland 1717 Habo socken, Västergötland.
L. Jonas Persson 1704 Västergötland 1718 Habo socken, Västergötland.
Mr. Måns Kijhlgreen 1693 Småland 1717 Stensholms säteris ägor, Hakarp.
L. Jöns Bengtsson 1702 Småland 1718 Stensholms säteris ägor, Hakarp.
Mr. Olof Esk 1694 Småland 1717 Hakarp socken. Roten har soldat.
Mr. Petter Krantz 1692 Småland 1719 Huskvarna.
Mr. Isak Wijbeck 1694 Småland 1717 Viebeck, Solberga. I Buntarp vakanta rote.
Mr. Anders Holm 1695 Småland 1718 Ettrarp boställe, Svenarum.
Mr. Jonas Lindgren 1697 Småland 1718 Hakarp. Roten har knekt.
Mr. Pehr Brunberg 1692 Småland 1718 Byhult, Lekeryd. Roten har soldat.
Mr. Lars Persson 1700 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Johan Davidsson 1694 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Johan Runström 1697 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Anders Persson 1701 Småland 1720 Gunnestorp, Hakarp. Har soldat.
Mr. Sune Månsson 1697 Småland 1720 Huskvarna.
Mr. Eric Hult 1694 Småland 1720 Huskvarna.

Slipstenshuggare

Mr. Jöns Persson 1692 Småland 1714 Jönköping. Säges sjuk, frånvarande.
Mr. Jacob Persson 1694 Småland 1714 Jönköping.
L . Sven Sigfridsson 1695 Småland 1718 Jönköping, frånvarande i Gränna socken.
L. Johan Persson 1694 Småland 1719 Jönköping.
Mr. Börge Persson 1691 Småland 1714 Kulebo, Öggestorp. Roten har soldat.
Mr. Pehr Börgesson 1658 Småland 1718 Hårsbo, Öggestorp. Roten har soldat.
Mr. Jon Andersson 1687 Småland 1716 Esbjörnabo, Öggestorp.
Mr. Jöns Johansson 1678 Småland 1714 Tulebo, Öggestorp. Roten har soldat.
Mr. Johan Johansson 1678 Småland 1714 Hyltan, Ödestugu. Roten har soldat.
Mr. Arfvid Pehrsson 1695 Småland 1715 Elmevik, Rogberga. Har soldat.

Kolare

Mr. Pehr Svensson 1680 Västergötland 1701 Jönköping. Frånvarande gått till staden efter sin häst.
Mr. Anders Johansson 1679 Västergötland 1701 Äbbarp, Habo.
Mr. Nils Månsson 1677 Småland 1717 Wästraby, Rogberga. Har knekt.
L. Erich Håkansson 1699 Småland 1717 Wästraby, Rogberga.
Mr. Johan Svensson 1680 Småland 1704 Wästraby (?), Rogberga. Frånvarande.
Mr. Nils Jönsson 1675 Småland 1704 Spångshult, Ödestugu. Roten vakant.
Mr. Håkan Nilsson 1678 Småland 1709 Spångshult, Ödestugu.
Mr. Jon Månsson 1680 Småland 1709 Ånaryd, Ödestugu. Har karl.
Mr. Pehr Svensson 1690 Småland 1712 Brogården, Ödestugu. Har soldat.
Mr. Anders Månsson 1680 Småland 1712 Hohult, Ödestugu. Har karl.
Mr. Sven Andersson 1686 Småland 1712 Slätteryd, Ödestugu. Har soldat.
Mr. Jon Larsson 1684 Småland 1714 Hialt, Ödestugu. Frånvarnade.
Mr. Sven Håkansson 1698 Småland 1714 Sättersfälllan, Bottnaryd. Hars karl.
Mr. Jöns Mattesson 1685 Småland 1715 Sannaryd, Habo.
Mr. Nils Månsson 1665 Småland 1715 Mjälaryd (?), Rogberga. Har soldat.
Mr. Pehr Månsson 1668 Småland 1715 Mjälaryd (?), Rogberga.
Mr. Carl Carlsson 1691 Småland 1715 Westraby, Rogberga. Har soldat.
L. Pehr Andersson 1698 Småland 1717 Westraby, Rogberga.
Mr.Jon Pehrsson 1685 Småland 1715 Knifshult, Rogberga. Har soldat.
Mr. Pehr Jönsson 1685 Småland 1715 Knifshult, Rogberga.
Mr. Nils Nilsson 1680 Småland 1715 Fiskebäck, Habo, Västergötland. Begär avsked.
Mr. Anders Pehrsson 1661 Västergötland 1715 Eket, Habo, Västergötland. Roten vakant.
Mr. Måns Persson 1675 Västergötland 1715 Åstja, Sandhems gäll, Västergötland.
Mr. Johan Jönsson 1685 Västergötland 1715 Velinge, Västergötland.
Mr. Sven Håkansson 1680 Västergötland 1715 Åsared, Habo, Västergötland.
Mr. Måns Persson 1655 Småland 1715 Smedstorp, Ödestugu. Frånvarande. Gammal, orkar ej arbeta.
Mr. Erich Bengtsson 1676 Småland 1716 Wäertabo, Angerdshestra. Frånvarande.
Mr. Nils Hansson 1695 Småland 1715 Nissamålen, Svarttorp. Har soldat.
Mr. Per Larsson 1696 Småland 1716 Svinhaga postgård, Bankeryd.
Mr. Anders Larsson 1675 Västergötland 1716 Katthagen, Habo, Västergötland.
Mr. Linnart Andersson 1690 Småland 1716 Katthagen (?), Habo, Västergötland. Frånvarande, hindrad såsom skjutsrättare.
L. Jon Andersson 1700 Småland 1718 Katthagen, Habo, Västergötland.
Mr. Anders Andersson 1701 Västergötland 1718 Hässlebo, Ödestugu. Har karl.
Mr. Per Andersson 1672 Västergötland 1718 Habo, Västergötland. Sjuk. Frånvarande.
Mr. Jon Pärsson 1655 Småland 1700 Östragård, Ödestugu. Har karl.
Mr. Håkan Persson 1688 Småland 1710 Knifshult, Rogberga. Har karl.
L. Pähr Håkansson 1700 Småland 1717 Knifshult, Rogberga.
Mr. Johan Michaelsson 1682 Småland 1717 Brogård, Ödestugu. Har karl.
Mr. Anders Andersson 1693 Småland 1716 Esbjörnabo, Öggestorp. Har karl.
Mr. Jöns Svensson 1704 Småland 1717 Brännåsen, Habo, Västergötland.
Mr. Pär Påhlsson 1684 Småland 1718 Nackebo stom, Bottnaryd. Har soldat.
Mr. Anders Jönsson 1677 Småland 1717 Westraby, Rogberga. Har karl.
Mr. Anders Arfvidsson 1683 Småland 1718 Torarp, Ödestugu.
L. Sven Nilsson 1702 Småland 1718 Torarp, Ödestugu.
Mr. Nils Inngemarsson 1678 Småland 1718 Svenseryd bost, Ödestugu.
Mr. Måns Trullsson 1688 Småland 1718 Botarp bost., Malmbäck.
Mr. Arvid Trullsson 1686 Småland 1718 Botarp bost., Malmbäck.
Mr. Jöns Jönsson 1696 Småland 1718 Granåsen, Rogberga. Har soldat.
Mr. Pehr Johansson 1682 Småland 1718 Fråstorp, Haurida. Har karl.
Mr. Sven Ericksson 1670 Småland 1718 Svenhult, Angerdshestra. Har karl.
Mrr. Gustaf Nilsson 1690 Småland 1718 Nackebo (?), Bottnaryd. Har soldat.
Mr. Nils Torstensson 1704 Småland 1718 Fintorp, Forserum, rusthåll.
Mr. Pehr Jonsson 1696 Västergötland 1718 Berget, Habo.

Pipmakare, Uddsmeder:

Mr. Anders Olofsson 1672 Småland 1683 Prästg. torp, Ljungarum.
Mr. Anders Andersson 1695 Småland 1717 Prästg. torp, Ljungarum.
Mr. Pehr Hunnan 1695 Småland 1717 Ulfhult, Stengårdshult. Roten har karl.
L. Pehr Andersson 1704 Småland 1718 Ulfhult, Stengårdshult.
Mr. Erik Qvist 1700 Småland 1717 Gärde, Unnaryd. Roten har karl.
L. Pehr Larsson 1704 Småland 1718 Gärde, Unnaryd.
Mr. Pehr Pehrsson 1673 Småland 1703 Pannebo, Åsenhöga. Roten har karl.
L. Lars Svensson 1704 Småland 1718 Pannebo, Åsenhöga.
Mr. Sven Bengtsson 1683 Småland 1703 Gärde, Unnaryd. Roten har karl.
Mr. Bengt Persson 1701 Småland 1718 Remna bost., Norra Unnaryd.
Mr. Nils Larsson 1694 Småland 1715 Lilla Bosarp postgård, Mulseryd.
Mr. Pär Mårtensson 1680 Småland 1706 Hvirfhult, Stengårdshult. Roten har karl.
L. Pär Månsson 1702 Småland 1719 Hvirfhult, Stengårdshult.
Mr. Jöns Månsson 1698 Småland 1718 Lindhult, Stengårdshult. Roten har karl.
Mr. Johan Svensson 1695 Småland 1715 Tranhult, Stengårdshult. Roten har karl.
Mr. Sven Pehrsson 1703 Småland 1718 Törestorp ?, Åsenhöga.
Mr. Lars Andersson 1685 Småland 1716 Pung, Åsenhöga.
L. Måns Andersson 1702 Småland 1715 Pung, Åsenhöga.
Mr. Jöns Andersson 1697 Småland 1716 Velebo, Åsenhöga. Roten har karl.
L. Arfvid Johansson 1704 Småland 1718 Velebo, Åsenhöga.
Mr. Sven Andersson 1684 Småland 1709 Prästgårds torp, Åsenhöga.
Mr. Ambjörn Bengtsson 1689 Småland 1709 Gärde, Norra Unnaryd.
L. Sven Pehrsson 1704 Småland 1718 Gärde, Norra Unnaryd.
Mr. Måns Pehrsson 1698 Småland 1718 Lunnarsbo (?), Norra Unnaryd. Roten har soldat.
Mr. Nils Bengtsson 1690 Småland 1711 Göljås, Åker. Roten har karl.
L. Sven Persson 1706 Småland 1720 Göljås, Åker.
Mr. Johan Bengtsson 1702 Småland 1718 Brynsås, Norra Unnaryd. Har soldat.
Mr. Johan Jönsson 1685 Småland 1715 Svenstorp, Bondstorp. Roten har soldat.
L. Lars Johansson 1704 Småland 1718 Svenstorp, Bondstorp. Frånvarande. Sjuk enligt Hr Nybelii attest. (denne var komminister i Bondstorp).
Mr. Lars Qwarnberg 1697 Småland 1716 Assarsbo, Angerdshestra: Som har soldat.
Mr. Anders Sörman 1690 Småland 1716 Stackebo, Gnosjö. Roten har soldat.
Mr. Jöns Hansson 1703 Småland 1720 Sunnerbo, Gnosjö. Har karl.
Mr. Anders Hogman 1698 Småland 1716 Högshult, Kulltorp. Har Karl.
L. Jon Jönsson 1705 Småland 1718 Högshult, Kulltorp.
Mr. Johan Hult 1695 Småland 1715 Palsbo, Bondstorp.
Mr. Anders Jönsson Bögman 1695 Småland 1717 Hökshult säteri, Unnaryd.
L. Sven Larsson 1702 Småland 1717 Hökshult säteri, Unnaryd.
Mr. Arfved Ahlbeck 1689 Småland 1717 Alaby, Öreryd, bost.
Mr. Hans Ahlbeck 1688 Småland 1718 Alaby, Öreryd, bost.
Mr. Anders Claesson 1693 Småland 1717 Trollsabo, Åsenhöga. Har karl.
L. Pehr Andersson 1701 Småland 1715 Trollsabo, Åsenhöga.
Mr. Pehr Larsson 1693 Småland 1716 Kallsedt, Kulltorp. Har soldat.

Stakmakare:

Mr. Lars Pärsson 1656 Småland 1682 Ryd, Mulseryd. Roten vakant. Åldrig, beviljas avsked.
Mr. Jöns Rijk (Pijk ?) 1694 Småland 1718 Åsebo rusthåll, Mullseryd.
L. Johan Jönsson 1705 Småland 1718 Åsebo rusthåll, Mullseryd.
Mr. Nils Jönsson 1667 Småland 1685 Frånvarande, slagit benet av sig för mer än 1 år sedan.
L. Jöns Nilsson 1705 Småland 1718 "ibm" (?)
Mr. Bengt Larsson 1693 Småland 1716 Lunnarsbo, Stengårdshult. Har karl.
Mr. Måns Pärsson 1666 Småland 1696 Ryd Norrgård, Mulseryd. Roten vakant.
Mr. Lars Månsson 1699 Småland 1718 Jära Postgård, Mulseryd.
Mr. Erich Håkonsson 1663 Småland 1679 Tunabo, Stengårdshult. Har karl.
Mr. Per Jönsson 1663 Småland 1691 Plombo, Stengårdshult:
L. Ambiörn Bengtsson 1705 Småland 1718 Plombo, Stengårdshult.
Mr. Sven Moroth 1698 Småland 1717 Tunabo, Stengårdshult.
Mr. Lars Langman 1677 Småland 1703 Frånvarande. Huggit sig. Rest till Jönköping att förbindas 18/1X.
Mr. Lars Andersson 1698 Småland 1718 Stommen, Unnaryd. Har soldat.
Mr. Måns Johansson 1661 Småland 1703 Plombo, Stengårdshult. Har karl.
L. Johan Månsson 1704 Småland 1718 Plombo, Stengårdshult.
Mr. Pähr Månsson 1699 Småland 1717 Sandsebo, Stengårdshult. Har karl.
Mr. Anders Jönsson 1688 Småland 1703 Långhult, Angerdshestra. Har karl.
Mr. Johan Larsson 1670 Småland 1703 Södra Svinhult, Mulseryd.
Mr. Bengt Andersson 1677 Småland 1704 Frånvarande, hustrun fallit i barnsäng.
Mr. Jöns Mårtensson 1673 Småland 1703 Tranhult, Stengårdshult. Har karl.
L. Jöns Jönsson 1704 Småland 1718 Tranhult, Stengårdshult.
Mr. Sven Buus 1696 Småland 1707 Frånvarande, hustrun död för kort tid sedan.
Mr. Måns Thall 1700 Småland 1716 Mosshult, Bondstorp. Har karl.
Mr. Jöns Pahl 1688 Småland 1717 Palsbo, Bondstorp. Har karl.
Mr. Måns Rönn 1695 Småland 1717 Remma bost., Norra Unnaryd.
Mr. Jon Hammelberg 1690 Småland 1717 Hammelsbo, Åsenhöga. Har karl.
L. Jöns Andersson 1700 Småland 1718 Hammelsbo, Åsenhöga.
Mr. Anders Erichsson 1688 Småland 1716 Grälebo, Bondstorp (troligen i Byarum nära Bondstorps sockengräns).

Bajonettbaljmakare

Mr. Eric Kråkman 1655 Småland 1710 Kråkshult, Unnaryd. Har soldat.
Mr. Lars Linnartsson 1697 Småland 1716 Hösabo, Norra Unnaryd.
Mr. Måns Bengtsson 1686 Småland 1711 Lilla Basseberg, Åker. Har soldat.
Mr. Anders Baas 1689 Småland 1717 Gisslaköp, Åker. Har karl.
Mr. Anders Jönsson 1680 Småland 1717 Mulseryds rusthåll, Mulseryd.
Mr. Jöns Larsson 1678 Småland 1711 Styrshult, Stengårdshult. Har soldat.
L. Måns Persson 1705 Småland 1718 Styrshult, Stengårdshult.
Mr. Sven Jönsson 1699 Småland 1717 Stora Wallshult, Waldshult. Har karl.
Mr. Sven Svensson 1687 Småland 1711 Karsbo, Norra Unnaryd.
Mr. Jacob Linnartsson 1704 Småland 1720 Karsbo, Norra Unnaryd.
Mr. Jöns Persson 1683 Småland 1712 Wallshult, Waldshult. Har karl.
Mr. Sven Stähr 1673 Småland 1712 Prästg. torp, Stengårdshult.
Mr. Hans Håkansson 1683 Småland 1712 Tåbo, Stengårdshult. Har soldat.
Mr. Jöns Jönsson 1673 Småland 1712 Mulseryd rusthåll, Mulseryd.
Mr. Mårten Larsson 1689 Småland 1712 Spexhult, Bottnaryd.
Mr. Erick Svensson 1684 Småland 1714 Bubbarp bost., Stengårdshult.
Mr. Anders Pihlman 1692 Småland 1714 Perstorp, Habo, Västergötland.
L. Håkan Ericksson 1703 Småland 1718 Perstorp, Habo, Västergötland.
Mr. Pehr Nilsson 1680 Småland 1714 Nackebo prgd, Bottnaryd. Har soldat.
Mr. Mattes Persson 1690 Småland 1714 Sandsebo, Stengårdshult. Har soldat.
Mr. Hans Pihlman 1694 Västergötland 1714 Vagnslätt, Sandhem socken.
L. Lars Erickson 1705 Västergötland 1717 Vagnslätt, Sandhem socken.
Mr. Lars Kinbergh 1684 Västergötland 1714 Stora Bränninge ?, Habo.
Mr. Johan Mårtensson 1692 Småland 1715 Gunnarsbo, Stengårdshult. Har soldat.
Mr. Nils Lund 1675 Småland 1716 Hösabo., Unnaryd. Har karl.
Mr. Mårten Larsson 1678 Småland 1715 Olsbo, Bottnaryd. Har karl.
L. Måns Danielsson 1701 Småland 1717 Olsbo, Bottnaryd.
Mr. Jöns Drake 1695 Småland 1715 Svinhult, Mulseryd. Har karl.
Mr. Mårten Kårp 1699 Småland 1715 Mossebo, Waldshult. Har karl.
Mr. Olof Forman 1688 Småland 1715 Starbäck, Gustaf Adolf.
L. Isak Andersson 1703 Småland 1718 Starbäck, Gustaf Adolf.
Mr. Pehr Tholander 1691 Småland 1716 Olsbo, Bottnaryd.
Mr. Lars Bolin 1676 Småland 1716 Bogla, Bondstorp. Har karl.
L. Johan Johansson 1704 Småland 1717 Bogla, Bondstorp.
Mr. Pehr Flath 1702 Småland 1717 Flatgärde, Bottanryd. Har karl
Mr. Jöns Åcker 1684 Småland 1716 Gimarp, Åker. Har karl.
Mr. Sven Tillsteen 1698 Småland 1716 Unnaryd mellan- och postgård, Unnaryd.
Mr. Johan Håkonsson 1688 Småland 1716 Espås, Hestra. Har karl.
Mr. Bengt Böna 1693 Småland 1717 Bondstorp rusth. stom, Bondstorp.
Mr. Pehr Siöman 1689 Småland 1717 Sjöbo, Bondstorp. Har karl.
Mr. Nils Bonde 1670 Småland 1717 Bäck, Bondstorp. Har karl.
Mr. Sven Andersson 1686 Småland 1717 Mulseryd Södergård by, Mulseryd. Roten vakant.
Mr. Johan Strängberg 1688 Småland 1715 Strängsbo, Bondstorp. Har karl.
Mr. Jon Andersson 1690 Småland 1720 Tolabo, Bottnaryd. Har karl.

Trummakare

Mr. Bengt Arfvedsson 1673 Småland 1699 Linnefällen, Bottnaryd. Har karl.
Mr. Sven Persson 1677 Småland 1699 Öyhult, Waldshult. Har karl.
Mr. Pehr Ingelsson 1668 Småland 1699 Frånvarande. Gammal.
Mr. Måns Ericsson 1686 Småland 1700 Lilla Öyhult, Waldshult. Har karl.
L. Sven Svensson 1700 Småland 1715 Lilla Öyhult, Waldshult.
Mr. Lars Larsson 1676 Småland 1700 Spexhult, Bottnaryd. Har karl.
L. Jon Pärsson 1704 Småland 1719 Spexhult, Bottnaryd.
Mr. Sven Håkansson 1675 Småland 1700 Kulhestra, Stengårdshult. Har karl.
L. Erick Svensson Kullamn 1705 Småland 1717 Kulhestra, Stengårdshult.
Mr. Hans Ingelsson 1669 Småland 1700 Stor Öyhult, Waldshult. Har soldat.
Mr. Sven Pungman 1677 Småland 1703 Svinhult, Waldshult.
Mr. Sven Höök 1688 Småland 1704 Lilla Hökhult, Norra Unnaryd. Har soldat.
Mr. Daniel Larsson 1703 Småland 1720 Måleskog, Bottnaryd.
Mr. Anders Jönsson 1689 Småland 1706 Bondstorp Rusthåll, Bondstorp.
L. Hans Nilsson 1704 Småland 1717 Bondstorp Rusthåll, Bondstorp.
L. Pehr Johansson Pungberg 1701 Småland 1715 Bondstorp Rusthåll, Bondstorp.
Mr. Johan Pärsson 1688 Småland 1710 Sandsebo, Stengårdshult. Har soldat.
Mr. Johan Johansson 1696 Småland 1714 Gunnarsbo, Stengårdshult. Har karl.
Mr. Nils Jönsson 1692 Småland 1714 Lilla Hökhult, Norra Unnaryd. Har soldat.
Mr. Jöns Hansson 1696 Småland 1714 Lilla Wallshult, Waldshult. Har karl.
Mr. Lars Nilsson 1704 Småland 1718 Södra Palsbo bost., Bondstorp.

Stockhuggare:

Mr. Pehr Hindrichsson 1663 Småland 1700 Bondstorp. Frånvarnade.
Mr. Gustaf Johansson 1686 Småland 1697 Unnaryd. Frånvarande.
Mr. Anders Andersson 1657 Småland 1717 Klämman, Valtorp, Västergötland.
Mr. Sven Andersson 1698 Småland 1717 Västra Hagseryd ?, Malmbäck.
Mr. Nils Johansson 1685 Småland 1712 Basseberg, Åker.
Mr. Eric Erlandsson 1681 Småland 1715 Rumperyd, Byarum.
Mr. Johan Andersson 1700 Småland 1719 Harkeryd rusthåll, Svenarum.
Mr. Ingemar Nilsson 1680 Småland 1709 Öljeshult, Åker
Mr. Anders Andersson 1694 Småland 1714 Föreberg, Åker.
Mr. Mattias Simonsson 1683 Småland 1718 Törestorp, Kulltorp.
Mr. Johan Ambiörnsson 1687 Småland 1715 Västra Haborarp ?, Ödestugu. Frånvarande.
Mr. Pehr Nilsson 1691 Småland 1716 Hässlebo torp, Ödestugu.
Mr. Pehr Pehrsson 1698 Småland 1717 Djorarp, Ödestugu.
Mr. Nils Pehrsson 1694 Småland 1718 Ingarp, Åsenhöga.
Mr. Måns Nilsson 1688 Småland 1718 Giggaryd, Hjälmseryd.
Mr. Anders Andersson 1685 Småland 1716 Göshult, Åsenhöga.
Mr. Arfved Ifvarsson 1690 Småland 1703 Hässlehult, Tofteryd.
Mr. Nils Jönsson 1698 Småland 1718 Kylås (?), Åker.
Mr. Lars Nilsson 1695 Småland 1715 Hubbestad bost., Svenarum.
Mr. Sven Jönsson 1691 Småland 1716 Studstorp, Tofteryd.
Mr. Lars Hansson 1683 Småland 1717 Stoarp rusthåll, Svenarum.
Mr. Sven Bengtsson 1695 Småland 1701 Hässlehult, Tofteryd.
Mr. Michael Amunsson 1694 Småland 1715 Ryd, Åker.
Mr. Börge Danielsson 1690 Småland 1718 Ingarp, Åsenhöga.
Mr. Anders Jönsson 1689 Småland 1717 Äddebo, Åker.
Mr. Anders Anderson 1694 Småland 1716 Föreberg, Åker.
Mr. Lucas Esaiesson 1691 Småland 1716 Haraldstorp, Bringetofta. Se Gudmundsgillets årsbok 1961, sid 42 och 12.
Mr. Sven Jönsson 1691 Småland 1711 Hjälmseryd, Sjuk, enligt attest 14/12 av kyrkoherde Wetterman.
Mr. Pehr Svensson 1699 Småland 1717 Gynnås, Åsenhöga.
Mr. Måns Jönsson 1688 Småland 1718 Fiskeby, Svenarum.
Mr. Johan Jönsson 1688 Småland 1716 Kanshestra, Bondstorp.
Mr. Isaak Nilsson 1697 Småland 1716 Kämparp skog (?), Habo.
Mr. Anders Svensson 1695 Småland 1710 Bohult, Åker.
Mr. Bengt Danielsson 1695 Småland 1715 Ålaryd, Åker.
Mr. Jon Jönsson 1695 Västergötland 1718 Torp, Tofteryd.
Mr. Måns Svensson 1695 Västergötland 1716 Skinnmålen, Härna (?), Västergötland.
Mr. Jöns Svensson 1691 Småland 1711 Bet, Bondstorp.
Mr. Anders Andersson 1694 Småland 1718 Bet, Bondstorp.
Mr. Jöns Danielsson 1689 Småland 1718 Nåthult, Tofteryd.
Mr. Måns Olufsson 1688 Småland 1718 Alboga, Ölmstad. Begär och får avsked.
Mr. Johan Torkelsson 1694 Småland 1718 Sågarehemmet, frälsekvarn, Voxtorp.
Mr. Nils Arfvidsson 1693 Småland 1716 Bäck, Byarum. Vars roten har karl.
Mr. Johan Månsson 1677 Småland 1716 Hjelmseryd, Bringetofta. Har karl.
Mr. Anders Svensson 1697 Småland 1713 Skåsen, Angerdshestra. Roten har karl.
Mr. Erick Andersson 1670 Småland 1715 Molabo, Bondstorp. Sjuk, frånvarande. Har karl.
Mr. Nils Persson 1697 Småland 1717 Henriksbo, Tofteryd. Roten har karl.
Mr. Måns Bengtsson 1690 Småland 1715 Åsthult, Byarum. Begär och får avsked.
Mr. Thore Johansson 1693 Småland 1715 Brandstorp, Byarum. Roten har karl.
Mr. Jon Nilsson 1699 Småland 1720 Vaggeryd, Byarum. Roten har karl.
Mr. Bengt Jönsson 1694 Småland 1714 Bondstorp rusthåll, Bondstorp.
Mr. Nils Jönsson 1694 Småland 1714 Bondstorp rusthåll, Bondstorp.
Mr. Joen Ingemarsson 1678 Småland 1716 Fägerslätt rusthåll, Rogberga. Beviljas avsked.
Mr. Anders Ifvarsson 1696 Småland 1720 ? . Antagen under mönstringen.
Mr. Arfved Johansson 1681 Småland 1716 Präststommen, Öggestorp.
Mr. Christopher Persson 1690 Småland 1718 Nålen, Svenarum. Roten har karl.
Mr. Lars Persson 1692 Småland 1715 Bäck, Byarum. Roten har karl.
Mr. Hans Larsson 1691 Västergötland 1713 Bäck, Byarum.
Mr. Sven Bengtsson 1696 Småland 1720 Taglarp, Byarum. Roten har karl.
Mr. Jon Jönsson 1690 Småland 1714 Bondstorp mellangård rusthåll, Bondstorp.
Mr. Anders Andersson 1694 Småland 1718 Ubbås, Båraryd. Roten har karl.
Mr. Pehr Johansson 1684 Småland 1714 Stensjö säteri, Svenarum. Beviljas avsked.
Mr. Pehr Johansson 1695 Småland 1720 Antagen vid mönstringen.
Mr. Nils Månsson 1685 Småland 1715 Ålaryd bost., Åker
Mr. Pehr Svensson 1687 Småland 1717 Torp rusthåll, Hagshult.
Mr. Bengt Nilsson 1689 Småland 1714 Ekhult, Tofteryd. Sjuk, frånvarande.
Mr. Jon Andersson 1690 Småland 1715 Hammelsbo, Åsenhöga. Roten har karl.
Mr. Håkan Ericksson 1687 Västergötland 1717 Hestery socken (?), Västergötland. Frånvarande.
Mr. Johan Pehrsson 1695 Småland 1715 Stutsbo (?), Bottnaryd. Har karl.
Mr. Måns Persson 1699 Småland 1718 Lida, Hjälmseryd. Roten har karl.
Mr. Sven Gunnarsson 1693 Småland 1718 Sölje rusthåll, Fryeled. Antogs vid mönstringen.
Mr. Oluf Larsson 1683 Småland 1718 Målen, Norra Solberga, Södra Wedbo. Roten har karl.
Mr. Johan Giöttersson 1688 Småland 1718 Källeryd, Haurida. Roten har karl.
Mr. Anders Svensson 1697 Småland 1717 Äts Norrgård, Knätte ?, Västergötland.
Mr. Pehr Svensson 1691 Småland 1716 Linnås, Åker. Roten har karl.
Mr. Anders Larsson 1686 Västergötland 1716 Askåker, Ljungsarp, Västergötland. Frånvarande.
Mr. Pehr Nilsson 1694 Småland 1718 Grytås postgård, Åker.
Mr. Måns Johansson 1696 Småland 1716 Åsby säteri, Bringetofta.
Mr. Jöns Jönsson 1695 Småland 1717 Djorarp, Ödestugu. Roten har soldat.
Mr. Sven Persson 1696 Västergötland 1716 Bråten, Gustaf Adolf, Västergötland.
Mr. Erick Gunnarsson 1697 Västergötland 1717 Bähult ?, Valtorp, Västergötland.
Mr. Pehr Mattesson 1692 Småland 1718 Gynnås, Åsenhöga. Roten har karl.
Mr. Sven Ericksson 1696 Småland 1716 Tumbäcks torp, Habo, Västergötland.
Mr. Pehr Månsson 1696 Småland 1716 Gubbhålan ?, Habo, Västergötland.
Mr. Måns Håkansson 1700 Småland 1718 Taglarp, Byarum. Roten har karl.
Mr. Arfved Pehrsson 1691 Småland 1718 Slättebråten ?, Habo, Västergötland.
Mr. Sven Håkansson 1694 Småland 1718 Taglarp, Byarum.
Mr. John Trollbo 1682 Småland 1718 Bottnaryd socken, frånvarande.
Mr. Bengt Andersson 1690 Småland 1710 Linnås, Åker. Roten har karl.
Mr. Hans Jönsson 1697 Småland 1710 Impedal, Gullered socken, Redväg härad, Västergötland.
Mr. Pehr Torsson 1650 Småland 1690 Tokebo, Bottnaryd. Har karl.
L. Pehr Pehrsson 1700 Småland 1717 Tokebo, Bottnaryd.
Mr. Lars Nilsson 1677 Småland 1699 Svinhaga postgård, Bankeryd.
L. Pehr Larsson 1693 Småland 1717 Svinhaga postgård, Bankeryd.
Mr. Sven Thorsson 1663 Småland 1680 Svedbrandshult, Mulseryd. Har karl.
Mr. Sven Ek 1666 Småland 1696 Habo socken, Västergötland.
L. Erick Svensson 1700 Småland 1716 Habo socken, Västergötland.
Mr. Giöran Larsson 1683 Småland 1715 Jönköping stadens ägor.
Mr. Anders Jönsson 1696 Småland 1717 Habo socken, Västergötland.
L. Nils Johansson 1706 Västergötland 1718 Habo socken, Västergötland.
Mr. Sven Larsson 1690 Småland 1718 Backen Mellangård, Bankeryd. Har karl.

" Datum Munstrings Platsen Huusqwarna

d. 19 och 20 December 1720.

And. Leijonhielm.

/ Aug. Fred. Segercrona. "

Rätt avskrivet av i Jönköpings Länsmuseum befintlig avskrift (av orginalet i Krigsarkivet) intygar:

Axel Mollstadius

Generalmönsterherre var således generalmajoren friherre Anders Leijonhielm, f. 1655, vilken var landshövding i Jönköpings län från 29/7 1718 till sin död 27/12 1727 i Jönköping. Han biträddes av Magnus Fredrik Segercrona, f. 1686, vilken var landssekreterare i Jönköpings län från 25/1 1714 till sin död 10/12 1763. Konceptrullen har givetvis uppgjorts genom försorg av överdirektören Joakim Ehrenpreuss, f. 1667, vilken var överdirektör för Jönköpings gevärsfaktori från 30/3 1695, över rikets alla faktorier från 17/2 1715. Död 12/2 1741.

Tillbaka

Denna sida är en del av en större webbplats, klicka på huset för att komma till huvudsidan.